Nykøbing F. - Erstatning for beslaglæggelser 1945-47

IIVedBestillingbedesopgivet I ' U 2 T ............... £.\J /'S M&7.5

Ø M . .

/ 'Z & ^ T p / j .

t/to> Å j

< 1 ^

~ S *Q p ,cfy 2?

ffø +M

/ J .

4 j . /

/

/ /

'

y ~ /7 /Io A j

4/ty

sryu*t / '

rfj. J-rf

_

f n

>

j &O h . ^(Mføi/w\ / > o f i t ^U ^ i^ v tcci 14.

'T/%£4/Z s ^ t >

/? * * * <

//V r t ? /b . ^ f : J l(4 ^% li JUtM rJ/ø/Q . ***4y / ]& £ ^ M t

s z c + é fø c t ^ t ^ Å ^ c y s T z& i& '-tC ttiL

^ fø dw r / i w

JVZ>/S. / y^A<

S &*& ÅJ\

.

.

✓ ,

-< -

/M 'V

/

c

c ? tø ^ > f'4 s £ '

JZé.(/Yt) Aji k A m * /

/ t'W Z d icM

S y

S k e

fø k J lA tu . <14

6 ,

l f y i / f ø U t Æ ______________

/ ? # . i/ ^ v Å J . ~ / H fs***C ti

t r / . m f å - . S J ^ U s H t/ J & Å ?

(7 f * ? /2 U ^

7

Å i^ g ^ C i ^ t « ^ C s

1 '/

C c ^

X &>?>

0

'å y '.s y v

y f’c o c ^

o & tr ? 'æ v / & .

JZø' /c f) /u . J o ^ o /C * . ‘Z Z / r ø /c*. s 4 ? js < s

/ fa O ^ # -* 4 X icy

f-tt o é :

J / Q ^ ' S * y z :

«2^ /? A j .

/ f ø f y p u

1/ ^ y i^ U _ ø C c tø L tf" & r z /Q . j j t 0 * * ^ y/ i

^?2> / & .

S T ^ lsisC i

/ ? 2 t , f ? &

*

J

Q.

s j t n i y p b t t

i'L ti^ fT v i

l 3 / *%

1 ** -< ?

1^- / fc d Z ^ té c ^

^ < b . ø r ? Å J •

^

Qfath./fi

r

/ f ø . (77rø t f . / ^ U W U c t

< £ # . d * i A i ? v 1* # ■ -

'4rr-

/ .

'£ 7 # -a s6 -*C ee, :

S / “ø 'Wi^ y f a i r r y ^ t / / cL S T tf/ Z z^ S '

£ / y S *? S 9 < ? if'

W/o?

r fk 'U t t jj ^ 7 ^ 0 / r ffy S ^ Z i -+ w % / jb f s ? u i 4 f ‘ V / / jts ,^ c C 4 /X m <% X *a* £ tfi. / få/M O t 1? ? f / & .

^ '

<2*A« *

/fiO fé i} f å .

U*&.

tT

( ^ / ^ u C o x / S ^ / K f %

# '* '< ? ^ * 6 t

__ ,

j

'& (' / 5 .

• j & %

y ^ .^ v /tå . -.

,

'j'/ t fP o / h f

-n / fc c

/ £ *& / & .

/ /7éøz>

7

% (uc & s k / f ø t s l ^ Z

/ o / f f ø

/ ø & e 'Z't-fc f

S (T / € t- , 4 a . ^

~ ^ z ^ c t

r -

.

FO, ; * f c

s& u J ~ *^ i j f a e - (fr / U s ^ C

/ fr***£

j s f r f t o t '7 n * s*_a ^ + * u £ l

»

^7. ^huCt.A 89# (/ ff/ fs jb U . d s ft l'W v u t

^

f ø i

y ^ ls l-v o lX ^ a .

Y9o K * ■

ST ^U .

^Z/ ^

c4^ ~ j/lM tf i iiy y i KsøyC*- (iA X ^ iÆ ^ -£ i /$ & C * t u ' - / f y / . /'O ,

.

d . % - < i 4

6 'J ~ / / o 4 j . /*- J'J'/o /C>. . £ ■ $ { £ &

4 S f / & . ' /

léttJ,

/ / < ?

SVfl/vyj-.

X

# / / x / v & A S f

<01

JZ *7. J j/z? /( A - / o ^ c /

~?2

' / is i'v / y - $ 0 * 4 .

/ £ c ^ 2 ^ * z ,

■ /

'øC c& -£ .

9 (U v fa

2 Q u iA l f c y c S f% A v l M - ^ fo 9 ~ 2 l ^ Y - 7 / S V

/ O .

* y t

'(

S ftw / j,

J i ? / (}. k ' /

/ 4 sC < ^

7 4 -6 C V <2^ c 6

Q u ^ U u y

/ % # £ / O y ,$r/0_.

*-<_

/ U su *. /U * t

$ A A u U X * * é < * é f

^ % / f i

*ch&U

/ C / . éCcé/t n M ^ / ~

K < f /

SpM y^ yk -C M . M . V/U Ø M _ h ^ to //j / s f ./} // / ^ V 4 .

x^C /^Cténz

r

*}C

'^ * r> *U c6

'U/P, fyo? t f ^ / z s y p z ^ fr i sZ w Z & y i JtX. & / >a

< / & £ ,& * * < < £& . ,4 tc s { y -

Csd-~<*éz.

>fø?3/ø O J

y i ^ ^ u l ^ c ^ /føj s.

//T f

/U i^ c X .

/Æ * c t / f r & t c X

' '

i t ø i i

&

t

^2^1yi^c^C s g u ^ t r7^ ^ £ *u i-*& £ ø/^ y

*0 *

<^ ^ é y / r

\ (/ fø ^ C L c / o ? / ^ t s f ' z 's & u t / ^ z ? U

f fl

/ y ? > V/X*

/ ly / y y ^ fø v

7Æ /Zc h ) spfru s éU s / flv & . 5

&

/ f c u c * ^ f *

t ø # t i . W > C ^ € c ^ c y d c {

- £ / &

^

f y

[/

é& Ø

,

- y f y .

*l

.1 ? O p r & é

t f y u ^

i *$A \

*C^Htfa.fy- ftfø /*

^

f ø . f t y t f . & A .

Jp uM i

l y X ^ y p L / ^ ip ^ i <*%*&&■-*&. 3 . ^ É u ? ' / f im Å / t m> t f . 3. / ✓ / ■ w t f . W i . n t f .

lffljr f£ A y i- < J ^ d X tfjlL s t f y f 'o z

/?% > & ? ^ tx _

-7

t f y ^ y t f v t f > -

9 & S ) 9 # s f j ■ / t

y / U ^ / s t

. - ■ . „ ._ _ . tfH / M M A '^ l.

z \ * £ c

r

J

''tø slst. <,c 2- l^ C t/

'U t .

y/ . d -X s ( ,

4Lv S^Z**-*^C£

'£^x£^Z

1 Æ & C .

Xtc (/jktcuv/s

^O t

/ CoJi/f' X ~M:åtl ,

J lty C

W V y ? f l ø u o %é£/tyf ofo l <«d A ,

/ f / y t(_ a & C ( ,

/ / '

' f o l / u

*

^ >

«v

• syi*-*-' t«(_

C/t<.

jf ø r jr p s v u i,* - Y

/ '£ & < s ? '

Y o j . j f ø / 6

"

r y ^ g .

'/ å t f - r n c / f a

^ 'Z v + < m / £ 4 4 s f ø c /l

s i s .

^ O u - u .

y t ø >y '. HHHBBHH^BHHH lB y ^ v t ^ ^ y t o c ? y ^

:.,i

'_ -3 ^ 7 y f ' ^ ;

$ U < rA v d j .

* 2 4 "e r r r t f Æ>f .

Æ tc

c Z Y t7 ~ 7 ir y Å j .

- v

/M t/d h

J t y fP i / lå ,

-^JL q L ^

^

s z & ty > £

$ 6 £ c U a , k t

_

(J \ h / a m a ^ L m j f y l l P X j

, / fy ------------- ---

- r

Py^t. 4i

Odf^L j é o t

s A r y y -

sfrL u øt __

, / r*U / isu ,

J ^ Å jL v C t / ^

~

f

^

/ A ju O c ^ Å . / P V C ^ l/ lA / A v^ )

/i(Å ^ C i

.

/ G & n *

t

y

C

yOw _

f~2> Å j/ .

#

i f .

c

'tUu-s

3 //f /m < 4 - t f å e ,,

^ ^ £ j/r f-$ /0i6U p

^ 4 >. < U < }

- Æ ® .

° / j£ u c < ^

s d o tM s t c

^ M ^ y

y C U ZAA^ /& A ^ U j

'Å **L / V ^ ^ > € '

/ 4 d& L y iV $ A Z jy < L

{ U t i 'u t f t o t i t f j / å j m j g ,

,

* / ^ t^ l

A s n < v.

'P tJ r é tX ,

1/ /

*

.

y y ^ <

/ % / s * A < ?

7 J / & K

& S L / C is t-^ t-c jf

•' \

y f o £ A t c u i d i y e * t * y A a * - * ^

\

d ~

■ d føy ( /A a / &

v / & .

/ {\ .,i# f)yi4_ / / yS

■ f s / W

M

^

'S -rtC W L C .

"

J /

/* A _

( / 'V i A '

f ø J & A Å c * f2 4 s t£ _ y ? u iy -^ i_

i

# J # L X u .

r 'f a

/ 2 P U * l

s f f Y J % £< ?

C k s u L^ -# y »

i JO utsW . y*^0

^feéTTC /^pgg^ / T * »

Å j$ , K J ^ A J ^

s

a / c t ( j i i s u t

f a

^ ^ S * * < - - * - * — < - 7

1& * L

Å ) i . ^ f r r f ø tc A , f ø jf o * / S %

^ I S O f

6

-

.A ^ u ^ O ti C & Æ A

-■ 4 C '(S X

f y f y C u ^ y L A ^ < & * £ { -

4 u j L

.

/ (fX é c A y f t U T d u ^

- é l ^ r y U / < U * h M i

r ( & /M

}? 7 ^ 1

A

/ //

A * æ ? - ^ t & l . £ < (~ 9 t ø f f e y ^ a A ^ , ^ _

' / ; / /

/ ;

Æ . 2 ?

y é

y S

,

~

4 u J & é u fø P a L / Å A ^ u / Ø V

A m

& / f ø s M i i

^ ^ ø ? (& c o > u u t4 & ,

-*

"3

/i /t y

x A -^ /ity /^ L ^

f ø . fø fv + H /

< /

' $ * % * ■ ■

# ? * % ,’

< J ^ C n h ^ y f^ [ 6 7 m

£ * o 0 £ < _ . tø lU

/ T y p y ^ fø / u i 'j

fø w / fa i / 6 / J 'y t it Ø * z t* c £ d & A c fa fø r f < ^ ^ V U * > u ^ y / Y fT ^ f l/ . /føtAA- (r ^ t

^ 'd ^ y * J c X .

A 6 t . j é c /'A

(J "£ 4 A / M & £ j S t/ \ ’/ i

y C c d / ^ t / % * & ? : £ f / W / b %< & 6 u j 4 * Y n Z % U v / q \

c J -y / u J o i^ ^ u ° T t,U / y Æ & sO a

y r r a

\

-& 4 y isis

'fi^ O o ^ ,

"

/V W

f h r z ? ? 2'

'/ * k M C * < U fø _ _ ' / t y ? ^ u o > £ (/ i

t

\

- » A "g'H -

y ^ - ^ p r f -

u / / ■S t e f 'b e , y ^ / ^ y ^ . ^ .

a å J ^ z a

5 .

^ ■& !

rn ^ jA c

A h

is > l Z < ^ ^ a

■ £ f ' > c > / & . ,

/ 1 > 3 Y ? f a - / /

£&\ tøL£r?M,

CknU ot, < ^ ^ U ^ Y n _ ^ C

< ^ t r fy z c t< *

'■ s A f

^ 6 (

f N

, ^ > zÆ e»4 > < ‘

L S % t^ Z ^ ly tt7 '& 0 ^

'^ ^ u Z y t A s i

/ y / it f

/ o t ? '* u / y ,/ £ .

K^Cr

y

- " -

c

' i u / ^ C K J

,t

v,

■v,

f< * o 7 _

C

7

% J 4 / i

f f

J o .

1) 72*4 ^ ' S U * Å ^ C ^ (/ y

4 -

^

/ * r

^ / ? / ^

% - - / ? / * '

6 .

^ ^ 4 H ju ^ J ^ (fy fT Z tH * s h i/ n .

V s - ! W

/

f

/

>9

//• < ? L / f a f ø c & ø

% '/ ■ ? / * i

^J.

$ f ø l f t t i/ f h r

fQ/ /X • / !'

f .

7 a / r

/y?

^

^ , y

x % t / r

/ Ø ' c P ^ m jL ^ u ^ c /

y ^ M / é

/

/ / '

y ^ P t/L O < f^ 0 ^ (-(^

7% t / / ’

/ ,

J fy

/ v -

/ ' i s / r

J*

/ l S

/S

/?A x /

t

t '

/ . / ’ ‘

/>"" .

y

r Z ^ f a t c /

A

'J / i y r

/

A f

(/ / f ø tu + f a c T ^ C ^ C

' % / r

L * __________________ J ^ i ___________

1.Oktober 1946.

.dermed fremsendes de af Kommisalonen paa Mødet don 18.f.Md. behandle ie Sager. oag orne bedes, efier at '/ære blevet forsynet med Underskrift af Kommissionens Formand, vidaresendt til Odvalget for Indkvarterings- erstatning. 1 amt Genparter vedlægges til Brug for Vurderingskommissionans Formand.

Hr.

fhv.Folketingsm nd Smørum,

Maaløv.

Øev»«(!

i ift *? Protokollen vadrøretad© tø Htgør

ir.. .<.^1-alenen V-u^jrUlea > Vw»r i Byen

Herr Arkitekt Harald Hauberg, Petersborgvej A, København 0. Herr Skyldsraadsformand Alfred Jensen, Tillitze

I

T 194*-*

- ■

K «m *d ■r*at3& 6 » B&gmrø & m ¥ « r 4 # r l » $ $ f c t t M l s & i m m b sk .m & X& tte h o * l & y m å m -«&* Qtø&viffc A t p r a t e k a Z M m

Hr.Arkitekt Harald Hauberg,

Pofceraborgvoj 4»København 0.

lir* S&yldra :4sfo m s a & Alfrod Jensen,

lillit**«

For Deltagelse som Medlen af den af Indenrigsminister velse af 17* Juli 1944 nedsatte Vurderingskoamission for vedrørende Vurdering af Ejendomme, der er taget i Brug af den tyeke Værnemagt, har modtaget« Mødediæter a'lo Kr* pr. Mødedag Kr* Godtgørelse for Fravær fra Hjemsted al8 Kr. pr.Dag ” Honorar for Sager * Rejseudgifter * Diverse _** ___________ Ialt K r . hvorfor herved kvitteres.

For Deltagelse som Medlem af den af Indenrigsministeriet ved Skrivelse af 17. Juli 194-4- nedsatte Vurderingskommission for Nykø­ bing F. Købstad vedrørende Vurdering af Ejendomme, der er taget i Brug af den tyske Værnemagt, har jeg modtaget: Mødediæter a 10 Kr. pr. Mødedag Kr. Godtgørelse for Fravær fra Hjemsted af 18 Kr. pr. Dag » Honorar for Sager ” Rejseudgifter n Diverse ». __________ ialt Kr. hvorfor herved kvitteres.

F r a f 'dtrrr e f Xndexixi o i a i . t e r i e t vod Skr ive lse a t 17« Juli 19^4 nedsatte Vorder i ngøkoc^ i s ei on f o r % ke - bin^ F. Købstad vedrørende Vurdering a f Kjendomae, der e r taget i Brug a f deis tyske Værnemagt, har je g modt©je t i Mødediæter a 10 Kr,pr« liødedag Kr« Godtgørelse f o r Fravær fr a Hjemsted a f IB Kr« p r . Dag " Honorar f o r ^ Sager * Hejseudgifter " Diverse " la i t KT« hvorfor herved kv itteres« e s o »

Indenrigsministeriets Cirkulære af 23. Juli 1947.

Cirkulære til samtlige Amtmænd, Borgmestre og Politimestre samt Køben­ havns Magistrat om Ændring af Indenrigsministeriets Cirkulære af 15. Ja­ nuar 1946 om Godtgørelse for Skade paa beslaglagt fast Ejendom m. m. Ved. Bekendtgørelse af 14. Juli 1947 er der foretaget Ændringer af de i § 9, Stk. 2, i Bekendtgørelse Nr. 604 af 21. December 1945 fastsatte Regler om Udbetaling af Godt­ gørelse for Skade paa beslaglagt fast Ejendom. I de hidtil gældende Regler, jfr. Bekendtgørelsen af 21. December 1945 § 9, Stk. 2, og Indenrigsministeriets Cirkulære af 15. Januar 1946 Afsnit I, c, var det bestemt, at Udbetaling af Godtgørelse for Skader, forvoldt af den tyske Værnemagt m. v. inden den 5. Maj 1945, kun maatte ske mod Forevisning af kvitterede Regninger for Istandsættelses­ arbejder paa den paagældende Ejendom til mindst samme Beløb som det, der ønskedes ud­ betalt. Denne Bestemmelse, der tildels skyldtes beskæftigelsesmæssige Hensyn, er nu ændret, da dette Hensyn ikke kræver dens Opretholdelse. Da Panthavernes Interesse i, at deres Sikkerhed ikke forringes, imidlertid ved­ blivende er til Hinder for, at Godtgørelserne i alle Tilfælde og uden Hensyn til Beløbenes Størrelse udbetales til den ifølge Resolutionen berettigede, uden at vedkommende Ejendom er blevet istandsat, sondres der i Bekendtgørelsen af 14. Juli 1947 mellem Skader, der skønnes at kunne paavirke Pantesikkerheden, og andre (mindre) Skader. Grænsen er sat ved 400 Kr. Hvor en i Medfør af § 9, Stk. 1, i Bekendtgørelsen af 21. December 1945 udfærdiget Resolution ikke lyder faa mere end 400 Kr., kan Beløbet uden videre udbetales. Dette gælder, selv om det i Resolutionen maatte være anført, at Udbetalingen er betinget af, at der forevises kvitterede Regninger for Istandsættelsesarbejder paa den paagæl­ dende Ejendom til mindst samme Beløb som det, der ønskes udbetalt. A f praktiske Grunde vil Udvalget for Indkvarteringserstatning ogsaa i disse Tilfælde benytte de hid­ til anvendte Formularer, der i Teksten indeholder Betingelsen om Fremlæggelse af kvit­ terede Regninger. Det vil blive henstillet til Udvalget at drage Omsorg for, at denne trykte Betingelse i Fremtiden overstreges, men selv om dette ikke maatte være sket, vil Betingelsen i disse Tilfælde være at betragte som uskrevet. Saafremt Resolutionen lyder -paa mere end 400 Kr., er Hovedregelen den samme som hidtil, saaledes at Udbetalingen ogsaa fremtidig er betinget af, at der forevises kvit­ terede Regninger for Istandsættelsesarbejder paa den paagældende Ejendom til mindst samme Beløb som det, der ønskes udbetalt. Da denne Hovedregel imidlertid alene skal tjene Panthavernes Interesser og i Tilfælde, hvor skadelidte ikke selv er Ejer af Ejendommen, tillige Ejerens Interesser, er der gjort den betydningsfulde Undtagelse fra Hovedregelen, at selv Beløb over 400 Kr. kan udbetales helt eller delvis uden Fremlæggelse af Dokumenta­ tion for foretagne Istandsættelsesarbejder, naar samtlige Panthavere i Ejendommen og i Tilfælde, hvor skadelidte ikke selv er Ejer af denne, tillige Ejeren giver deres skriftlige Samtykke dertil.

2

For at tilvejebringe Sikkerhed for, fra hvem der i Henhold til foranstaaende skal foreligge Samtykkeerklæring, er det foreskrevet, at der ved Begæring om Udbetaling af Godtgørelsesbeløb skal forelægges den udbetalende Myndighed en ikke over 1 Maaned gammel Tingbogsattest. Samtykkeerklæringen kan enten være ubetinget, saaledes at det derved godkendes, at Beløbet — eller en bestemt Del deraf — uden videre udbetales til den, paa hvis Navn Resolutionen lyder, eller det kan være sat som Betingelse for Samtykket, at Beløbet — eller en Del deraf — kun maa udbetales til en anden end skadelidte (f. Eks. en Panthaver, en Sagfører, Bank o. s. v.). Er Samtykket gjort betinget paa den anførte Maade, er det imid­ lertid nødvendigt, at den samme Betalingsmodtager er bemyndiget til at modtage det paa­ gældende Beløb paa samtlige Interessenters Vegne. Andre Betingelser kan derimod ikke fastsættes. Er dette alligevel sket, bedes det bemærket, at der ikke haves nogen Mulighed for at betragte dem som uskrevet og se bort fra dem. Den udbetalende Myndighed maa derfor i saadanne Tilfælde nægte Udbeta­ lingen, indtil der enten forelægges kvitterede Regninger i Overensstemmelse med Reglen i det nye Stk. 3 i Bekeiidtgørelsens § 9 eller tilvejebringes ubetinget Samtykke til Udbeta­ lingen eller Samtykke, der kun er betinget som foran omhandlet. Udvalget for Indkvarteringserstatning vil ogsaa, hvor Resolutionen lyder paa mere end 400 Kr., anvende de hidtil brugte Formularer. Den udbetalende Myndighed forsyner efter at have paaset, at Betingelserne er op­ fyldt, Resolutionen med Paategning om, at Udbetaling kan finde Sted uden Forelæggelse af Kvitteringer, hvorhos det i Tilfælde, hvor Udbetaling skal finde Sted til en anden end den, paa hvis Navn Resolutionen lyder, tillige skal paaføres Resolutionen, til hvem Udbetaling kan ske. Tingbogsattesten og Samtykkeerklæringerne vil være at indsende til Indenrigs­ ministeriet sammen med den inddragne og kasserede (gennemhullede) Resolution, jfr. Af­ snit I. c, Stk. 11, i Cirkulæret af 15. Januar 1946, efter at de er forsynet med Paategning om, hvilket Resolutionsnummer de vedrører. Kommer kun en Del af det Beløb, som Re­ solutionen lyder paa, til Udbetaling, opbevares Attesten og Erklæringerne efter at være paategnet som nævnt hos den udbetalende Myndighed, indtil Resolutionens Restbeløb er udbetalt, hvorefter de nævnte Dokumenter indsendes som anført. Da den trufne Ordning bl. a. tilsigter at sikre Statskassen mod Erstatningskrav, som fra Panthaveres Side maatte kunne støttes paa en Tilsidesættelse af deres Interesser, bedes foranstaaende, herunder Anmodningen om Opbevaring henholdsvis Indsendelse af Tingbogsattester og Samtykkeerklæringer, nøje iagttaget. Saafremt enkelte Sager maatte give Anledning til Tvivlsspørgsmaal, vil de være at forelægge Indenrigsministeriet gennem vedkommende Amt. Indenrigsministeriet, den 23. Juli 1947. A r n t h J e n s e n .

H orsten , fg-

A/g J. N. ICHW LTZ KØBENHAVN

Indenrigsministeriets Bekendtgørelse af 14. Juli 1947.

Bekendtgørelse om Ændring af Bekendtgørelse Nr. 604 af 21. December 1945 om Erstatning for Skade paa beslaglagt fast Ejendom m. m. § 9, Stk. 2, i Bekendtgørelse Nr. 604 af 21. December 1945 om Erstatning for Skade paa beslaglagt fast Ejendom m. m. udgaar og erstattes af følgende: „Saafremt den i Stk. 1 omhandlede Resolution lyder paa et Beløb, der ikke over­ stiger 400 Kr., kan Beløbet faas udbetalt uden videre, selv om det i Resolutionen maatte være anført, at Udbetalingen er betinget af, at der forevises kvitterede Regninger for Istandsættelsesarbejder paa den paagældende Ejendom til mindst samme Beløb som det, der ønskes udbetalt. Saafremt Resolutionen lyder paa mere end 400 Kr., er Udbetalingen betinget af, at der forevises kvitterede Regninger for Istandsættelsesarbejder paa den paagældende Ejendom til mindst samme Beløb som det, der ønskes udbetalt, jfr. dog nedenfor. Selv om Resolutionen lyder paa mere end 400 Kr., kan Beløbet dog faas udbetalt helt eller delvis uden Fremlæggelse af Dokumentation for foretagne Istandsættelsesarbej­ der, naar samtlige Panthavere i Ejendommen og i Tilfælde, hvor skadelidte ikke selv er Ejer af denne, tillige Ejeren giver deres skriftlige Samtykke dertil. Saadant Samtykke kan ikke gøres afhængigt af for Statskassen forbindende Vilkaar: dog vil det kunne betin- ges, at Beløbet udbetales til en anden end skadelidte, men Betalingsmodtageren maa da være bemyndiget til at modtage Beløbet paa samtlige Panthaveres og den skadelidtes (eventuelt tillige Ejerens) Vegne, saaledes at Beløbets Fordeling mellem Interessen­ terne er Statskassen uvedkommende. Samtykkeerklæringen fra samtlige Panthavere (og eventuelt tillige Ejeren) skal ved Henvendelsen til den i Stk. 1 omhandlede udbetalende Myndighed være ledsaget af en ikke over 1 Maaned gammel Tingbogsattest for den paa­ gældende Ejendom." Indenrigsministeriet, den 14. Juli 1947. A r n t h J e n s e n .

Knud. L arsen.

A/SJ.HSCJiUlT; KØBENHAVN

Nyk. F. Syr. D, K . 351

Indenrigsministeriets Bekendtgørelse af 21. December 1945.

Bekendtgørelse om Erstatning for Skade paa beslaglagt fast Ejendom m. m. Efter at Rigsdagens Finansudvalg bar tiltraadt, at der under visse nærmere Betingelser kan ydes Godtgørelse for Skade paa fast Ejendom, der skyldes den tyske Værnemagt og de denne tilsluttede Organisationer, samt i Medfør af Bestemmelserne i § 2 i midlertidig Lov Nr. 307 af 29. Juni 1945 om Tillæg til Indkvarteringslovgivningen bestemmes herved følgende: Afsnit I. Godtgørelse for Skade, forvoldt af den tyske Værnemagt m. m. inden den 5. Maj 1945. • § i. Den, som har et ikke fyldestgjort Krav mod tyske Myndigheder paa Erstatning for Skade paa fast Ejendom i Anledning af, at den tyske Værnemagt eller en denne til­ sluttet Organisation i Tiden indtil den 5. Maj 1945 har raadet over Ejendommen, kan skriftligt anmelde Kravet for vedkommende Amtmand, for Købstædernes Vedkommende for Borgmesteren og i København for Udvalget for Indkvarteringserstatning (Adresse: Frederiksgade 21, København K.). Saafremt Ejendommen er frigivet ved nærværende Bekendtgørelses Ikrafttræden, maa Anmeldelse være indgivet senest den 1. April 1946, og det kan ikke forventes, at der ydes Godtgørelse for Skader, der anmeldes senere. Frigives Ejendommen først paa et senere Tidspunkt, maa Anmeldelse ske inden en Maaned efter Frigivelsen. Anmeldelse i Overensstemmelse med nærværende Bekendt­ gørelses Regler inden 1. April 1946 er dog altid gyldig. Anmeldelse kan ske baade, hvor den tyske Raaden skete i Henhold til tysk Be­ slaglæggelsesdekret eller anden tysk Hjemmel, og hvor der forelaa Leje- eller Forpagtnings­ kontrakt eller andet Grundlag for Benyttelsen, og hvor tyske Myndigheder uden nogen formel Hjemmel raadede over fast Ejendom. Anmeldelse maa ske, selv om Beslaglæggelsesvilkaar, Lejekontrakt eller lignende maatte være godkendt af en dansk Myndighed (f. Eks. vedkommende Amtmand, Udvalget for ekstraordinære Industriarbejder ni. v., Udvalget for Indkvarteringserstatning). Det i Henhold til Lov Nr. 362 af 19. Juli 1943 — nu Lov Nr. 307 af 29. Juni 1945 — nedsatte Vurderingsnævn). Anmeldelse maa endvidere ske, selv om der tidligere over for nogen af de foran­ nævnte Myndigheder eller andre danske Myndigheder maatte være fremsat Krav om Erstatning.

2

3 3) Personer, som er fundet strafskyldige i Henhold til Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virk­ somhed eller Lov Nr. 406 af 28. August 1945 om Tillæg til nævnte Lov, 4) Personer, der frivilligt eller paa anden Maade har afstaaet Brugen af fast Ejendom til den tyske Værnemagt m. v. uden at iagttage de danske Bestemmelser om Pris­ kontrol med Vederlaget for saadan Brug, jfr. Bekendtgørelse Nr. 487 af 30. November 1942 og midlertidig Lov Nr. 362 af 19. Juli 1943, jfr. Lovanordning Nr. 121 af 30. Marts 1944 og Nr. 114 af 16. Marts 1945. Er nogen sigtet for en i Medfør af ovennævnte Love af 1. Juni 1945 eller 28. Au­ gust 1945 strafbar Handling, eller er hans Konti eller Tilgodehavender spærret af Dan­ marks Nationalbank i Medfør af Bestemmelsen i § 1, Stk. 2, i Lov Nr. 275 af 13. Juni 1945 om Spærring af visse Bankkonti m. v., kan Behandlingen af den i Henhold til nær­ værende Bekendtgørelses § 1 indgivne Anmeldelse — herunder Udbetalingen af Godtgø­ relsen — udsættes, indtil Spørgsmaalet om Strafskvld eller om Spærringens Ophævelse er endeligt afgjort. § 7. Godtgørelsen fastsættes af Udvalget for Indkvarteringserstatning. Udvalget kan lienskyde Afgørelsen til det i § 4 i Lov Nr. 307 af 29. Juni 1945 om Tillæg til Indkvar­ teringslovgivningen omhandlede Vurderingsnævn. § 8 . Afgørelser truffet af Udvalget for Indkvarteringserstatning kan inden 4 Uger indankes for det i § 5 omhandlede Vurderingsnævn. Vurderingsnævnets Adresse er Christiansborg, Søndre Ridebanefløj, København K. § 9. Naar Udvalget for Indkvarteringserstatning eller Vurderingsnævnet har fastsat Godtgørelsens Størrelse, udsteder Udvalget til den erstatningsberettigede en Resolution lydende paa det fastsatte Beløb. Udbtalingen af dette Beløb sker gennem de stedlige Indkvarteringsmyndigheder (paa Landet Politimesteren, i Købstæderne Borgmesteren, i København Magistraten) mod Aflevering af Resolutionen i kvitteret Stand eller ved delvis Udbetaling efter skadelidtes Ønske mod Afskrivning paa Resolutionen, der afleveres, naar Restbeløbet er udbetalt. Enhver Udbetaling er betinget af, at der forevises kvitterede Regninger for Istand­ sættelsesarbejder paa den paagældende Ejendom til mindst samme Beløb, som det, der ønskes udbetalt. I Tilfælde af Anke til Vurderingsnævnet skal Resolutionen indsendes til dette. § 10 . Indtil andet maatte blive bestemt, kommer foranstaaende Regler ikke til An­ vendelse paa det offentliges, herunder Folkekirkens og Kommuners Krav paa Erstatning for Skader, der af den tyske Værnemagt m. m. er tilføjet fast Ejendom. Foranstaaende Regler finder heller ikke Anvendelse paa Skade paa Landbrugsjord, Skove og Plantager.

§ 2 .

Anmeldelse i Henhold til § 1 maa indeholde nøjagtig Oplysning om følgende Forhold: 1) Den erstatningsberettigedes Navn og Adresse. 2) Ejendommens Beliggenhed, (Amt, Kommune, Gade og Husnummer, eventuelt Matr. Nr. og Ejerlavsbetegnelse sa,mt Ejendommens eventuelle Navn). 3) Oplysning om den danske Myndighed, som maatte have godkendt Beslaglæggelses- vilkaarene, Lejekontrakten eller lignende, samt saavidt muligt Datum og Journal­ nummer for denne Myndigheds Afgørelse (Skrivelse). Er Afgørelse om Vederlaget endnu ikke truffet, men Krav om Vederlag anmeldt for Udvalget for Indkvarterings­ erstatning i Overensstemmelse med Reglerne i Bekendtgørelse Nr. 315 af 5. Juli 1945, anføres dette saavidt muligt med Angivelse af Udvalgets Journalnummer. 4) Erstatningskravets Størrelse. § 3. Godtgørelse for Skade af den i § 1 omhandlede Art ydes kun, for saa vidt Skaden ikke var eller kunde have været dækket ved Forsikring, herunder lirigsforsikring. Godtgørelse ydes kun, saafremt den samlede Skade overstiger et Beløb af 100 Kr. Godtgørelsen kan iøvrigt ikke overstige 90 pCt. af det Beløb, hvortil Skaden vur­ deres. Som Skade anses ogsaa saadan Forringelse af Ejendommen, der skyldes sædvanligt og det særlige militære Slid. I Godtgørelsen fradrages, hvad der gennem Leje eller andet Vederlag for Benyttelsen er ydet som Bidrag til Ejendommens Vedligeholdelse, som Regel 20 pCt. af Lejen eller Vederlaget. 4. For saa vidt det Ejeren for Ejendommens Benyttelse ydede Vederlag nedsættes i Overensstemmelse med Reglerne i § 5 i Lov Nr. 499 af 9. Oktober 1945 om Avancebe­ grænsning vedrørende visse Leverancer og Arbejder m. v., omfattet af Lov Nr. 330 af 12. Juli 1945 om Revision af visse tyske Betalinger, kan det Beløb, som vil være at tilbagebetale, om fornødent fradrages i den i § 3 omhandlede Godtgørelse. Er der ved den tyske Værnemagts eller en anden Brugers Foranstaltning tilveje­ bragt en Forøgelse af Ejendommens Værdi, kan Værdiforøgelsen i det Omfang, hvori den kommer Ejeren til gode eller maa antages at vedrøre en efter Ejendommens Karakter rimelig Forbedring af samme, fradrages i den i § 3 omhandlede Godtgørelse. § 5' For saa vidt angaar Sommerhuse og lignende, vil Godtgørelse for Skader blive ydet efter de samme Regler som for andre Ejendomme, dog saaledes at den Ejeren for Tiden indtil 5. Maj 1945 eventuelt ydede Leje (Afsavnserstatning) bliver at fradrage i Godt­ gørelsen. § G. Medmindre andet i det enkelte Tilfælde bestemmes af Indenrigsministeren, ydes Godtgørelse ikke til 1) tyske eller japanske Statsborgere, 2) statsløse, der senest har haft tysk eller japansk Statsborgerret, §

4

A f s n i t Il - Erstatning for Skade forvoldt efter den 5. Maj 1945. § IL .

. Krav om Erstatning for Skade forvoldt paa fast Ejendom, der er afgivet i Medfør af Bestemmelserne i § 2 i midlertidig Lov Nr. 307 af 29. Juni 1945, jfr. §§ 1 og 5 i Indenrigs­ ministeriets Bekendtgørelse Nr. 316 af 5. Juli 1945, kan anmeldes for de i § 1, Stk. 1, om­ handlede Myndigheder. Anmeldelse maa ske i Overensstemmelse med Reglerne i § 2. Behandlingen af saadanne Krav sker efter de i §§ 7, 8 og 9, Stk. 1 og 3, givne Regler. Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab.

Indenrigsministeriet, den 21. December 1945. E j n a r K j æ r .

Knud. Larsen.

Indenrigsministeriets Bekendtgørelse af 21. December 1945.

Bekendtgørelse om Ændring af Bekendtgørelse Nr. 315 af 5. Juli 1945 om Betaling for tysk Benyttelse af fast Ejendom i Tiden indtil 5. Maj 1945. § 4 i Bekendtgørelse Nr. 315 af 5. Juli 1945 om Betaling for tysk Benyttelse af fast Ejendom affattes saaledes: „Medmindre andet i det enkelte Tilfælde bestemmes af Indenrigsministeren, ydes Godtgørelse ikke til 1) tyske eller japanske Statsborgere, 2) statsløse, der senest har haft tysk eller japansk Statsborgerret, 3) Personer, som er fundet strafskyldige i Henhold til Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virk­ somhed eller Lov Nr. 406 af 28. August 1945 om Tillæg til nævnte Lov, 4) Personer, der frivilligt eller paa anden Maade har afstaaet Brugen af fast Ejendom til den tyske Værnemagt m. v. uden at iagttage de danske Bestemmelser om Pris­ kontrol med Vederlaget for saadan Brug, jfr. Bekendtgørelse Nr. 487 af 30. November 1942 og midlertidig Lov Nr. 362 af 19. Juli 1943, jfr. Lovanordning Nr. 121 af 30. Marts 1944 og Nr. 114 af 16. Marts 1945. Er nogen sigtet for en i Medfør af ovennævnte Love af 1. Juni 1945 eller 28. Au­ gust 1945 strafbar Handling, eller er hans Konti eller Tilgodehavender spærret af Dan­ marks Nationalbank i Medfør af Bestemmelsen i § 1, Stk. 2, i Lov Nr. 275 af 13. Juni 1945 om Spærring af visse Bankkonti m. v., kan Behandlingen af den i Henhold til nærværende Bekendtgørelses § 1 indgivne Anmeldelse — herunder Udbetalingen af Godtgørelsen — udsættes, indtil Spørgsmaalet om Strafskyld respektive Spærringens Ophævelse er endelig afgjort". Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab.

Indenrigsministeriet, den 21. December 1945.

E j n a r K j æ r .

K n u d L arsen.

A/S J. H. SCHULTZ TRYK KØBENHAVN

Indenrigsministeriets Cirkulære af 25. Juli 1945.

‘ 14 AUG,®«.

Cirkulære til samtlige Amtmænd, Borgmestre og Politimestre samt Københavns Magistrat om Indkvartering af allierede Troppestyrker m. v., om Afgivelse af Jord og Bygninger til Indkvarteringsbehov og om Betaling for tysk Benyttelse af fast Ejendom i Tiden indtil den 5. Maj 1945. Ved midlertidig Lov Nr. 307 af 29. Juni 1945 om Tillæg til Indkvarteringslov- givningen er der givet Regler om Indkvartering af allierede Troppestyrker m. v. her i Landet. Ved samme Lov, jfr. Bekendtgørelse Nr. 316 af 5. Juli 1945, er der givet Regler om Afgivelse af Jord og Bygninger, naar Hensynet til de bestaaende særlige Forhold gør det nødvendigt. Endelig er der ved Bekendtgørelse Nr. 315 af 5. Juli 1945 givet Regler om Betaling for tysk Benyttelse af fast Ejendom i Tiden indtil den 5. Maj 1945. Under Henvisning til disse Bestemmelser skal man herved efter Forhandling med Udenrigs-, Krigs- og Finansministerierne, Arbejds- og Socialministeriet, Ministeriet for Handel, Industri og Søfart samt Prisdirektoratet meddele følgende: I. Indkvartering af allierede Troppestyrker m. y. Ved Lovens § 1 er Bestemmelserne om ekstraordinær Indkvartering i Lov Nr. 91 af 29. Marts 1924 om Indkvartering med senere Ændringer gjort anvendelige — med de fornødne Lempelser — ved Indkvartering af allierede Troppestyrker m. v. her i Landet. De i Krigsministeriets Bekendtgørelse Nr. 347 af 28. September 1939, jfr. Bekendt­ gørelse Nr. 500 af 28. December 1939, givne Bestemmelser vil saaledes med de af Forholdets Natur følgende Lempelser være gældende for Indkvarteringen. Idet man henviser til disse Bekendtgørelser, skal man særligt fremhæve følgende: a. Rekvisition af Indkvarteringsydelser. Indkvarteringsydelserne rekvireres hos den stedlige Indkvarteringsmyndighed (paa Landet hos Politimesteren, i Købstæderne hos Borgmesteren, i København hos Magistraten). Er den militære Afdeling ikke i Stand til før Iværksættelsen af en Indkvarte­ ring paa Landet at opsøge Politimesteren, vil Henvendelse vedrørende Indkvarteringens Ordning kunne ske til Sognefogden. Til Personale ved frivillige Organisationer, der er tilknyttet Tropperne, f. Eks. Røde Kors, kan der rekvireres Kvarter efter samme Regler, som gælder for militære Styrker. t Ved Indkvarteringen benyttes særlige Kvarterbilletter (Bilag 1), der anvendes paa følgende Maade: Paa Grundlag af de af Chefen for vedkommende militære Afdeling givne Oplys­ ninger udfylder den stedlige Indkvarteringsmyndighed Kvarterbilletter med Navn og Adresse paa dem, hos hvem Indkvartering skal ske, samt med Antallet af de Personer

Nyk.F 3 y r .D X 351

2

3 For Indkvarteringsydelser, for hvilke der ikke er fastsat bestemte Takster i Be­ kendtgørelserne, fastsætter den stedlige Indkvarteringsmyndighed en passende Godt­ gørelse. Godtgørelsen for Kvarter til Underofficerer og Menige, der indkvarteres med Liggehalm, leveret af Hæren, fastsættes dog altid til 12 Øre daglig pr. Mand. Hvor der ved Indkvartering undtagelsesvis ydes Bespisning, modtager Kvarter­ værten en Godtgørelse svarende til det Beløb, der af det danske Krigsministerium til enhver Tid er stillet til Raadighed for de danske militære Kostforplejninger henholdsvis til Fremskaffelsen af en Fuldkostportion og en Middagsportion, med Tillæg af 15 pCt. Denne Godtgørelse (iberegnet nævnte Tillæg) udgør for Tiden for: en Fuldkostportion................................................ 2 Kr. 99 Øre, en Middagsportion...................................................... 1 — 50 — . Til Indkvarteringsdagene henregnes Ankomstdagen og Afrejsedagen, medmindre Afrejse finder Sted før Kl. 12 Middag. Klager fra Kvarterværten over Indkvarteringsmyndighedens Fastsættelse af Godtgørelse for Indkvarteringsydelser indsendes — ligesom Klager over Fordelingen af Indkvarteringsbyrden — til Amtmanden, der træffer Afgørelse i Sagen. Amtmandens Afgørelse kan indankes for Indenrigsministeriet. Ved Indkvartering i Hoteller, Gæstgivergaarde o. 1. betales for sædvanligt Nat- logi den af Prisudvalget fastsatte Maksimalpris. Varer Indkvarteringen af samme Person mere end en Uge, og andrager Værelsesprisen mere end 3 Kr. 50 Øre, fra­ drages der 15 pCt., dog saaledes at der betales mindst 3 Kr. 50 Øre. I Sæsonvirk­ somheder skal der uden for Sæsonen og Opvarmningsperioden fradrages yderligere 10 pCt., medmindre Beløbet derved nedsættes under 3 Kr. 50 Øre. Tiden fra 15. Juni til 31. August regnes som Sæson. I Tilfælde, hvor Hoteller tilbereder og serverer Maden for det indkvarterede Personel, fastsættes Vederlaget herfor pr. Dag som følger:

af hver af de i Kvarterbilletten nævnte Kategorier, som skal indkvarteres; Ankomst­ datoen for de indkvarterede paaføres, hvorefter Indkvarteringsmyndigtieden forsyner Billetterne med Underskrift og Stempel og udleverer dem til Afdelingens Chef til Forevis­ ning for Kvarterværterne. Denne Fremgangsmaade bør følges, baade naar Indkvartering sker hos private Personer, og naar den sker i Skoler, Forsamlingshuse eller lignende Byg­ ninger. Endvidere skal Kvarterbillet anvendes ved Indkvartering i Hoteller o. 1.; der maa ikke ydes Godtgørelse for Benyttelse af Hoteller o. 1., medmindre der foreligger Kvarterbillet. Et Antal Kvarterbilletter vil blive tilsendt Politimestrene, Borgmestrene og Magistraten. Yderligere Eksemplarer kan rekvireres hos Akts. J. H. Sehultz Bogtrykkeri, Niels Juelsgade 12, København K. Man skal anmode Politimestrene om at tilstille de Sognefogder, der ifølge det ovenfor under I. a., Stk. 1, anførte kan antages at faa Brug derfor, et Eksemplar af nær­ værende Cirkulære samt et passende Antal Kvarterbilletter. Ib. Tilvejebringelse af Indkvarteringsydelser. Indkvarteringsydelserne kan foruden Beboelseskvarterer omfatte andre Lokaler, saasom Kontorlokaler, Messelokaler, Køkkener, Lagerlokaler, Værksteder m. v. De tilvejebringes ved Ligning paa Ejere eller Brugere af fast Ejendom, eventuelt, hvor det maa anses for hensigtsmæssigt, i Skoler, Forsamlingshuse eller lignende Bygninger. Indkvartering i Hoteller, Gæstgivergaarde eller lignende bør normalt kun ske, hvor det drejer sig om Officerer og dermed ligestillet Personel, dog vil saadan Indkvar­ tering ogsaa kunne ske for Underofficerer og Menige, hvor dette efter de foreliggende Omstændigheder maa anses for en rimelig Ordning, f. Eks. hvor det drejer sig om gen­ nemrejsende, om faatalligt Personel, der nødvendigvis maa være indkvarteret samme Sted som deres overordnede, o. s. v. c. Bespisning. Kvarterværten skal normalt ikke yde Bespisning til det indkvarterede Personel. For Hotellers og lignende Virksomheders Vedkommende gælder, at der aldrig som Led i Indkvarteringen ydes Bespisning, hvorimod Virksomheden paa Forlangende skal til­ berede Maden for det indkvarterede Personel og stille Betjening og Service til Raadighed. d. Godtgørelse for Indkvarteringsydelser. De i Krigsministeriets Bekendtgørelse af 28. September 1939, jfr. Bekendtgørelse af 28. December 1939, fastsatte Godtgørelser for Indkvarteringsydelser er gældende ogsaa for Indkvartering af de allierede Styrker. Idet man iøvrigt henviser til nævnte Bekendtgørelsers Indhold, bemærkes, at de hovedsagelig forekommende Indkvarteringstakster er følgende: Vinterkvarter: Sommerkvarter:

Naar Prisen for Morgenmaaltid ifølge de af Pris­ udvalget udfærdigede Prislister er fastsat til: 2 Kr. 1 Kr. 75 Øre 1 Kr. 50 Øre

4 Kr. 3 Kr.

3 Kr. 25 Øre 2 Kr. 50 Øre

Underofficerer og Menige.....................

2 Kr. 50 Øre

2 Kr.

Foruden det sædvanlige Tillæg til Karlen, skal der som Betjeningstillæg betales 15 pCt. af Værelsesprisen + følgende Tillæg pr. Dag for Servering af Maaltiderne:

Naar Prisen for Morgenmaaltid ifølge de af Pris­ udvalget udfærdigede Prislister er fastsat til: 2 Kr. 1 Kr. 75 Øre 1 1 Kr. 50 Øre

1 Kr. daglig pr. Værelse. 50 Øre daglig pr. Mand.

75 Øre daglig pr. Værelse. 35 Øre daglig pr. Mand, naar Kvarter ydes med Seng og Sengetøj, ellers 15 Øre dag- lig pr. Mand.

Officerer.............................. Underofficerer og Menige

Betjeningstillæg..................................... 1 Kr. 50 Øre 1 Kr. 25 Øre ,

1 Kr.

Man skal anmode Indkvarteringsmyndighederne om at gøre de Hoteller m. v., der anvendes til allieret Indkvartering, bekendt med foranstaaende Takster.

Vinterkvarter ydes i Tiden fra 15. Oktober til 14. Maj.

5

4

b. Fremgangsmaaden ved Afgivelse af Ejendomme. Naar der er truffet Bestemmelse om en Ejendoms Afgivelse, jfr. herved bl. a. Indenrigsministeriets Cirkulærskrivelse af 6. Juni 1945 til samtlige Amtmænd, Borgmestre og Politimestre om Amtmændenes Ledelse af Indkvarteringsordningen indenfor de enkelte Amter, giver den stedlige Indkvarteringsmyndighed vedkommende Ejer Meddelelse om, at hans Ejendom i Henhold til Bestemmelsen i Lovens § 2, Stk. 1, skal afgives. Den an­ moder ham om at være til Stede eller at lade sig repræsentere ved en af ham befuldmægtiget Person paa Ejendommen paa Overdragelsestidspunktet samt underretter ham om, at Krav paa Godtgørelse for Brug af Ejendommen kan indsendes til Amtmanden, for saa vidt Ejendommen er beliggende i en Landkommune, til Borgmesteren, for saa vidt Ejendommen er beliggende i en Købstadkommune, og i København til Magistraten. " Indberetning om de enkelte Rekvisitioner indsendes til Indenrigsministeriet og for Købstædernes og Landkommunernes Vedkommende desuden til Amtmanden. Sam­ tidig udfærdiges og indsendes det i Indenrigsministeriets Cirkulærskrivelse af 18. Juni 1945 til samtlige Politimestre og Borgmestre omhandlede Kartotekkort. c. Særligt om Begæring om Afgivelse af Ejendomme til allierede Formaal. Begæringer om Afgivelse af fast Ejendom til allierede Formaal kan kun fremsættes af en særlig, dertil kompetent Officer („The Hirings Officer") og vil ske ved Benyttelse af særlige Rekvisitionsblanketter (Bilag 2). Hver Begæring vil tilgaa den stedlige Indkvar­ teringsmyndighed i 4 Eksemplarer, der alle vil være at forsyne med Borgmesterens eller Politimesterens Underskrift og Stempel. 3 Eksemplarer tilbagesendes til „The Hirings Officer" (Adr.: The Claims and Hirings Office, Vægtergaarden, Axeltorv, København V.), medens Indkvarteringsmyndigheden beholder 1 Eksemplar. Fremgangsmaaden ved Afgivelse af Ejendommene er i øvrigt som ovenfor under b. anført. Det kan forventes, at Begæring om Afgivelse af fast Ejendom kun vil blive udstedt efter forudgaaende Henvendelse fra vedkommende lokale militære Afdeling til den stedlige Indkvarteringsmyndighed; saafremt der rejses Spørgsmaal om Rekvisition af en Ejendom, som det maa anses for ønskeligt at beslaglægge til danske Formaal, eller hvis Beslag­ læggelse det af Hensyn til danske Interesser skønnes betydningsfuldt at undgaa, bør Sagen snarest muligt gennem vedkommende Amt forelægges Indenrigsministeriet, der da efter Forhandling med „The Hirin.gs Officer" vil træffe Afgørelse om, hvorvidt Be­ slaglæggelse bør ske. 1. Begæring om Udførelse af særlige Arbejder paa rekvirerede Ejendomme. A. M i n d r e A r b e j d e r . Saafremt der af vedkommende Afdelings Chef fremsættes Anmodning om Udførelse af mindre Istandsættelses- og Forbedringsarbejder, om Installation af Telefon eller lignende mindre Arbejder i en rekvireret Ejendom, foran­ lediger Indkvarteringsmyndigheden disse udført samt afholder forskudsvis Udgifterne dertil. Indberetning om saadanne Arbejder indsendes i 2 Eksemplarer til Indenrigsmini­ steriet. B. S t ø r r e A r b e j d e r . Større Bygningsarbejder i rekvirerede Ejendomme maa kun udføres efter Begæring af „The Hirings Officer". Naar saadan Begæring forelig­ ger, antager Indkvarteringsmyndigheden den fornødne tekniske Medhjælp til Arbejdets Udførelse. Arbejdet udføres billigst muligt, men det overlades iøvrigt til Indkvarterings­ myndighedens Skøn, om der bør indhentes Tilbud paa Arbejdet, eller om dette kan udføres efter Overslag. Med Hensyn til Tilvejebringelsen af Arbejdskraft til saadanne Arbejder

e. Udbetaling af Kvartergodtgørelser. Naar Indkvarteringen ophører, forsyner den militære Afdelings Chef Indkvarterings- billetten med Afrejsedato og sin Underskrift og udleverer Billetten til Kvarterværten, der afleverer den til Indkvarteringsmyndigheden. Denne udregner paa Grundlag af Bil­ lettens Oplysninger om Ankomst- og Afrejsedato Antallet af Indkvarteringsdage og op­ fører i Billettens højre Kolonne det Beløb, der skal ydes som Godtgørelse for hver Kate­ gori; Totalbeløbet opføres paa Billetten. Udbetaling af det Kvarterværten herefter til­ kommende Beløb sker ved Indkvarteringsmyndighedens Foranstaltning mod Kvittering paa Billetten. Under Indkvartering af længere Varighed end en Maaned kan Kvarterværten kræve Kvartergodtgørelse udbetalt ved hver Maaneds Udgang mod Aflevering af Kvar­ terbilletten, forsynet med Attestation af Afdelingens Chef. 1 saadanne Tilfælde vil der altsaa være at udfærdige ny Kvarterbillet, hver Gang der er udbetalt Godtgørelse for en Periode. f. Forskud og Regnskabsaflæggelse. Forskud til Afholdelse af Indkvarteringsgodtgørelser vil paa sædvanlig Maade kunne rekvireres af Politimesteren og Borgmesteren henholdsvis fra Finanshovedbog- holderiet og Amtstuen. Udbetalingerne optages i Politimesterens henholdsvis Købstadens Regnskab paa en særlig Konto under „Nr. 11: Indenrigsministeriet , der benævnes „Allieret Indkvartering1'. Københavns Magistrat og Borgmestrene i de sønderjyske Købstæder m. v. re­ kvirerer dog Forskud fra Indenrigsministeriet til Afholdelse af de nævnte Udgifter, hvor­ over Regnskab kvartaarligt aflægges over for Ministeriet. Den i Lovens § 2, Stk. 1, jfr. § 1 i ovennævnte Bekendtgørelse Nr. 316 af 5. Juli 1945, givne Bemyndigelse til, naar Hensynet til de bestaaende særlige Forhold gør det nød­ vendigt, at kræve Jord og Bygninger afgivet, kan benyttes til Dækning af saavel allieret som dansk Behov, herunder ogsaa ikke-militært Behov af særlig Art, saasom Tilvejebrin­ gelse af Kvarterer for tyske Flygtninge m. v. Adgangen til at rekvirere fast Ejendom omfatter ogsaa sædvanligt Tilbehør. Er en Ejendom varigt indrettet med en særlig Erhvervsvirksomhed (f. Eks. Hoteldrift) for Øje, kan Beslaglæggelsen udstrækkes til det til denne Virksomhed hørende Drifts­ inventar. Ejendomme, der har været beslaglagt eller lejet af tyske Myndigheder inden den tyske Værnemagts Kapitulation den 5. Maj 1945, betragtes fra denne Dag, og indtil de er frigivet af de danske Indkvarteringsmyndigheder, som beslaglagt i Henhold til Loven af 29. Juni 1945, jfr. Bekendtgørelsens § 5. Ved Fastsættelsen af den Leje, der skal ydes for Brugen, gaas der frem efter de nedenfor angivne Retningslinier, dog saaledes at der ikke foreløbig vil kunne ydes^Erstat- ning for Beskadigelser, der er sket paa Ejendommen inden den 5. Maj 1945, jfr. nedenfor under III. II. Rekvisition af fast Ejendom. a. Afgivelse af Jord og Bygninger.

6 bedes Reglerne i Arbejds- og Socialministeriets Cirkulære Nr. 149 af 2. Juni 1945 saa vidt muligt fulgt. Udgifterne afholdes forskudsvis af Indkvarteringsmyndigheden. Indberet­ ning om saadanne Arbejder indsendes i 2 Eksemplarer til Indenrigsministeriet. 2. Løsøre. Ejendomme, der er beslaglagt til allierede Eormaal, vil normalt være at stille til Raadighed uden Løsøre, jfr. dog foran under a. om Hoteller og andre Erhvervs­ virksomheder. Saafremt Ejeren ikke selv drager Omsorg for Løsørets Bortflytning, maa den stedlige Indkvarteringsmyndighed derfor foranledige, at det i den beslaglagte Ejendom værende Løsøre enten flyttes fra Ejendommen eller efter Aftale med vedkommende Afde­ lings Chef opmagasineres i Ejendommen. I sidste Tilfælde skal Opmagasinering ske i et aflaaset Rum, efter at der er udfærdiget Fortegnelser over det paagældende Løsøre; Fortegnelserne underskrives af Afdelingens Chef samt af Ejeren eller — hvis denne ikke kan eller vil medvirke — af Indkvarteringsmyndigheden. Dersom der fremsættes Krav om, at Ejendommen skal stilles til Raadighed med bestemte Løsøregenstande, maa den stedlige Indkvarteringsmyndighed tilvejebringe disse samt udarbejde en Inventarliste, paa hvilken der ved Overdragelsen maa kræves Kvittering af Afdelingens Chef. Saafremt de paagældende Løsøregenstande stilles til Raadighed af Ejendommens Ejer, vil denne være at henvise til overfor Amtmanden eller Borgmesteren (i København Magistraten) at rejse Krav om Godtgørelse herfor i For­ bindelse med Kravet om Erstatning for Ejendommens Afstaaelse til Brug, medens Ud­ giften til Leje — eller, hvis Leje i enkelte Tilfælde ikke kan ske, til Køb — af Løsøre, der tilvejebringes paa anden Maade, forskudsvis afholdes af Indkvarteringsmyndigheden. Sker der Køb af Inventar, indsendes specificeret Indberetning med nærmere Be­ skrivelse i 2 Eksemplarer til Indenrigsministeriet. 3. Arbejdsydelser. Funktionærer — f. Eks. Portnere og Varmemestre — ved Ejendomme, der stilles til Raadighed for allierede Tropper, forudsættes normalt at for­ blive i deres Stillinger. Den mest praktiske Ordning i saadanne Tilfælde vil være, at deres Lønninger afholdes af Ejeren, der atter vil faa Udgifterne hertil godtgjort gennem en til­ svarende Forhøjelse af den Erstatning, der tilkommer ham for Ejendommens Afgivelse, jfr. nedenfor under d.—g. Saafremt de allierede Styrker iøvrigt ønsker at antage dansk Medhjælp, saasom Kontorpersonale, Husassistenter, Chauffører m. v., vil der være at gaa frem efter Reglerne i Arbejds- og Socialministeriets Cirkulære Nr. 141 af 2. Juni 1945. 4. Udgifter i Anledning af de allieredes Brug af rekvirerede Ejendomme. Med Hensyn til Udgifter, der opstaar som Følge af de allieredesBrug af rekvirerede Ejen­ domme, f. Eks. Udgifter til Vand, Gas, Lys og Telefon, forholdes i med Handelsministeriets Bekendtgørelse Nr. 256 af 31. Maj 1945. 5. Særligt om rekvirerede Hoteller o. 1. I Tilfælde, hvor Hoteller o. 1. er rekvireret, og hvor det er aftalt, at Hotellets Vært fortsat skal lede dets Drift, godtgøres Driftsudgifter gennem den for Afstaaelsen fastsatte Erstatning, dog saaledes, at der ikke herved tages Hensyn til Ydelser udover sædvanlig hotelmæssig Betjening, f. Eks. ikke til udenbys Telefonsamtaler, Telegrammer m. v. Om Levering af Fødevarer gælder Reglerne i Handelsministeriets Bekendtgørelse Nr. 256 af 31. Maj 1945 og Landbrugsministeriets Bekendtgørelse Nr. 255 af samme Dato, saaledes at Udgifter hertil ikke godtgøres af Indkvarteringsmyndigheden.

7

gade 21, København K., Tlf.C.8821). Med Indenrigsministeriets Godkendelse kan Udvalget overlade til Amterne paa Udvalgets Vegne at træffe Afgørelse i bestemte Grupper af Sager. Udvalgets Afgørelse kan inden 4 Uger indankes for Vurderingsnævnet (Adr.: Christiansborg, Søndie Ridebanefløj, København K.). Enhver Stats- og kommunal Myndighed er i Medfør af Lovens § 5 pligtig at tilveje­ bringe og at meddele saadanne Oplysninger, som Udvalget eller Vurderingsnævnet maatte ønske til Brug ved Sagernes Behandling. e. Vurdering. Sager om Ydelser af den i Lovens § 3 omhandlede Art indsendes af Amtmanden eller Borgmesteren — i København af Magistraten — til Udvalget for Indkvarterings- erstatning. Ved Behandlingen af Sagerne medvirker, for saa vidt ikke andet fremgaar af det følgende, de i Indenrigsministeriets Cirkulærskrivelse af 17. Juli 1944 til samtlige Amt- mænd og Borgmestre omhandlede Vurderingskommissioner. Vurderingskommissionerne har til Opgave gennem Amtet eller Borgmesteren at afgive Indstilling til Udvalget om Størrelsen af Erstatninger, Godtgørelser o. 1. for Dis­ positioner i Henhold til Lovens § 2, Stk. 1, eller for Afstaaelse eller Overdragelse til Brug af fast Ejendom m. v. i Henhold til Overenskomst. Indstillingerne bør ledsages af Amtets eller Borgmesterens egne Bemærkninger. Amtmændene og Borgmestrene organiserer som hidtil selv Samarbejdet med Kommissionerne og træffer herunder Afgørelse om, hvorvidt de enkelte Sager bør behandles i Fællesskab med Kommissionen — dog saaledes at selve Vurderingerne foretages alene paa dennes Ansvar — , eller om Sagerne skal tilstilles Kommissionen til Behandling paa egen Haand. Efter Aftale med Udvalget kan Amtmanden eller Borgmesteren for enkelte Sagers eller Grupper af Sagers Vedkommende anvende anden sagkyndig Bistand ved Vurderin­ gen, naar dette skønnes nødvendigt. f. Udbetaling. Naar Erstatningen er fastsat af Udvalget — eventuelt af Amtmanden i Henhold til Bemyndigelse fra Udvalget — eller af Vurderingsnævnet, udfærdiger Udvalget (Amtet) en særlig Resolution (Bilag 3), der tilsendes den berettigede ved anbefalet Forsendelse mod postalt „Modtagelsesbevis''. Genparter af Resolutionen tilstilles samtidig den Ind­ kvarteringsmyndighed, hvem Udbetalingen paahviler, samt 3. Hovedrevisorat. Resolu­ tionsblanketter rekvireres af Amtmændene hos Indenrigsministeriet. Makulerede Resolu­ tionsblanketter indsendes til Ministeriet. Resolutionen vil lyde enten paa et bestemt Beløb en Gang for alle eller paa et bestemt Beløb pr. Periode (normalt pr. Maaned) fra en angivet Dag at regne. Udbetalingen af de saaledes fastsatte Godtgørelser m. v. foretages af Politimeste­ ren eller Borgmesteren, i København Magistraten, i Overensstemmelse med det i det følgende anførte. Udbetaling maa kun ske mod Forevisning a f den originale Resolution. Genparter kan ikke benyttes hertil. Indkvarteringsmyndigheden har Ret, men ikke Pligt til at undersøge, om den, der møder med Resolutionen, er berettiget til at modtage Betaling. Den kan derfor i givet Fald kræve, at Foreviseren af Resolutionen godtgør sin Adkomst til denne. Angives en Resolution at være bortkommet, maa den erstatningsberettigede

Overensstemmelse

d. Fastsættelse af Erstatning. I Medfør af Lovens § 3 fastsættes Erstatninger i Henhold til § 2, Stk. 1, af et af Indenrigsministeren nedsat Udvalg (Udvalget for Indkvarteringserstatning, Frederiks-

Page 1 Page 2-3 Page 4-5 Page 6-7 Page 8-9 Page 10-11 Page 12-13 Page 14-15 Page 16-17 Page 18-19 Page 20-21 Page 22-23 Page 24-25 Page 26-27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32-33 Page 34-35 Page 36-37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42-43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48-49 Page 50-51 Page 52-53 Page 54-55 Page 56-57 Page 58-59 Page 60-61 Page 62 Page 63 Page 64

Made with FlippingBook - Online magazine maker