Plastyka 2021. Nowa Szkoła

• kolorowe druciki kreatywne • oczka samoprzylepne • ołówek • klej na gorąco • (poproś o pomoc dorosłego!)

Przygotuj następujące elementy:

Rozdziel końce drucików na dwie strony, oczka przyklej do większego żółtego pompona, a dwa mniejsze pompony umieść na końcach krótkich czar - nych drucików.

Owadzia nasadka na twój ołówek jest już gotowa! Spró - buj stworzyć inne owady, któ - re umieścisz na swoimołówku.

Dołącz czułki z ma - lutkimi czarnymi pom - ponikami na końcach. Możesz je przymoco - wać za pomocą kle - ju na gorąco (poproś o pomoc doroslego!).

Druciki zacznij owi - jać wokół ołówka po - zostawiając odcinek ok. 1,5 cm na głowę i skrzydła.

Czarny drucik uformuj z tyłu ósemkę - to będą skrzydełka.

Żółty drucik zawińwokół większego żółtego pom - pona, tak aby przytwier - dzić go do tułowia.

OWADY

Wkłady kleju do pistoletu SD 6382

Druciki kreatywne kolorowe CR 8797

Pistolet na klej SD 6380

Kredki długie cienkie NS 1057

Oczka CR 2890

42 zł

18 zł

63 zł

10 zł

43 zł

plastyka

99

Made with FlippingBook Proposal Creator