Profo-nytt 1/2020

P R O F O - N Y T T

Dette betyr koronaviruset for prostatakreftpasienter Vi har forhørt oss med professor og kreftforsker Sophie D. Fosså, se side 12

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online