EOC Info november 2016

Colofon

INHOUD ■ 2 VAN HET BESTUUR ■ 3 NIEUWJAARSRECEPTIE IN VIANEN ■ 4 KLEINE WERELD ■ 5 KLIMAATVERANDERING EN LENSPUTTEN ■ 6 ELKE BRAND BEGINT MET ÉÉN VONKJE... ■ 7 MARTIN VISSER AAN BOORD BIJ EOC ■ 8 VERZEKERING IN DE MAAK ■ 9 DE EXPERT SPREEKT...

NIEUWJAARSRECEPTIE IN VIANEN

EOC Onderlinge Schepenverzekering U.A.

Op 2 JANUARI 2017 zijn alle leden weer hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Noteer deze datum alvast in uw agenda! Graag proosten we met u vanaf 15.00 uur tot ca. 19.00 uur op het nieuwe jaar. Locatie dit jaar is hotel Van der Valk in Vianen. Nieuw is ook dat we de dag gaan afsluiten met een heerlijk buffet. Alle leden ontvangen een uitnodiging.

Bezoekadressen: Blankenstein 150 7943 PE Meppel

Scheepmakerij 340 3331 MC Zwijndrecht

Postadres: Postbus 333

www.eoc.nl info@eoc.nl

7940 AH Meppel

ALGEMEEN

ADVIES EN VERKOOP

T. 088 6699500 F. 088 6699501

T. 088 6699535

■ 10 EOC IN BEELD ■ 12 SAMEN VAREN ■ 14 FOLLOW UP BRANDBLUSSERS ■ 15 HERMOTORISERINGSVERZEKERING VOOR DE BEROEPSVAART ■ 16 ”DE VOLHARDING” IS NOG LANG NIET UITGEVAREN ■ 18 SCHEIKUNDELES: ZO WERKT EEN KOOLMONOXIDEMELDER ■ 19 CAMERATOEZICHT AAN BOORD ■ 20 EOC WAS ER WEER BIJ

av@eoc.nl

info@eoc.nl

SCHADEAFDELING Beroepsvaart

VEEL POSITIEVE REACTIES OP PREMIERESTITUTIE

Pleziervaart

T. 088 6699555 schade@eoc.nl

T. 088 6699565

FINANCIËLE

EOC

AFDELING

EXPERTISE

Afgelopen jaar hebben wij aan alle leden 12% premierestitutie kunnen verlenen. We ontvingen veel positieve reacties op dit prachtige resultaat. We werken hard aan de maatschappij en als het dan een goed jaar is geweest, merkt u dat als lid. Als u een beroeps- vaarder bent en verzekerd bij de EOC, dan

bent u ook automatisch lid. In de niet-beroeps- matige vaart, kunt u als verzekerde kiezen of u ook lid wilt worden. En dat heeft dus zijn voordelen! Als lid heeft u inspraak in de maatschappij, u wordt uitgenodigd voor de ledenvergadering en als het goed gaat merkt u dat in uw portemonnee.

T. 088 6699525

T. 088 6699400

fa@eoc.nl

info@eocexpertise.nl

OP DE COVER: ”Met ons familiebedrijf zijn we al jaren bij EOC verzekerd. Schades worden prima afgehandeld.”

Telefoonnummer vanuit het buitenland T. +31 (0)522 243600

/ EOCverzekering

@EOCverzekering

EOC INFO tekst: Margreeth Fernhout en Lisette Booij opmaak: Udinga Media druk: Kleen Meppel Oplage: 8.900 | oplage digitaal: 3.900 RECHTEN We hebben ons best gedaan alle rechthebbenden van foto’s in dit blad te achterhalen. Voor zover bekend zijn alle rechten voldaan. Neem even contact met ons op wanneer dit niet het geval is.

INSPIRERENDE LEDENVERGADERING

Familie Bosman

Inspraak is bij EOC van groot belang. We zijn daarom blij om u als lid te spreken tijdens de jaarlijkse ledenvergadering. Met een kleine 200 bezoekers was het afgelopen jaar wederom een gezellige drukte in de Fabrique aan het Amsterdam-Rijnkanaal. En er was veel goed nieuws te melden. Zo zijn er nieuwe leden voor de Raad van Advies benoemd. Mevrouw S. Markusse voor de categorie pleziervaart en dhr. J.J. Venema voor de categorie passagiersvaart (charter). Ook zijn de nieuwe voorwaarden goedgekeurd die per 1 januari 2017 zullen ingaan. Deze zijn vereenvoudigd voor een betere

aansluiting op de wensen van de leden. Het was een succesvol jaar dat kon worden afgerond met een positief saldo. De 12% premierestitutie is met gejuich ontvangen in de zaal. Volgens spreker Willem Middelkoop - ook wel de goudgoeroe genoemd - is dat een goed begin. Zijn toespraak ging dieper in op waarom je niet te veel geld op de bank mag hebben staan. Dat is natuurlijk in het straatje van onze maatschap- pij waarbij het niet om winst draait maar om de leden. Het publiek werd er door geïnspireerd en er was veel interactie. Kortom een geslaagde dag waar we de gezamenlijke koers hebben uitgezet voor EOC.

OP NAAR DE TOEKOMST!

De fusie is achter de rug en het gaat goed met onze maatschappij. Afgelopen jaar hebben we positief kunnen afronden met minder schades en een forse premierestitutie voor de leden. Steeds meer mensen weten de weg naar EOC te vinden. We zijn een sterke zelfstandige onderlinge verzekeraar en mogen onszelf marktleider noemen in West-Europa. Dat is mede dankzij u en daar zijn we best een beetje trots op. Het is dan ook logisch dat de leden een belangrijke rol innemen in de strategie die we hebben vastgesteld voor EOC. We willen inzetten op tevreden leden en tevreden medewerkers. Investeren in een nog snellere afhandeling van schades, vlotte beantwoording van alle vragen en altijd kwaliteit leveren. Met zulke plannen is het erg fijn dat we Martin Visser als nieuwe bestuurder hebben kunnen verwelkomen. Hij komt ons team versterken en met hem samen gaan we onder andere kijken hoe we onze producten en service naadloos kunnen laten aansluiten op de behoeftes van de leden. Dat betekent ook dat we wijzigingen hebben doorgevoerd in onze portefeuilles. Ton van Dongen gaat als Directeur Leden aan de slag met de belangen van de leden. Door nieuwe wet- en regel- geving komt een bestuurder verder van haar leden af te staan en daarom willen we graag dat Ton als Directeur de binding met de leden juist gaat versterken. Tom Boerema gaat verder als Bestuurder Bedrijfsvoering en Martin Visser is de nieuwe Bestuurder Commercie. Verderop in deze EOC Info kunt u een uitgebreider interview met Martin lezen. Samen met hem hebben we een stevige basis om verder te bouwen aan onze toekomst. Want we willen nog heel lang de beste blijven voor u!

23%

4%

17%

Tom Boerema en Ton van Dongen

2

3

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker