EOC Info november 2016

EOC WAS ER WEER BIJ Sinds het verschijnen van de vorige EOC Info is EOC op nog heel wat beurzen en evenementen aanwezig geweest. Natuurlijk waren we in mei bij de Maritime Industry in Gorinchem en vrij kort daarna bij de Havendag in Werkendam. Ook bij Vreeswijk Vol Vaart was EOC aanwezig, evenals de Lekkodagen in Wijk bij Duurstede. Daarna kwam nog de Shipping Technics Logistics beurs in Kalkar en een paar weken geleden waren we op de allereerste EOC Traditionele Schepenbeurs in Den Helder. We hebben weer velen van u gesproken. Over wat er allemaal goed gaat, maar ook over wat er beter kan. We horen het graag, want we passen onze producten en dienst- verlening graag aan uw wensen aan! Nu kijken we vooruit naar het voorjaar met de beurzen Boot Holland in Leeuwarden (10 t/m 15 februari) en de Hiswa in Amsterdam (8 t/m 12 maart).

DIGITALE POST BIJ EOC! Veel verzekerden hebben inmiddels aangege- ven dat ze hun post digitaal willen ontvangen. Digitale post is niet alleen snel en kosten­ besparend, minder papier is ook beter voor het milieu. Van een aantal van u hebben we nog geen reactie ontvangen en we horen graag uw voorkeur: digitale of papieren post?!

Hyena, de hond van familie Feenstra van het motorjacht ”Sevrin”, neemt het risico!

EOC GEEFT OOK LEZINGEN OP VERZOEK Wist u dat EOC ook lezingen verzorgt voor de pleziervaart, wonen op het water, beroeps- vaart, charter- en passagiersvaart?

We hebben een overweldigend aantal van maar liefst 488 inzendingen ontvangen! Uit de juiste inzenders werden weer tien winnaars getrokken. Ze hebben inmiddels een leuke attentie ontvangen. Familie Vellinga ”Robé”, J. Keizer ”Volharding”, J.M.M. Kuiltjes ”Solskin”, H.H. Sloot ”Lethe”, J. Klunder ”Julia”, K. Oosterveen ”Vita Nova”, Noldes - De Bleecker ”Astra”, L.H. den Herder ”Gradatim”, Fa. Visserijbedrijf & Vishandel W. Timmerman & Zn. ”GM 6 Aaltje”, V.o.f. Mon Reve ”Mon Reve”. WINNAARS WOORDZOEKER HEEFT U INTERESSE IN ZO’N LEZING? Neem dan eens contact op met de afdeling Advies & Verkoop en vraag naar de mogelijk- heden voor uw doelgroep. Op het Scheepvaart- en Transportcollege geven we al jaarlijks een lezing en ook bij ver- enigingen van bijvoorbeeld de charter- en passagiersvaart. Maar we kunnen ook bij een jachthaven langskomen of tijdens een evene- ment voor de vaart.

Voor iedereen, ook voor mensen die niet bij EOC zijn verzekerd. Binnen EOC is ontzet- tend veel kennis en ervaring aanwezig, over allerlei dingen die met de vaart te maken heb- ben. Die kennis willen we delen, omdat een veilige vaart voor iedereen voordelen heeft. Maar ook technische kennis delen we graag, zoals over keuringseisen.

SCHADE MELDINGEN

EOC is dag en nacht bereikbaar voor schademeldingen. Bel tijdens kantooruren naar onze schadeafdeling op telefoonnummer 088 6699555 (beroepsvaart) of 088 6699565 (pleziervaart en woonschepen). Vanuit het buitenland belt u 0522 243600. Of stuur een bericht naar schade@eoc.nl. Als u buiten kantooruren belt kunt u in dringende ge­ vallen worden doorverbonden met een van onze schadebehandelaars.

SCHEEPSRECHT RECHTSBIJSTAND T. 088 6699575 F. 088 6699501 info@scheepsrecht.nl

Melden van ongevallen bij Inspectie Verkeer en Waterstaat T. 070 3052444

Bezoekadressen: Meppel (Blankenstein 150) | Zwijndrecht (Scheepmakerij 340) Postadres: Postbus 333 7940 AH Meppel | T. 088 6699500 | F. 088 6699501 | www.eoc.nl | info@eoc.nl

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker