Nakskov - 8 Mån. Fængsel for at stjæle Mørklæg.lygter, 1945

Page 1

Made with FlippingBook - Online magazine maker