Tingsted - Anmodning om oplysning vedr. vagtværnet, nov 1944

MARIBO AMTS SOGNERAADSFOREHING. Sekretariatet. Nykøbing F. ,den 28’ Hovember 194-4,

Efter at Sogneraadsforeningen under 19* har meddelt Sogneraadene de Retningslinier, som e,.t^r Be styrelsens Formening var egnede til Oprettcloo af Vs._, 3 nester i Kommunerne, maa jog maaske nu gaa ud fra, a„ So0nc- raadet har taget Stilling til Sagen. I saa Fald vil jeg være So."neraadet taknemlig for at modtage nærmere Indberetning om Sag-n til B^ug vc en samlet Indberetning, som Sogneraadsforeningen er ^n modet om at afgive til Stiftamteu. f%4*r

Til

Sogneraad.

l/ b

Page 1

Made with FlippingBook - Online magazine maker