StoryLine Issue No. 3 Fall 2021

J A ' NE T DAN I E LO

- - A f t e r J u l i a L o u i s - D r e y f u s , w h e n s h e w a l k e d t h e r e d c a r p e t a t t h e 2 0 1 9 E m m y s a f t e r h a v i n g a b i l a t e r a l m a s t e c t o m y w i t h r e c o n s t r u c t i o n

I s a w i t w h e n y o u w o r e t h a t g o w n a t t h e E m m y s , g o l d - s p a n g l e d , p l u n g i n g n e c k l i n e : s o f t f r o w n s a b o v e y o u r b r e a s t s — m a r k o f a h o l l o w e d - o u t w o m a n s t u f f e d & r e s h a p e d i n t o a b e a u t i f u l t h i n g . I k n o w t h e d a r k c u r v e o f s p a c e & t i m e a k n i f e l e a v e s b e h i n d , t h e w e i g h t

o f i t s c o l l a p s e d & h u n g r y s t a r s . I s a w i t i n y o u r c h e s t , o n y o u r s k i n — g o l d - f l e c k e d & b r i g h t , y o u r b o d y a g a l a x y b u r n i n g w i t h a m i l l i o n r e b o r n s t a r s .

Made with FlippingBook - Online magazine maker