Време за туризъм

 ПАЛАТКИ  СПАЛНИ ЧУВАЛИ  ТУРИСТИЧЕСКИ И ВЕЛО РАНИЦИ НА www.sportdepot.bg НАД 250 МОДЕЛА туризъм Време за 07.06.2018 - 07.07.2018 Палатка COLEMAN CRESTLINE 2/3

• Дву/триместна палатка • Воден стълб: 3000 мм • Под: водонепропусклив полиетилен • Височина: 105/120 см (в центъра) • Тегло: 2.8/4.3 кг

143 00 159 00 206 00 229 00

10 %

10 %

КЪМ ПРОДУКТА

45 00 55 00

109 00

18 %

С пален чувал EASY CAMP COSMOS • Двусезонен спален чувал • Температури: 22/12/-5 C • Полиестер 190T • Размери: 190 x 75 см • Тегло: 1200 гр

Санадали SEVEN SEAS 2 • Здрава плетена материя на каишките

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

• EVA стелка за мекота и допълнителен комфорт • Здрава релефна подметка за отлично сцепление с различни видове настилки и терени

САНДАЛИ I МЪЖЕ

Сандали BOLZANO • Синтетичен материал • Велкро регулиране • Изключително гъвкави и удобни сандали 69 00

КЪМ ПРОДУКТА

129 00

89 00

Санадали LAKEWOOD RIDE • Синтетиченматериал • Лекииудобнисандалиподходящиза туризъм,активенспортисвободновреме • WOLFAEROлекаподметка,осигуряваща добросцеплениеснастилката

Сандали CHRIS / TOM • Горначастотестественакожа • Свелкрозалепване • Подметка:гума

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

15 ГОДИНИ KEEN NEWPORT

КЪМ ПРОДУКТА

143 00 169 00

Водениот страсттасикъмживотанаоткрито, семейнатакомпания, KEEN имамисиятадавдъхновявапотребителитесизанови приключения. Маркатасъздаваудобниистилниобувкиисандали, подходящиза туризъм, пътешествияисвободновреме. Можелисандалдапредпазвапръститена кракаВи? Отговорът навъпросанидаваемблематичниямоделNEWPORT– сандалът, с койтозапочванеспирнияуспехнаKEEN. Послучай15-татаимгодишнина, ниеот SPORTDEPOT, като официаленпредставителнамаркатазаБългария, Випредоставяме специалнинамалениянаизбранимоделиот новаталятна колекция.

15 %

ЮБИЛЕЙНA ЦЕНА 15 МОДЕЛ NEWPORT ГОДИНИ

Сандали NEWPORT H2 • Полиестернаматерия • METATOMICALFOOTBEDDESIGN - поддържащистабилносттанакрака елементи • KEENPROTECT -гуменпредпазителна пръститенакраката

149 0 169 0

12 %

Сандали CLEARWATER CNXM • Полиестернаматерия • KEENPROTECT -гуменпредпазителна пръститенакраката • AegisMicrobeShield -антибактериална технология

КЪМ ПРОДУКТА

2 WWW.SPORTDEPOT.BG

САНДАЛИ I ЖЕНИ И ДЕЦА

139 00 149 00

65 00

СандалиWHISPER • Полиестернаматерия • AegisMicrobeShield -антибактериална технология • METATOMICALFOOTBEDDESIGN - поддържащистабилносттанакрака елементи

Сандали AURORA • Горната част е изработена от полиуретан • С велкро закопчаване • Релефна гумена подметка, осигуряваща добро сцепление с настилката

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

79 00 89 00

59 00

Детски сандали LIDO KIDS • Синтетиченматериал • Велкрорегулиране • Гуменпредпазителзазащитана пръстите

Детски санадали SEVEN SEAS 2 • Здравиполиестерникаишкивгорнатачаст • Смеканеопреноваподплата • Лекиигъвкавизапо-голямаподвижност • Релефнаподметказаотличносцеплениес различнивидовенастилкиитерени

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

95 00

Детски сандалиMOXIE SANDAL • Полиестернаматерия • Гуменпредпазителзазащитанапръстите • METATOMICALEVAFOOTBED -Поддържащи стабилносттанакракаелементи

КЪМ ПРОДУКТА

99 00

Детски сандали NEWPORT H2 • Полиестернаматерия • KEENPROTECT -гуменпредпазителзазащитанапръстите • Свелкрозакопчаване

WWW.SPORTDEPOT.BG

3

ТУРИСТИЧЕСКИ ОБУВКИ I МЪЖЕ

115 00

95 00 109 00

13 %

Обувки CRISTALLO • Горначастоттекстиливелур

Обувки SCAMOSCIATO • Горначастоткожаитекстил • SupportSystem -заоптималностабилизираненакрака • Gritex -водонепропускливаидишащамембрана • МатериалCordura -здраваиустойчиваматерия

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

• Gritex -дишащаиводонепропускливамембрана • Supportsystem-подсиленазонавобласттана глезеназапо-голямастабилност

175 00 219 00

129 00 149 00

20 %

13 %

Обувки OUTBACK NABUK • Горначастотнабук

Обувки TOLEDO GTX LO • Горначастотвелуритекстил

• HighTex -устойчиванаводаидишащамембрана • Високпрофилзапо-голямазащитанаглезена • Здраварелефнаподметка,осигуряващадобро сцеплениеснастилката

• Gore-tex -дишащаиводонепропускливамембрана • Здраварелефнаподметка,осигуряващадобро сцеплениеснастилката

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

189 00

189 00 239 00

21 %

Обувки VOJO HIKE LOW • Горначастотвелуритекстил

Обувки TOLEDO GTXMID • Горначастотвелуритекстил • Gore-tex -дишащаиводонепропускливамембрана • Здраварелефнаподметка,осигуряващадобросцепление снастилката

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

• ВодоустойчиваидишащаTEXAPOREмембрана • TRACTIONподметка,осигуряващастабилности • добросцеплениеснастилката

299 00 349 00

209 00

14 %

ЮБИЛЕЙНA ЦЕНА

Обувки RENEGADE GTXMID • Горначастотвелуринабук • GORE-TEX–дишащаиводонепропускливамембрана • SUPPORTFRAME -конструкциятапредоставяотличнаопоранаходилото запреходивизвънградскиусловия

Обувки VOJO HIKEMID TEXAPORE • Горначастотвелуритекстил

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

• ВодоустойчиваидишащаTEXAPOREмембрана • TRACTIONподметка,осигуряващастабилности • добросцеплениеснастилката

4 WWW.SPORTDEPOT.BG

ТУРИСТИЧЕСКИ ОБУВКИ I ЖЕНИ И ДЕЦА

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

119 00

109 00

Обувки VEYSONNAZ UNISEX • Горначастоттекстил,велурисинтетика • HighTex -защитнамембрана,устойчиванавода • Релефнаподметка,осигуряващапо-добросцепление

Обувки TRAUN LADY • Горначастоттекстил,велурисинтетика • HighTex -защитнамембрана,устойчиванавода • Релефнаподметка,осигуряващапо-добросцепление

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

175 00 219 00

159 00

20 %

Детски обувкиMTN ATTACK 2 TEXAPOREMID • Горначастотсинтетиченнабукитекстил • ВодоустойчиваидишащаTEXAPOREмембрана • ЛекаиздраваWOLFHIKECLподметка,подсиленав зонатанапръститеипетите

Обувки TOLEDO GTX LOWS • Горначастотвелуритекстил

• Gore-tex -дишащаиводонепропускливамембрана • Здраварелефнаподметка,осигуряващадобро сцеплениеснастилката

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

189 00 239 00

179 00 199 00

10 %

21 %

Детски обувки INNOX GTXMID JUNIOR • Горначастотсинтетикаитекстил • GORE-TEX–дишащаиводонепропускливамембрана • SUPPORTFRAME -конструкциятапредоставяотличнаопора находилотозапреходивизвънградскиусловия

Обувки TOLEDO GTXMID • Gore-tex -дишащаиводонепропускливамембрана • Здраварелефнаподметка,осигуряващадобро сцеплениеснастилката

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

189 00

209 00

Обувки VOJO HIKE LOW • Горначастотвелуритекстил • ВодоустойчиваидишащаTEXAPOREмембрана • TRACTIONподметка,осигуряващастабилностидобро сцеплениеснастилката

Обувки VOJO HIKEMID TEXAPORE • Горначастотвелуритекстил • ВодоустойчиваидишащаTEXAPOREмембрана • TRACTIONподметка,осигуряващастабилностидобро сцеплениеснастилката

КАК ДА ИЗБЕРЕМ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБУВКИ?

СЪВЕТ: Презпо-голяматачаст от годинатаВиесе нуждаетеот обувкисмембрана, коятодапредотвратява навлизанетонавода, катосъщевременноспомагана кракада „диша“. Обувкитесдопълнителноподсилванев областтанапетатаипръститещеВипредпазят от по-сериозни травмиповременапреход.

Изберете туристическитесиобувкиспоред тяхното предназначениеисезонзаползване. За градаилизалеки еднодневнипреходиможедаизползватенисъкпрофил. Запо-тежкиидългипреходиедобредаседоверитена високпрофилобувка, коятодаподдържакракаи глезена Вистабиленпрезцялотовреме.

WWW.SPORTDEPOT.BG

5

ОБЛЕКЛО I МЪЖЕ

39 00 45 00

13 %

28 00

Tениска REVALD • 100%полиестер • Cooltech - лека, дишаща материя от полиестер

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

Тениска ESSENTIAL T • 52%органиченпамук,48%полиестер • Лекаимекаматериясорганиченпамук

69 00 89 90

69 00 84 90

23 %

19 %

Къси панталони DORIAN • Материясводоотблъскващопокритие • Еластичнаматериязапо-голяма свободанадвиженията • YKK ® цип

Риза SEAMUS • Бързосъхнещаматерияс водоотблъскващопокритие • UVзащита • Светлоотразителниелементи

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

95 00 112 00

109 00 131 00

17 %

15 %

Панталон SIPU • 90%полиестер,10%еластан • QuickDryбързосъхнещаматерия • Външниятслойнаматериятае обработенасWR(WaterRepellent)

покритие,коетоповишава водонепромокаемосттаза допълнителназащита

Яке SALMAN • 100%полиестер • IcetechSoftshell -моделитеоттазиматерияпредпазватотвятъривода • Водоустойчиваидишащаматерия:7000mm/3000g/m 2 /24h

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

• 2-waystretch -лекаиеластична материязаоптималенкомфорт

159 00 199 00

195 00

20 %

Туристическо яке DELUGE LIGHT

• Hydroshell ® -дишащаи водоустойчиваматерия, коятоподдържатялото сухоиВизащитаваот лошиклиматичниусловия • Регулируемакачулказа по-добразащитаповреме надъждивятър • Ластикнаръкавите • Тегло:300гр

Яке OBAN SKY • 100%PFCFREE -безналичие навреднихимикали • ТехнологияTEXAPORE SMOOTHLIGHT2L -мека, водоучстойчива, ветроустойчиваидишаща материя • Свободенсилует

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

6 WWW.SPORTDEPOT.BG

ОБЛЕКЛО I ЖЕНИ

36 00 43 00

16 %

Тениска STACY • 65%полиестер, 35%памук

КЪМ ПРОДУКТА

• Quick Dry - материя, която съхне много бързо и лесно се поддържа • Леко втален силует

39 00 45 00

33 00 37 00

11 %

13 %

Тениска MARIE • 100%памук • Мекаиприятнанадопирматерия • Лековталенсилует

Тениска ESSENTIAL T • 52%органиченпамук, 48%полиестер • Лекаимекаматерия

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

ПРАВИЛОТО НА ТРИТЕ СЛОЯ

95 00 112 00

15 %

Съвременният начиннаобличаневпланинатасесъстоиот три технологичнислоядрехи. Целтаимедасъхранят топлинатана тялотоивсъщотовреме тодадиша. 1. ПЪРВИСЛОЙ: БАЗОВ Дрехата трябвадаеизработенаот синтетиченматериал (полиестер), вълнаилидругиестествениматериали. Вместода абсорбираизадържавлагата, тезиматериияотвеждат от кожата доповърхносттанадрехата, където тясеизпарява. 2. ВТОРИСЛОЙ: ИЗОЛИРАЩ Освендаприемаотделенатавлагаот първислой, тойима функциятаидани топлииможедабъдепроизведенот различни технологичниизолиращиполиестерниматерии, каквитоса поларите. 3. ТРЕТИСЛОЙ: ПРЕДПАЗВАЩ Товаеслоят, койтонипредпазваот външнивлияния катовятър идъжд. От изключителнаважност едапредотвратимвлагатаот външнатасредаданавлезев контакт снякойот по-долнитеслоеве илис тялотони. Етозащо, якетатасанай-честосмембрана, която освенводонепропусклива, еидишаща. Правилотона “тритеслоя” осигурявавъможност започти мигновенареакцияпривнезапнапромянавъввремето, характерназапланините.

Панталон SEVAN • 90%полиестер,10%еластан • QuickDryбързосъхнещаматерия • Външниятслойнаматериятае обработенасWR(WaterRepellent)

покритие,коетоповишава водонепромокаемосттаза допълнителназащита

КЪМ ПРОДУКТА

• 2-waystretch -Лекаиеластична материязаоптималенкомфорт

109 00 131 00

18 %

Яке LUCY • 100%полиестер • IcetechSoftshell -моделитеот тазиматерияпредпазватотвятър ивода • Водоустойчиваидишащаматерия: 7000mm/3000g/m 2 /24h

КЪМ ПРОДУКТА

159 00 199 00

20 %

Яке OBAN SKY • 100%PFCFREE -безналичиена вреднихимикали • ТехнологияTEXAPORESMOOTHLIGHT 2L -мека,водоучстойчива, ветроустойчиваидишащаматерия • Свободенсилует

3 ти слой

2 ри слой

1 ви слой

КЪМ ПРОДУКТА

WWW.SPORTDEPOT.BG

7

РАНИЦИ, ЧЕЛНИЦИ, ЩЕКИ

28 литра

10 литра

69 00

39 00

Раница LITE CROSS • Ripstopполиестер • Светлоотразителниелементи • Размер:25x15x48см • Тегло:400гр • Обем:10л

Раница PEAK AIR 28 • Аircarrysystem -подобрява вентилациятаипредпазвагърбаот изпотяване • Размери:28x20x50см • Тегло:800гр • Обем:28л

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

40 литра

35 литра

95 00 119 00

149 00 179 00

20 %

17 %

Раница SHERPA 40 • Аdjustable littersystem -удобнасистема отремъцитезакоригиранеразмерите нараницата • Размери:26x18x51см • Тегло:1320гр • Обем:40л

Раница REMOTE 35 • Мрежестаматериянагърбаза по-добравентилацияповремена движение • Тегло:900гр • Обем:35л

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

45 00

49 00

КАК ДА ИЗБЕРЕМ ТУРИСТИЧЕСКА РАНИЦА ?

39 00

Изберете раницата според нейната употреба. За еднодневни преходи можете използвате раница до 30л. Добре е да не носите раница с тегло повече от 20-25%от собственото си тегло. Изполвайте раници с проветрив гръб, широк кръстен колан и удобни за работа катарами. Носете раницaта добре затегната и близо до тялото. Като основната тежест трябва да се поеме от кръста.

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

Туристическищеки TREKKER 4.0 • Алуминий • AntiShockсистема • Дължина:регулируема-135см • Тегло:400гр/бр

Туристическищеки TRAIL 4.0 • Алуминий • Дължина:регулируема-135см • Тегло:400гр/бр

Туристическищеки SHERPA • Алуминий • QuickLockSystem • Дължина:регулируема-135см • Тегло:400гр/бр

12 00

Челник YARARA • Времезаработа:около24часа • Силанаосветеност:18лумена

КЪМ ПРОДУКТА

29 40 49 00

40 %

Челник CHT 4 • Осветеност:40луменавмаксималенрежим, 23луменавикономиченрежим • Временаработа:20часавмаксималенрежим, 35часавикономиченрежим

КЪМ ПРОДУКТА

8 WWW.SPORTDEPOT.BG

ТУРИСТИЧЕСКИ ПАЛАТКИ

-20 % НАМАЛЕНИЕ ОТ ОБЩАТА СТОЙНОСТ*

*Отстъпката се начислява от крайната ненамалена цена на продуктите КУПИ ПАЛАТКА + СПАЛЕН ЧУВАЛ

105 00 119 00

79 00 89 00

12 %

11 %

Палатка SALO 2 • Двуместнапалатка • Воденстълб:2000мм • Под:водонепропускливполиетилен • Височина:120см(вцентъра) • Тегло:3.5кг

Палатка FIREBALL 200 • Двуместнапалатка • Воденстълб:2000мм • Под:водонепропускливполиетилен • Височина:до95см(вцентъра) • Тегло:1,5кг

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

152 00 169 00 179 00 199 00

159 00

10 %

10 %

Палатка Quasar 200/300 • Дву/триместнапалатка • Воденстълб:2000мм

Палатка SPIRIT 200 • Двуместнапалатка • Воденстълб:2000мм • Под:водонепропускливполиетилен • Височина:110см(вцентъра) • Тегло:2.9кг

• Под:водонепропускливполиетилен • Височина:110/120см(вцентъра) • Тегло:3.2/3.9кг

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

269 00 229 00

159 00 179 00 175 00 195 00

11 %

10 %

Палатка EQUINOX 200/300 • Дву/триместна палатка • Воден стълб: 2000 мм • Под: водонепропусклив полиетилен • Височина: 100/110 см (в центъра) • Тегло: 3.5/4кг

Палатка DARWIN 2+/3+ • Дву/триместна палатка • Воден стълб: 3000 мм

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

• Под: водонепропусклив полиетилен • Височина: 120/130 см (в центъра) • Тегло: 3.9/4.7 кг

WWW.SPORTDEPOT.BG

9

КЪМПИНГ ПАЛАТКИ

КАК ДА ИЗБЕРЕМ ПАЛАТКА?

183 00 229 00

20 %

Изберете палатката си за къмпинг според броя на спящите в нея. В случай на семейно къмпингуване е добре тя да бъде по- висока за допълнително удобство. Палатките с два входа спомагат за по-добра циркулация на въздуха при горещо време. По-високият воден стълб на материята ще ви предпази по-добре в случай на дъждовно време. Добре е и да имат допълнителни екстри като: PVC прозорци, комарници, джобчета за аксесоари и допълнителни навеси.

Палатка COSTA 4 • Четириместна палатка • Воден стълб: 1500 мм • Под: водонепропусклив полиетилен • Височина: 170 см (в центъра) • Тегло: 7.2 кг

КЪМ ПРОДУКТА

458 00 509 00

299 00 319 00

10 %

Палатка HUNTSVILLE 400 • Четириместнапалатка • Воденстълб:3000мм • Под:пришиткъмосновнатаматерия,водонепропусклив полиетилен • Височина:200см(вцентъра) • Тегло:10.9кг

Палатка ROCK SPRINGS 3/4 • Три/четириместнапалатка • Воденстълб:3000мм

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

• Под:водонепропускливполиетилен • Височина:115/140см(вцентъра) • Тегло:5.3/6.5кг

509 00

619 00 689 00

+

10 %

10 %

566 00

579 00 644 00

+

10 %

Палатка GALILEO 4 • Четириместнапалатка • Воденстълб:3000мм • Под:водонепропускливполиетилен • Височина:175/180см • Тегло:11.9кг

Палатка RIDGELINE 4/6 PLUS • Четири/шестместнапалатка • Воденстълб:3000мм • Под:водонепропускливполиетилен • Височина:205см(вцентъра) • Тегло:10.3/12.2кг

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

10 WWW.SPORTDEPOT.BG

ТЕНТИ И МАСИ

Тента EVENT SHELTER PRO 12/15 • UVзащита50+фактор • Силноустойчивапривятър • Лесназаразпъванеиприбиране–отнемасамо 10мин.,катоможесамчовекдаясглоби • Многокомпактнавсгънатосъстояние -събира севъввсекибагажникнаавтомобил • Размери:365x365x218,450x450x228см • Тегло:16/18кг

305 00 339 00

413 00 459 00 449 00 499 00

10 %

10 %

10 %

Вижвидео:

Тента DAYTENT • Воден стълб: 1500 мм • Размери: 290 х 290 х 200 см • Тегло: 7.9 кг

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

КУПИ МАСА+2СТОЛА -30 % НАМАЛЕНИЕ ОТ ОБЩАТА СТОЙНОСТ* *Отстъпката се начислява от крайната ненамалена цена на продуктите

39 00

49 00

55 00

Сгъваем стол STANDARD • Размери:93x50x90cм • Макс.теглонаседящия:113кг • Тегло:3.3kг

Сгъваем стол BOCA • Размери:87x50x88cм • Макс.теглонаседящия:110кг • Тегло:2.3kг

Сгъваема маса CAYLAR • Размери:40.5x60.5x50cм • Макс.теглонанатоварване:30кг • Тегло:4.3kг

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

35 00

69 00 79 00

89 00

13 %

Надуваемшезлонг COMFY LOUNGER • Бързоилеснонадуванеиспадане • Размери:75x140x88cм • Тегло:2.1кг

Надуваемо креслоMOVIE SEAT • Мековелуренопокритиеза

Сгъваема маса BLAIN • Размери:60x90x70cм • Макс.теглонанатоварване:30кг • Тегло:3.3kг

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

допълнителенкомфорт • Размери:85x85x53cм • Тегло:1.5кг

11 WWW.SPORTDEPOT.BG

СПАЛНИ ЧУВАЛИ

79 00 89 00

11 %

39 00

Спален чувал CHAKRA • Летен спален чувал • Температури: 25/15/5°C • Размери: 190 x 75 cм • Полиестер: 170Т • Тегло: 800 гр

Спален чувалMOON • Дву-трисезоненспаленчувал • Температури:16/7/-12°C • Полиестер:190T • Размери:220x80см • Тегло:1300гр

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

79 00

79 00 89 00

11 %

Спален чувал NEBULA 250 • Трисезоненспаленчувал • Температури:24/7/2°C • Полиестер:190T • Размери:220x80см • Тегло:1300гр

Спален чувал CAMPION • Двусезоненспаленчувал • Температури:8/4/-10°C • Полиестер:190T • Размери:215x80см • Тегло:1200гр

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

99 00 119 00

89 00

17 %

Спален чувал NEBULA 350 • Трисезоненспаленчувал • Температури:23/4/-1°C • Полиестер:190T • Размери:220x80см • Тегло:1500гр

Спален чувал BIKER • Летенспаленчувал • Температури:14/10/-2°C • Полиестер:190T • Размери:220x80см • Тегло:990гр

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

99 00 119 00

149 00 175 00

17 %

15 %

Спален чувал FAR AWAY II • Двусезоненспаленчувал • Температури:9/5/-8°C • Полиестер:290T • Размери:220x75см • Тегло:990гр

Спален чувал CONTOUR • Дву-трисезоненспаленчувал • Температури:7/2/-13°C • Полиестер:190T • Размери:225x90см • Тегло:1600гр

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

тялоот измръзване. Особеноважнае температуратана комфорт, прикоятоепрепоръчителнодасеизползва чувала. Незабравяйте, че традиционнодамитеимат нуждаот по-топличували т.е. такиваспо-ниски температурина комфорт.

Изберетеспалниясичувалспоредсезонаимястотона употреба. За къмпингуваненамореиместаспо-висока температураизползвайте правоъгълен типчувал, докатозапо-студеновреме -тип "мумия". Toйпокрива главатаираменетеВиипредпазвапо-добрецялото

КАК ДА ИЗБЕРЕМ СПАЛЕН ЧУВАЛ

12 WWW.SPORTDEPOT.BG

ДЮШЕЦИ И ПОСТЕЛКИ

25 00

39 00 45 00

13 %

Самонадувна възглавница • Изработенаотмекиприятенна допирполиестер • Размери:48x31x9см • Тегло:280гр

Хамак TOBAGO • Размери:100x200см • Макс.теглонанатоварване:120кг • Тегло:1кг

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

39 00 45 00

9 90 12 90

29 00

13 %

23 %

Постелка за пикник • Лицевачастотмекиприятеннадопиракрил • ДолначастотводоустойчивPVCматериалс алуминиевопокритиезапо-добраизолация • Размери:175x135см • Тегло:520гр

Постелка ZIGZAG SLUMBER • ИзработенаотEVAпяназапо-голяма

Постелка еднослойна • Подходящаза:йога,аеробика,пилатес, туризъм,къмпинг • Размери:50x180x0.7см

дълготрайностикомфорт • Размери:180x48х2см • Тегло:320гр

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

49 00 69 00 79 00

59 00 89 00

13 %

Надуваем дюшек единичен/двоен • Размери:195x133x18/28 195x73x18/28см • Вграденапомпаи възглавница

Постелка SIESTA SINGLE 3/5 • СистемаEASYVALVEзабързоилесно надуване/изпусканенавъздуха • Размери:193x120x3.0/200x60x5.0см • Тегло:1.8/2.4кг

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

69 00 99 00

69 00

Дюшек COMFORT единичен/двоен

• ColemanDoubleLockvalve - предотвратяващаизпускане навъздух • Размери:188x85x22

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

Постелка TOURINGMAT • Размери:183x51х2,5см • Тегло:700гр

• 188x137x22см • Тегло:2.1/3.5кг

13 WWW.SPORTDEPOT.BG

ЛОДКИ И КАЯЦИ

ПРЕДИМСТВА НА НАДУВАЕМИТЕ ЛОДКИ И КАЯЦИ

349 00 399 00

13 %

Надуваемите лодки/каяци са изключително популярни заради лесния си транспорт и съхранение. Материалът, от който са направени, е достатъчно здрав за продължително използване, а няколкото на брой въздушни камери осигуряват допълнителна безопасност. Дизайнът е съобразен с различните видове водни активности, а надуването и изпускането става бързо и лесно.

Надуваем каяк RIVIERA • Капацитет: 2 души • Макс. натоварване: 150 кг • Размери: 315 x 90 см • Тегло: 10 кг

КЪМ ПРОДУКТА

899 00 999 00

399 00 449 00

10 %

11 %

Каяк HUDSON 3 места • Капацитет:2+1 • Макс.натоварване:230кг • Размери:363x89см • Тегло:15кг

Каяк TAHITI PLUS 2+1 • Капацитет:2+1 • Макс.натоварване:200кг • Размери:385x90см • Тегло:13.5кг

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

109 00

999 00 1189 00

75 00

16 %

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

Двуместен каяк YUKON • Капацитет:2души • Макс.натоварване:250кг • Размери:388x89см • Тегло:17кг

Гребло K PRO 220 • Двусекционногреблоот фибростълко • Размери:220x19см • Тегло:1.2кг

Гребло K COMPACT 230 • Четирисекционногребло отфибростълко • Размери:230х18см • Тегло:1.2кг

КЪМ ПРОДУКТА

15 00

27 00

КЪМ ПРОДУКТА Водонепромокаема чанта DRYPACK • Леснозасгъванеизатваряне • Състав:75D190Tполиестер • Размери:60х61см • Обем:50л

Водонепромокаем калъф • Водоустойчивостподводадо1м • Размер:22.5х11.5см

КЪМ ПРОДУКТА

14 WWW.SPORTDEPOT.BG

КЪМПИНГ АКСЕСОАРИ

43 00

55 00

Газов котлон С 206 за бутилка С206 • Мощност:1250W • Стабилнапластмасоваосновасдържач забутилката • 4подсиленипластиниотнеръждаема стомана,образуващизащитапротиввятър • СъвместимсбутилкаС206 • Консумация:90g/h • Времезакипване:7мин • Тегло:280гр

Газов котлон BISTRO 2 • Разположеннастабилнаоснова,койтоможедабъдеизползванна къмпинг,пикникиеднодневнипътешествия • Поставясевпластмасовакутиязапо-леснотранспортиране • Спредпазващазаключващасистемазагазта • Пиезозапалванеиемайлиранопокритие • СъвместимсбутилкаCР250 • Времезаработанамакс.мощност:над1часи15минути • Тегло:1.5кг

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

7 10

7 00

18 00

4 40

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

Газова бутилка C206 GLS • Съдържание:пропан-бутан • Бутилказаеднократнаупотреба • Количествогаз:190гр • Времезакипване:7мин(1л) • Времезаработанад2часа • Тегло:280гр

Електрическа мухоловка MOSQ • Бутонзалесно включванеи изключване • Размери:49x21cм • Тегло:200гр

Газова бутилка CP 250 за котлон BISTRO • Заизползванескотлон BistroиFestivioпечки • Съдържа250гр бутан илипропан/бутанмикс

К-т прибори за хранене TRAVEL • Приборизахраненеподходящиза къмпингитуризъм • Комплектавключва:ножсотварачка, вилицаилъжица

КЪМ ПРОДУКТА

17 00

29 00

47 00

Термо чаша MERCURY • Термочашаскапакподходяща запътуванеитуризъм • Външнототялоеизработено отпластмаса,авътрешнотоот неръждаемастомана • Вместимост:0.4л • 1часподдържаненатопли напитки,2часа -пристудени напитки

Кафеварка ALAVA ESPRESSOMAKER • Състав:алуминий • Размери:10x16x19см • Обем:0,3л

Джобен нож CAMPER • Голямоострие • Трионзадърво • Отварачказаконсерви • Отварачказабутилки • Размери:91мм

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

45 90

25 99

Термос VACUUMBOTTLE • Двустенентермосот неръждаемастомана • Сотличнаизолация • Kапачкатаможедасе използвакаточаша • Височина:22,5см • Диаметър:8см

Термо чаша COMMUTER MUG • Капакътеплътнозатворен инямарискотразливане • Височина:19,7см

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

• Тегло:280гр • Обем:400мл

• Тегло:409гр • Обем:400мл

49 00 59 00

35 00

23 00

17 %

ФенерMORION LANTERN CREAM • Времезаработа:10часа • Силанаосветеност:120лумена • Четирирежиманаработа

Фенер PUSH+ 200 LED • Времезаработа:около250/50часа • Силанаосветеност:200/50лумена • Двестепенинамощност -високаиниска

Соларен душ - 20 L • Обем:20л • Размери:17x19x5см

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

15 WWW.SPORTDEPOT.BG

КЪМПИНГ АКСЕСОАРИ

39 00

35 00

Охладителна чанта COCA COLA • Външна част от висококачествен 300D полиестер • Вътрешна изолация от 5 мм PE-пяна • Безшевна PEVE вътрешна част и лесна за почистване • Обем: 20л

Хладилна чанта MINIMAXI • Изолация от 6мм EPE пяна • Вместимост: 6 бутилки х 1.5л • Обем: 19л • Размери: 34 х 27 х 19 см

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

47 00

3 50

Охладителен пакет • Oхладителенпакетзаохлажданенахрани,напиткиилекарства • Подходящзаползваневхладилничантиикутии • Сигурназащитапротивпротичане • 2до4часапредиизползванедасесложивъвфризер • Компоненти:вода,carboxymethyllcellulose,acticideисиноцветител

Хладилна кутия ICETIME • Сигурнасистемазазатваряне • Дръжка,заключващакапака • Материал:полипропилен • Изолация–HCFCиCFCполиуретановапяна

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

• 13L -47.00лв • 26L -72.00лв • 30L -76.00лв

• М10 -3.50лв • М20 -5.30лв • М30 -7.90лв

205 00

29 00

Хладилна кутия POWERBOX PLUS 28L • Изолацияотвисококачественполиуретанс антимикробнодействие • Захранване:12V • Охладителнифункции:до20°Сподоколната температура • Капацитет:28литра -8бутилких1.5л • Размери:40.8x32.1x47.2cм • Тегло:3,7кг

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

Хладилна чанта PETREL • Капацитет:20л • Размери:38x23x25см • Тегло:600гр

Продуктътщееналиченслед15.06.2018г.

Магазини:

• СтараЗагора|бул.„НиколаПетков“№52,ParkMall • Ловеч|ул.„Tърговска“№45,CityCentrеLovech • Габрово|ул.“ВасилАприлов”№40,MallGabrovo • Русе|бул.„Липник”121Д,MallRousse • Дупница|ул.„Св.ИванРилски“22 • Благоевград|ул.ТодорАлександров”2,ет.2,LargoMall • Сливен|ул.“МишоТодоров”иул.“ЙорданКювлиев” • Хасково|ул.“ОтецПаисий”№23

• София,Младост|БизнеспаркСофия,сградаСпортДепо/ЗадТехнополис/ • София,BulgariaMall|бул.“България“69,етаж2 • София,Люлин|бул.„ДжавахарлалНеру”6,LyulinCityCenter/надHappy/

• София,ParadiseCenter|бул.„Чернивръх”100,етаж -1 • София,ParkCenterSofia|бул.„Арсеналски”2,етаж1 • София,SerdikaCenter|бул.“Ситняково”48,ниво -1 • Пловдив|бул.„Менделеев“№2Б,RetailParkPlovdiv • Пловдив|MallMarkovoTepe,бул.„Руски”№54 • Варна|Търговскицентър„ЯнПалах“/доХЕИВарна/ • Бургас|бул.“Транспортна”№31,MallBurgasPlaza • ВеликоТърново|ул.„Оборище”18,CentralMall • Плевен|Площад„Свобода“25,CentralMallPleven

• Банско|ул.„НайденГеров”17 • Созопол|ул.“Републиканска”14 Курортен магазин:

Н

*ВсичкипосочениценисасвключенДДС.Възможнисапечатнигрешки.SPORTDEPOTсизапазваправотодапроменяцените. Предложениятасавалиднидопосочениясрокилидоизчерпваненаколичествата. www.sportdepot.bg | www.facebook.com/SportDepot.bg

2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ НА ВСИЧКИСТОКИ

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16

www.sportdepot.bg

Made with FlippingBook Annual report