Lymfekreftbladet 2/2020

2/2020 - 13. årgang Lymfekreft bladet

Rehabiliterings- boken er klar! Møt prosjektlederen bak boken på side 8 og les mer om boken på side 22 Bli med på et unikt mestringskurs med oppstart til høsten

Les mer på side 12 Koronatider og kreftbehandling - Jørgen Finvåg har prøvd det. Se side 24

- et medlemsblad for personer som har eller har hatt lymfekreft og deres pårørende

Made with FlippingBook Annual report