Kanalgade 10 st. th., 2620 Albertslund

UDLEJNINGSNOTAT Kanalgaden 10 st. th., 2620 Albertslund Sagsnr. 2220003

Butik med store facadevinduer ud til kanalen Beliggende på populært butiksstrøg i Albertslund centrum Gode parkeringsforhold

INDLEDNING

Side 1 af 11

OM LEJEMÅLET Denne butik med store facadevinduer ud til kanalen er placeret centralt i Albertslunds byliv tæt på S-tog, Albertslund Rådhus og uddannelsessteder. Derudover er butikken centralt placeret i et stort og fuldt udbygget boligområde, hvor beboere og gæster dagligt bevæger sig forbi denne adresse. Lejemålet er omgivet af fuldt udlejet butikker og cafeer. BELIGGENHED Kanalgaden 10 ligger centralt i Albertslund ud til en hyggelig kanal med et travlt butiksstrøg. Lejemålet er omgivet af velbesøgte butikker, cafeer og naboforretningen er indrettet som tatoveringsforretning. Derudover ligger Føtex samt Albertslund Centrum på den anden side af Kanaltorvet.

AREALER

Butik

70 m 2

Fordelingstal for omhandlende lejemål

70 / 1.119

Der kan eventuelt medfølge et depotrum på 9 m 2 . Det aftales nærmere med udlejer.

LEJEBETINGELSER Areal

70 m 2

Eventuelt medfølgende depotrum

9 m 2

Leje

Kr. 2.200 pr. m 2 Indeholdt i lejen 100 kr. pr. m 2

Driftsudgifter, ansl. Varmeudgifter, ansl.

Depositum

3 mdr. leje

Betaling

Månedsvis forud

Lejeregulering

NPI, minimum 2% p.a.

Opsigelse

3 måneder

Overtagelse

Efter nærmere aftale

Lejen betales månedsvis forud hver den 1. i måneden.

Ved kontraktens underskrift betaler lejer – kontant – et depositum svarende til 3 måneders leje inklusiv moms. Depositum forrentes ikke til fordel for lejer. Depositum reguleres således, at det til enhver tid svarer til 3 måners leje inklusiv moms. Depositum tilbagebetales, når det lejede er fraflyttet i overensstemmelse med lejekontrakten.

Lejen tillægges den til enhver tid gældende moms.

Lejemålet overtages som beset, det vil sige ryddet og rengjort og ikke istandsat.

Al indvendig ren- og vedligeholdelse af lejemålet med tilhørende installation påhviler lejer. Polering af lejemålets vinduer ind- og udvendigt påhviler lejer.

Lejer har ikke ret til at fremleje det lejede til tredjemand.

Lejer har ikke afståelsesret og heller ikke genindtrædelsesret.

Der tages forbehold for eventuelle prisændringer samt at lejemålet i mellem tiden kan være udlejet.

VIL DU HØRE MERE OM BUTIKSLEJEMÅLET PÅ KANALGADE 10 ST. TH?

RING 7020 5444

KANALGADE 2-10 KKAANNAALLTGOARDVEE T1 06 S T . T H .

Side 4 af 11

BESIGTIGELSE Kristian Ø. Geisler Partner, CEO Erhvervsmægler, ejendomsmægler & valuar, MDE / MRICS

M (+45) 60 22 76 17 E kristian@norvik.dk

Thomas Køhl Christensen Partner, HD M (+45) 20 40 16 42 E thomas@norvik.dk

NORVIK P/S Strandvejen 102 B, 2900 Hellerup H www.norvik.dk T (+45) 7020 5444

Ansvarsfraskrivelse: Informationer i nærværende skrivelse er baseret på oplysninger modtaget fra ejeren af ejendommen. NORVIK P/S (herefter NORVIK) garanterer imidlertid ikke for rigtigheden af informationerne. Således garanterer NORVIK ikke for, at informationerne er korrekte. NORVIK udbyder alene nærværende skrivelse og materiale som en informationskilde til interesserede købere. Skrivelsen og materialets indhold er ikke et tilbud og er ikke en opfordring til at købe eller sælge, men er alene af orienterende og vejledende karakter. Oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning, og NORVIK opfordrer interesserede købere til at søge professionel rådgivning, før der træffes beslutninger eller foretages dispositioner. NORVIK frasiger sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab eller skade uanset dennes art, som kan have sin årsag i anvendelsen af information fra nærværende skrivelse.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4-5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10-11 Page 12-13 Page 14

norvik.dk

Made with FlippingBook Digital Publishing Software