Sarkomen 1/2021

i

Ved å bruke en sekk til oppbevaring av cellegift og pumpe har pasienten større muligheter til aktivitet og mer bevegelsesfrihet. I tillegg gir infusjonspumpen som brukes mindre forstyrrelser av alarmer på natten.

10

Sarkomen #1-2021

Made with FlippingBook flipbook maker