Sarkomen 1/2021

VIL GJØRE BEHANDLINGEN MER TILPASSET UNGDOMMENS LIV Prosjektet på A8 startet for cirka et år siden da vi var på studiebesøk i Lund i Sverige. Turen ble betalt av penger som prosjektet «Borte bra, hjemme best» vant i en innovasjonskonkurranse, arrangert av Oslo Universitetssykehus. Flere nordiske land tilbyr allerede hjemmebehandling med cellegift for flere pasientgrupper og vi ønsket at behandlingen for våre ungdommer kunne forbedres, slik at de kunne tilbringe mer tid hjemme enn på sykehuset. En bærbar infusjonspumpe som heter Cadd Solis ble løsningen. Pumpen er 10x10 cm og veldig brukervennlig. Pasientene får cellegiften sin eller hydreringsvæske i en sekk som rommer opp til tre liter og kan etter bestemte kriterier som er bestemt i samråd med ansvarlig lege reise hjem, bo i leilighet i Oslo i regi av sykehuset eller bli i avdelingen, men med større bevegelsesmuligheter enn ved en vanlig infusjonspumpe og et stativ som hele tiden er i veien. Ungdommene kan være med venner, gå på skole, gå turer og delta i livet som ellers ville stått på vent mens de ville vært innlagt på sykehuset ved alle sine cellegiftkurer. MER ANSVAR FOR EGEN BEHANDLING Å få behandling hjemme krever noe mer av pasientene selv. Det er laget sjekklister for hver kur som pasienten og foreldrene må læres opp. De må selv måle det som kreves i henhold til hver kur og registrere dette. Listen tas med hver dag eller hver annen dag når de er her og bytter pose i sekken. De må gjennomgå pumpa med sykepleier på avdelingen, og «øve» her den første kuren før de kan dra hjem. Det følger med bruksveiledning i sekken, så om noe er glemt er det lett å finne informasjon. Pasientene selv og/eller omsorgspersoner blir mer ansvarliggjort og takler dette veldig godt. Det som er viktig å være klar over er at pasienten ikke skrives ut av sykehuset. De er innlagt på våre lister på avdelingen, pasienten

 Ingunn H. Sandven, kreftsykepleier med fagansvar ved sengepost A8, Radiumhospitalet.

UNGE OG SÅRBARE Sengepost A8 er en av fire sengeposter i avdeling for kreftbehandling, og på A8 behandler vi pasienter med sarkom og lymfom. Mange sarkompasienter hos oss er mellom 10 og 26 år og kommer innenfor kategorien ungdom og unge voksne. For denne pasientgruppen er det ekstra krevende å tilbringe mye tid på sykehuset og mange går glipp av både skole, jobb, fritidsaktiviteter, sosiale sammenkomster og kanskje oppfølging av sine egne barn mens de er under behandling. Det er tøft både fysisk og psykisk å skulle gjennomgå behandling som kan ta opp mot ett år. Noen av dere leste kanskje «Utfordringer knyttet til det å være ungdom og få en sarkomdiagnose» i Sarkomen #4 2020, og muligheten for hjemmebehandling er et viktig skritt i å hjelpe ungdom og unge voksne til å kunne ta del i hverdagen selv under behandlingstiden. Kanskje kan hjemmebehandling gjøre at ungdommer i en tid de er syke får litt mer tid til å være nettopp det de er, ungdommer.

12

Sarkomen #1-2021

Made with FlippingBook flipbook maker