Teestrup - Tilladelse til indkøb af fødevarer 1945

udarbejdes denne Opgørelse paa Basis af det af Sygehuset til nævnte Formaal forbrugte Kvantum rationerede Varer; for Tiden efter 1 Juni 1945 maa Forbruget beregnes paa Grundlag af Kostreg' leraentet, med hvilket Sygehusene bedes gjott bekendt. Kvittering for Modtagelse af Indkøbstilladelserne bedes meddelt paa hoslagte Genpart af nærværende Skrivelse.

P. L. V.

Ejner Schrøder /

V. Sørensen.

Til samtlige Luftværnschefer

Made with FlippingBook - Online magazine maker