Greenity50

De winterroos of kerstroos wordt hij ook wel genoemd en dus is het op zich niet vreemd dat de Helleborus wordt geassocieerd met de winter. In De Lier (ZH) denkt Arschwin de Haas dat hij met de ‘Magnificent Bells’ een cultivar heeft die de vaste plant dan wel snijbloem van het imago als seizoenproduct kan afhelpen. ‘Helleborus verlossen van associatie met winter’ Z ijn drijfveer als ondernemer? De Haas hoeft er geen seconde over na te denken. “Pionieren. Van niets iets maken. Op nul beginnen en dan iets laten groeien, opbloeien.” De Westlander deed het eerder met calla: op het 2 ha grote bedrijf in De Lier en op de circa 3 ha grote ves- tiging in Chipiona (Spanje), die vooral door compagnon Martijn Warmerdam wordt gerund, beet hij zich vast in de kinderziek- ten waarmee de teelt van deze knol gepaard ging. Met succes: De Haas Growing, zoals het bedrijf heet, heeft de calla-teelt nu goed in de vingers, met twee gezonde oogsten per jaar én de ‘Dutch Flower Award 2017’ als resultaat. “Op vergelijkbare wijze is ook Helleborus net een teelt voor ons”, vindt hij. “Niet alledaags, niet gemakkelijk te telen maar wel veelbelovend, als tuinplant, als potplant, maar zeker ook als snijbloem.” ALLE SEINEN OP GROEN De Haas nam eerder dit jaar rigoureus afscheid van Helle- borus orientalis. “Ondanks verwoede pogingen lukte het niet om de kwaliteit en de houdbaarheid te realiseren die we voor ogen hebben. Wat dat betreft staan alle seinen op groen voor ‘Magnificent Bells’, een Helleborus-cultivar met veel po- tentie. Misschien wel het allerbelangrijkste: de ‘Magnificent Bells’ kan jaarrond worden geoogst en geleverd, terwijl de Helleborus door veel bloemisten, arrangeurs en consumen- ten nog wordt beschouwd als een seizoenproduct dat van november tot maart beschikbaar is.” Tekst: Cees de Geus | Fotografie: René Faas

12

27 september 2019

Made with FlippingBook Ebook Creator