Greenity50

Over De Haas Growing Calla en Helleborus zijn de hoofd- teelten van De Haas Growing, het bedrijf van Arschwin de Haas, die Martijn Warmerdam als compag- non heeft. Het teeltoppervlak in De Lier is 2 ha. Daarnaast wor- den in Zuid-Spanje onder plastic op een oppervlak van circa 3 ha onder andere calla, Lisianthus en zonnebloemen geteeld.

27 september 2019

13

27 september 2019

Made with FlippingBook Ebook Creator