Greenity50

Bollenonderzoek Kleinschalig maar springlevend

H et is bijna ongelofelijk. Toen in 2003 het toenma- lige nieuwe gebouw van PPO Bloembollen werd geopend, werkten er bijna honderd mensen aan het bloembollenonderzoek in Lisse. Nu telt het team van Eric Poot nog negen mensen, die voor een groot deel werken vanuit de onderzoekslocatie Bleiswijk. Maar wie zijn dat en waar houden zij zich zoal mee bezig? Voor de or- ganisatie Flower Science reden om op 12 september een mid- dag te beleggen waarbij de deelnemers werden geïnformeerd over de stand van zaken in het bloembollenonderzoek. Met zo’n 130 deelnemers was de zaal geheel gevuld. Belangstel- lenden kwamen uit alle schakels van de keten. WENNEN Het aantal onderzoekers mag klein zijn, de projecten waar- aan ze werken maken indruk. In vrijwel alle gevallen betreft het een PPS, ofwel een privaat-publieke samenwerking. Daarbij is de overheid bereid geld in onderzoek te investeren als het bedrijfsleven dat ook doet. Een nieuwe manier van geld verzamelen, die in de tijd van het Productschap Tuin- bouw niet nodig was. Nu kan het bijna niet anders. Het was wennen, maar inmiddels mag de bloembollensector zich gelukkig prijzen met een paar forse projecten, die mede dank zij de KAVB tot stand zijn gekomen. Als voorbeeld noemde André Hoogendijk het project Het Nieuwe Verwerken, dat eind van dit jaar offici- eel wordt afgerond. “We hebben hiervoor de samen- werking gezocht met partijen die niet allemaal bekend waren met de bloembollensector, maar wel kennis hadden waarvan wij in dit project gebruik konden maken.” Doel van het project was om na te gaan welke alternatieven er zouden zijn voor de gangbare manieren van bolontsmet- ting en warmwaterbehandeling. De resultaten zijn helder: schuimbehandeling per kuusbkist en inzet van Bright Spark als alternatief voor formaline. Deze twee methoden hebben hun weg inmiddels naar de praktijk gevonden. Nog niet praktijkklaar, maar wel op de drempel: het bewaren van bloembollen in grote gaasbakken. Cellen zijn op deze manier efficiënter te vullen en de energiebesparing is met bijna zeventig procent fors. “Het Nieuwe Verwerken is een voorbeeld van innovatieve en effectieve samenwerking”, aldus Hoogendijk. Na deze eerste PPS zijn er nog een paar bijgekomen: Bollen- revolutie 4.0 en De Groene Tulp. En tijdens de bijeenkomst kon Barry Looman melden dat er nog een project kan worden bijgeschreven op het lijstje: Vitale Teelt Hyacint. In dit project, waar een aantal hyacintentelers zelf het initiatief voor hebben genomen, wordt nagegaan welke mogelijkhe-

Aan heel wat bolgewassen vindt nog steeds onderzoek plaats. Ook aspecten als bodem, energie en systeemontwikkeling werkt een klein team van WUR in Bleiswijk. Tijdens de bijeenkomst Flower Science meets WUR op 12 september kreeg het team van Eric Poot de gelegenheid om te laten zien waar allemaal aan wordt gewerkt.’

Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

Verrassend was de ontdekking van entomologe Ada Leman, dat de larven van een galmug mogelijk tulpengalmijt kunnen bestrijden.27 september 2019

Made with FlippingBook Ebook Creator