Greenity50

André Hoogendijk zette de resultaten van het project Het Nieuwe Verwerken op een rij.

Aan een nieuwe variant van witsnot is volgens onderzoeker Wouter Groenink nog nader onderzoek nodig, waarvoor hij op zoek is naar aangetaste bollen.

den er zijn om de teelt van hyacinten zodanig aan te passen, dat nog maar een korte periode sprake is van een buiten- teelt. Vooral de eerste fase kan mogelijk ook in een gecontro- leerde ruimte plaatsvinden. Daardoor is de kans op ziekten en plagen veel kleiner en groeit de bol sneller van pluis naar leverbaar. De provincie Zuid-Holland en de Europese Unie hebben hiervoor een bedrag van zo’n 700.000 euro toege- zegd. Naar verwachting zal de Hagelunie ook nog een bijdra- ge leveren. Bij de lelie is een vergelijkbaar project al gaande, dat wordt gefinancierd door het ministerie van LNV voor

een periode van vijf jaar. Dat leverde vorig jaar november als eerste resultaat op dat weefselkweekmateriaal dat in maart in een kas werd geplant, begin november was uitgegroeid tot een leliebol van ongeveer maat 16. NIEUW SNOT In acht workshops konden de deelnemers horen en zien waar de onderzoekers van WUR op dit moment zoal mee be- zig zijn. Wouter Groenink, onderzoeker narcis en tulp, ging nader in op een nieuwe variant van witsnot die in hyacint

27 september 2019

27 september 2019

De bezoekers konden in workshops zien waarmee WUR bezig is.

27 september 201927 september 2019

Made with FlippingBook Ebook Creator