Greenity50

T E C H &M E C H

Inde rubriek Tech&Mech is er aandacht voor zowel nieuwe als vernieuwende producten uit de sector. Een plek waar techniek en mechanisatie structureel aandacht krijgen.

Restvloeistoffen verwerken Waterson www.waterson.nl Prijsindicatie: 400 euro per m 3

Dompelbadwater afvoeren

Tekst:André Leegwater | Fotografie: Waterson

dan is één telefoontje voldoende. Het bedrijf plaatst dan een IBC (In- termediate Bulk Container) bij de teler en haalt die aan het eind van het ‘dompelseizoen’ op. “Wij nemen de vloeistof in en analyseren en verwerken die. In een portal plaat- sen we de officiële documentatie, die voor de teler toegankelijk is. Daarmee kan hij de controlerende instantie laten zien dat hij aan zijn wettelijk plicht heeft voldaan.” Waterson zet met de Omgevings- dienst nog enkele puntjes op de i, maar verwacht nog deze maand ook bollentelers van dienst te kun- nen zijn.

Veel ideeën ontstaan gewoon aan de keukentafel. Zo is het ook met Waterson in De Lier, dat restwa- terstromen uit de glastuinbouw verwerkt en binnenkort ook de inhoud van ontsmettingsbaden uit de bollenteelt. Het begon voor ini- tiatiefnemer Joyce Sonneveld in de aanloop naar de aanscherping van de wet- en regelgeving per 1 januari 2018. Met ingang van die datum zouden glastuinbouwbedrijven hun restwater niet meer op de riolering mogen lozen. “Mijn vader heeft een glastuinbouwbedrijf met chrysanten en we raakten in gesprek over de nieuwe wetgeving”, vertelt Sonne- veld. “Een van de opties om daaraan te voldoen, was een reinigingsunit op het bedrijf. Die kostte 80.000 euro. Met drie locaties is dat een grote investering.” Nu zijn Joyce en haar man Michael eigenaar van Sonneveld Transport, dus toen bedachten ze dat ze mis- schien zelf iets konden regelen. “Na een heel traject van vergun- ningen aanvragen en overleg met de Omgevingsdienst, hebben we Waterson opgericht om afvalwater uit de glastuinbouw te verwerken.” Sinds twee jaar gaat Waterson bij

glastuinbouwbedrijven langs om hun afvalwater te zuiveren met een mobiele installatie. En de afgelopen jaren heeft het bedrijf alle benodig- de vergunningen verkregen om ook op de locatie in de Lier afvalwater te mogen innemen en verwerken. DOMPELBAD LEGEN In de bollenteelt is lozen van rest- water uit het dompelbad al veel langer verboden. Ook uitrijden over de akker is allang niet meer toegestaan. Bollentelers zijn voor de afvoer van hun restanten aangewe- zen op afvalverwerkers, die de over- blijvende chemicaliën afleveren bij verbrandingsovens. De KAVB heeft Waterson benaderd of het bedrijf ook voor de bollentelers iets kon be- tekenen. “In de bollenteelt praat je over heel andere hoeveelheden dan in de glastuinbouw. Daar gaat het om duizenden kuubs per jaar, in de bollen maar om één of twee kuub. Dan kan op locatie reinigen al niet uit. Bovendien gaat het om andere middelen en concentraties, wat om een andere behandeling vraagt”, aldus Sonneveld. Als een bollenteler zijn restwater wil laten verwerken door Waterson,

ZELF IETS UITGEVONDEN? Wij zijn behalve naar nieuwe produc- ten van fabrikanten nadrukkelijk ook op zoek naar slimme, praktische en betaalbare technische oplossingen en/of aanpassingen die kwekers zelf hebben bedacht. Heeft u suggesties voor onderwerpen, mail de redactie: info@greenity.nl.

27 september 2019

19

27 september 2019

Made with FlippingBook Ebook Creator