Greenity50

Bollenhandel richt arbitragestichting op

Anthos, Hobaho en CNB richten een nieuwe stichting op voor de arbitrage in de bollenhandel. De KAVB, waar het Scheidsgerecht is ondergebracht, is voornemens aansluiting te zoeken bij de stichting. De drie handelspartijen willen een arbitrage die los staat van de belangenbehartiger.

we stichting is volgens CNB-directeur Leo van Leeuwen ‘zeer binnenkort’ in bedrijf. Met het onderbrengen van de arbitrage in een stichting die formeel los staat van de drie deelnemende partijen, is de onafhankelijkheid van de arbitrage volgens voorzitter Jan Coen Binnerts van het Scheidsgerecht gewaarborgd. “Daar gaat het ons om. Het Scheidsgerecht moet vrij toegankelijk zijn voor alle par- tijen en niet afhankelijk zijn van welk lidmaatschap dan ook.” Het wegvallen van die voorwaarde is volgens Binnerts ook de enige verandering. “Er wordt nu met de leden van het Scheidsgerecht gesproken, maar de samenstelling blijft naar verwachting ongewijzigd.” MODERNISEREN NOODZAAK Zowel Binnerts, als Anthos, Hobaho en CNB hopen dat de KAVB zich inderdaad aansluit bij de nieuwe stichting. Die vier partijen zien net als de KAVB liever geen tweede Scheidsgerecht ontstaan. Wester- hof: “De oude constructie is hoe dan ook juridisch niet meer houdbaar. Moderni- seren is noodzaak. Ik begrijp dat alles statutair vastligt bij de KAVB en dat veran- dering tijd kost, maar zoals gezegd liepen de gesprekken al even.” De arbitrage loopt sinds 1907 via de huidige Scheidsgerecht, dat door de KAVB wordt gefaciliteerd.  

Tekst Hans van der Lee | Fotografie: René Faas

D e KAVB was verrast door de stap van de drie partijen, omdat de toekomst het Scheidsgerecht momenteel wordt geëvalu- eerd. Aanleiding is de openstelling van de arbitrage bij handelsconflicten voor niet-leden van de KAVB in 2017. In een re- actie op de komst van de nieuwe stichting, stelde het hoofdbestuur van de brancheor- ganisatie vorige week donderdag vast dat één goed werkend Scheidsgerecht in het belang van de hele sector is. Daarom wil het met Anthos en bemiddelaars Hobaho en CNB praten over aansluiting. Daar zijn volgens algemeen voorzitter René le Clercq van de KAVB wel voorwaarden aan verbonden. “We tekenen niet zomaar bij het kruisje.” Tijdens de Algemene Leden- vergadering op 12 december kiest de KAVB formeel voor wel of niet aansluiten. Het recente initiatief van de KAVB om het

gesprek aan te gaan met het Nederlands Arbitrage-instituut (NAI), was voor de drie partijen reden om actie te ondernemen. “Het was tijd voor duidelijkheid”, stelt directeur Foeke Gardenier van Hobaho. “Er wordt al jaren over gesproken en de overstap naar de nieuwe stichting is ook de keuze van het Scheidsgerecht zelf. Voorheen was lidmaatschap van de KAVB noodzakelijk om het Scheidsgerecht te kunnen inschakelen. Dat hoeft nu niet meer en dat is goed voor de onafhanke- lijkheid.” ‘NIET OPNIEUW PRATEN’ De partijen zien de KAVB graag binnen- boord komen. “Dat hopen we ook”, zegt voorzitter Henk Westerhof van Anthos. “Maar we gaan niet opnieuw praten en de route via het NAI verkennen, er is lang genoeg over gedaan.” De nieu-

Zie ook KAVB-pagina 26

22

27 september 2019

Made with FlippingBook Ebook Creator