Greenity50

Floriade Expo 2022 Er moet nog veel gebeuren

Grondwerk, plantwerk, spitwerk, maaiwerk. Het vindt allemaal plaats op het terrein waar over 2,5 jaar Floriade Expo 2022 opengaat. In minder dan duizend dagen moet er nog veel gebeuren, zo blijkt tijdens een rondgang over het terrein. De eerste twee landeninzendingen zijn binnen.

Tekst en fotografie: Arie Dwarswaard

M inder dan duizend dagen duurt het nog. Dan opent de zevende editie van de Floriade zijn poorten. Langs het Weerwater in Almere vinden op dit moment de voorbereidingen plaats voor deze internationale tuinbouwtentoonstelling. Na de Floriade van Venlo kwam het ontwerp van Winy Maas voor een volgende editie in Almere als beste uit de bus. De Nederlandse Tuinbouwraad was onder de indruk van het plan waarbij wonen, werken en tuinbouw met elkaar wor- den gecombineerd vanuit het thema Growing Green Cities. Inmiddels is er al veel gebeurd. Zo is het stramien dat Maas bedacht al aangelegd. Dat stramien voorziet in een groot aantal vakken van 30 x 50 meter. Daarvan zijn er 26 bestemd voor elke letter van alfabet. In elke letter komen bomen, struiken, vaste planten en bloembollen te staan met dezelf-

de letter. Daarbij is uitgegaan van de Latijnse namen van de gewassen. Zo komen bijvoorbeeld Tilia (linde), Tulipa, Tra- descantia en Thuja in eenzelfde plantvak terecht. Het gebied waar de Floriade wordt aangelegd, is veertig jaar geleden ingeplant met bomen. Een deel van dat gebied blijft oerbos, terwijl andere delen een meer open karakter krijgen. De organisatie hoeft het niet alleen te doen, zo maakt Yoel Schuller van de organisatie duidelijk tijdens een persbijeen- komst voor de tuinbouwsector. “We hebben als founding partners de Nederlandse Tuinbouwraad, het ministerie van LNV, de provincie Flevoland, de gemeente Almere en de combinatie UWV/Randstad. Die laatste combinatie levert een werkbedrijf op waar duurzame arbeid centraal staat. Nu al zijn via dit werkbedrijf vijftig mensen aan het werk, die in veel gevallen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.” Ook heeft zich al een samenwerkingspartner gemeld: Aeres Hogeschool. Dat laat een nieuw gebouw neerzetten op het Floriadeterrein. Een nieuwe vestiging van deze hogeschool voor 900 studenten moet voor de opening klaar zijn en is de start van de Flevo Campus. Voor diezelfde campus gaat de provincie Flevoland ook een gebouw neerzetten. ‘ENTHOUSIASME GROOT’ Volgens Schuller is het enthousiasme voor deze zevende edi- tie in de regio groot. “We hebben een Floriade Business Club, waarvan inmiddels 185 bedrijven lid zijn. Daarnaast is er een groep van zo’n tweehonderd vrijwilligers actief, die nu al worden ingezet door bijvoorbeeld rondleidingen te geven.” Terugkerend onderdeel op elke Floriade is een aantal lan- deninzendingen. Gerekend wordt op 45 inzendingen. Tot nu toe staat de teller van definitieve toezeggingen op twee. Qatar, dat volgend jaar de internationale tuinbouwtentoon- stelling organiseert, komt naar de Floriade. Ook China heeft aangegeven mee te gaan doen. Op 11 september heeft de China Flower Association (CFA) een intentieovereenkomst getekend tussen de organisatie van Floriade 2022 en deze tuinbouworganisatie.

In plantvak G staat al een sortiment Gingko aangeplant.

32

27 september 2019

Made with FlippingBook Ebook Creator