Greenity50

Plattegrond van de Floriade waar in 26 vakken met letters van het alfabet een gevarieerd sortiment bomen, struiken, vaste planten en bloembollen wordt getoond.

De Floriade Expo 20220 van Almere heeft als eerste van de zeven edities met een nieuw fenomeen te maken: geen bij- drage meer vanuit het collectief. Tot en met de zesde editie van de Floriade kon via het Productschap Tuinbouw of een van de voorlopers een beroep worden gedaan op collectief geld om hiermee een gezamenlijke presentatie te laten aan- leggen. Die tijd ligt achter ons, stelt projectmanager Char- lotte Mauritz. Zij is verantwoordelijk voor de groente- en fruitkant van de inzendingen, terwijl haar vader Jan Mauritz verantwoordelijk is voor de sierteeltinzendingen. Samen hebben zij de taak om individuele bedrijven of groepen te stimuleren om in te zenden op de komende Floriade. Volgens Charlotte Mauritz zijn er genoeg mogelijkheden om de consument kennis te laten maken met de huidige stand van zaken in de tuinbouwsector. “We willen bijvoorbeeld een kas inrichten waar groenten worden geteeld die door koks worden klaargemaakt en door de bezoekers genuttigd kunnen worden.” Waar het in Venlo nog ging om het proeven van kleine hapjes, denkt Mauritz nu aan een restaurant in de kas. Om te laten zien op welke manier de glastuinbouw anno 2022 werkt, wordt er ook een kas ingericht waar professioneel wordt gekweekt. Die zal niet toegankelijk zijn. “Dat kan in de praktijk ook niet meer. Wie in het Westland een kas wil bezoeken, moet een witte jas aan, haarnetje op en hoezen om de schoenen doen. Niemand wil insleep van ziekten en plagen”, aldus Jan Mauritz. Voor de buitenteelt wordt in Almere verder gekeken dan de voedingstuinbouw. “Op deze editie zal ook de aardappelteelt te zien zijn. Een groep agrarische bedrijven uit de provincie heeft zich verenigd in FlevoFood en wil zich hier presen- teren. Daar horen de aardappels ook bij”, aldus Charlotte Mauritz. Tijdens Lowlands heeft FlevoFoods al een try-out gehouden. Of er al veel bedrijven zijn die hebben aangegeven dat ze willen meedoen, is lastig aan te geven. “We zijn met veel partijen in gesprek en het lukt aardig. Verder zijn we bezig

adviesraden per tuinbouwsector in te richten. De Beplan- tingscommissie is inmiddels operationeel, aan de invulling van onder meer Flori wordt nog gewerkt. We willen in deze commissie alleen jonge ondernemers hebben.” Vanuit de bomensector is al wel de nodige belangstelling, zo blijkt tijdens een rondwandeling over het terrein in wor- ding. Jan Mauritz wijst op de presentatie van Van der Berk en van Ebben. “Uit deze sector hebben zich 28 bedrijven of collectieven gemeld die willen meedoen. De aanplant van de bomen is in volle gang.” Voor de plantvakken op alfabet worden sectoren gevraagd om plantmateriaal aan te leveren. De gemeente Almere neemt de transportkosten voor haar rekening, aldus Mauritz. MEEST DUIDELIJK Waar er bij de deelname vanuit de tuinbouw nog veel onze- ker is, is dat bij het initiatief Urban Greeners heel anders, zo maakt Boj van den Berg duidelijk. Onder Urban Greeners zijn dertig start-ups actief en dat moet richting 2022 uit- groeien tot honderd bedrijven en bedrijfjes. Deze groep heeft de beschikking over een schiereiland in het Weerwater, dat al voor een groot deel is ingericht. Financiële steun komt on- der meer van de gemeente Almere en de Triodos Bank. “Ur- ban Greeners wil een broedplaats zijn van activiteiten. We zijn al volop bezig met testen. Zo zijn er al diverse festivals georganiseerd voor grote en kleine groepen. Tijdens Floriade Expo 2022 willen we elke dag een activiteit organiseren. Op 8 juni van dit jaar konden bezoekers mee met de voedselbos- wachter. We bouwen samen met IVN een buitenklaslokaal waar scholieren natuurles kunnen krijgen en er komen op het eiland gebouwen om te wonen en werken.” De Urban Greeners zijn actief op sociale media. De gemiddel- de leeftijd van de bereikte bezoekers is 23. Misschien hebben de Urban Greeners het tot nu toe wel het beste voor elkaar. Zij vullen die bijna duizend dagen moeiteloos in met krui- wagens vol ideeën. Neem alleen maar de knakwortel. Zoek maar op internet wat dat is.  

27 september 2019

33

27 september 2019

Made with FlippingBook Ebook Creator