Greenity50

C O L UMN

Nieuwe vertegenwoordiger vaste planten

Half september is Robin van Schie bij CNB gestart als vertegenwoordiger. Hij gaat met Ron Hoogeveen en Rien van Zuilekom de bemiddeling in vaste planten en pioenen verzorgen. De komende tijd gaat Robin regelmatig op klantenbezoek om het vak en u te leren kennen. Robin is voor zijn komst naar CNB 7,5 jaar werkzaam geweest bij Meerlan- den. In zijn functie is hij altijd betrok- ken en geïnteresseerd geweest in het ‘openbaar groen’. Voor zijn functie bij Meerlanden heeft Robin twee groen gerelateerde opleidingen afgerond en is hij twee jaar actief geweest als eigen ondernemer in tuinarchitectuur en -aanleg.

Prinsjesdag en ALV

Leo van Leeuwen - directeur l.v.leeuwen@cnb.nl

Elke derde dinsdag in september is het in Nederland Prinsjesdag en als je net Koninklijk bent geworden, kijk je daar als bedrijf toch net weer even anders naar. Een dag vol mooie tradities, ieder- een mooi in pak, de hoedjes en natuur- lijk de glazen koets en veel publiek op de been. En uiteraard de troonrede van onze Koning. Uiteindelijk draait het om de miljoenennota die door de mi- nister van Financiën wordt bewaakt in een mooie houten koffer en daarom tot Prinsjesdag strikt geheim blijft. De alge- mene beschouwingen kunnen van start. Bij CNB hebben we jaarlijks ook een bij- zondere dag met een traditioneel moment: de Algemene Ledenvergadering (ALV), dit jaar de tweede dinsdag in oktober. Alleen presenteren we dan niet onze begroting, maar onze jaarrekening, leggen we ver- antwoording af en blikken vooruit. Over het algemeen is de ledenvergadering niet erg druk bezocht, tenzij we bijvoorbeeld voornemens zijn een stimuleringsfonds op te richten, een paar exporteurs over te nemen of een vestiging in China te gaan openen. Ik moet u teleurstellen, dat zijn we allemaal niet van plan. Ik ga met u door onze cijfers heen, zodat u een beter beeld heeft van hoe we tot een winst van € 1,4 miljoen zijn gekomen en waarom we de ALV voorstellen 8% van de provisie te restitueren. Daarnaast zal ik de aanwezi- gen een nadere inkijk geven in de opbouw van ons resultaat uit de verschillende bedrijfsonderdelen en de voortgang van het forse investeringsprogramma dat we in 2017 hebben ingezet. En traditioneel sluiten we af met onze vragen- en ant- woordenronde over zaken die u in relatie tot CNB bezighouden. Ik kijk ernaar uit en hoop ook u de hand te schudden op 8 oktober. 27 september 2019 27 september 2019 27 september 2019

Robin is mobiel bereikbaar op 06 - 10 38 53 98 of via e-mail r.v.schie@cnb.nl.

Update jubileumjaar

Het is inmiddels eind september en dat betekent dat ons jubileumjaar een heel eind op weg is. Maar nog niet alle festiviteiten voor het honderdjarig be- staan zijn geweest.

band van 12,5 jaar of langer hebben ge- had, uitgenodigd voor een bijeenkomst. Uiteraard staat bijpraten met elkaar centraal, maar er is ook ruimte voor een presentatie van Leo van Leeuwen en de nostalgische film van Vereniging Oud Lisse. De animo is groot, dus het belooft een gezellige middag te worden.

Voor vrijdag 4 oktober hebben wij onze oud-medewerkers die een dienstver-

Agenda

Dinsdag 8 oktober Algemene Ledenvergadering Maandag 4 t/m vrijdag 8 november CNB Leliedagen Dinsdag 7 t/m donderdag 9 januari 2020 CNB Bloem- en relatiedagen

35

27 september 2019

Made with FlippingBook Ebook Creator