Greenity50

2018-2019 Kengetallen CNB

CNB — -  Heereweg ,  CA Lisse geopend van . tot . uur www.cnb.nl

Handelsomzet (In € mln)

-22

2017-2018

2018-2019

294

272

Ledenaantal

CNB sluit boekjaar positief af

2017-2018 1.278

2018-2019 1.296

Resultaat voor belasting (In € 1.000)

-794

2017-2018 2.227

2018-2019 1.433

Solvabiliteit

CNB sluit het boekjaar 2018-2019 positief af met een nettowinst van 1,4miljoen euro. Dat maakt restitutie mogelijk. CNB legt de cijfers op dinsdag 8 oktober aan haar leden voor, tijdens de Algemene Ledenvergadering in Lisse. Directeur Leo van Leeuwen is tevreden met het resultaat van de honderdjarige organisatie. De marktomstandigheden waren dit jaar lastiger, met als gevolg een lagere handelsomzet dan vorig boekjaar. “Ondanks die daling in de handelsomzet van onze be- middeling, maakt het resultaat het mogelijk om 8 procent van de betaalde provisie als restitutie aan de leden uit te keren”, zegt Van Leeuwen toe. DALING MET  MILJOEN De handelsomzet bemiddeling is met € 22 miljoen gedaald ten opzichte van vorig jaar. Van Leeuwen: “Deze f linke daling is vooral het gevolg van de lagere bemiddelingsomzet in lelie. De leliemarkt was moeizaam. De omzet in tulp en de overige bolge- wassen is nagenoeg gelijk gebleven.” ‘PRIMA JAAR’ De dienst Koelen en Prepareren in Bovenkarspel heeft volgens de directeur een prima jaar achter de rug. Er is een omzet gehaald van 5,2 miljoen euro. Dit ligt in de lijn met de omzet van vorig boekjaar, blijkt uit de voorlopige jaarrekening. “Er is het afge- lopen jaar fors geïnvesteerd in de faciliteiten in Bovenkarspel. De nieuwe koel- en opslaghal wordt komende maand in gebruik genomen en het hele complex is met zonnepanelen en moderni- sering van de koelinstallaties duurzamer geworden.” De omzet in groene veilingen is aanzienlijk hoger uitgekomen. “Per saldo wordt het boekjaar met een mooi resultaat afgesloten.” De Raad van Commissarissen (RvC) is gezien de marktsituatie en de omzet tevreden met het resultaat en met de restitutie. ‘CNB is vitaal en de RvC heeft alle vertrouwen in een goede toekomst voor CNB’, schrijft de Raad in het jaarverslag.

2017-2018

2018-2019

%

59

61

Handelsomzet 2014-2019

310mln 300mln 290mln 280mln 270mln 260mln 250mln 240mln 230mln 220mln

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

ALV met verkiezing commissaris De leden van CNB hebben inmiddels een uitnodiging gekregen voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag  oktober in Lisse. Behal- ve een toelichting op en de goedkeuring van de jaarcijfers, draait het die avond ook om het afscheid van commissaris Kees van Arendonk, sinds  lid van de Raad van Commissarissen, en het kiezen van zijn opvolger. Kandidaat is Arwin Bos (), akkerbouwer in Zwanenburg. Hij is vice-voorzitter van de Raad van Beheer van Royal Cosun (het bedrijf achter Suikerunie en Aviko). Het akkerbouwbedrijf van Bos heet De Aardappelboer. Het staat behalve om de Agria-frietaardappelen bekend om de teelt van speciale rassen als de truffelaardappel Vitelotte Noir, het oude ras La Ratte en de bekendere Roseval, met de rode schil.27 september 2019

Made with FlippingBook Ebook Creator