Greenity50

Postbus  |  AD Hillegom Weeresteinstraat  |  GA Hillegom T   | www.anthos.org | www.ibulb.org

PIB Roemenië in volle gang Vanaf begin dit jaar is een cluster van ondernemers via een Partners in Business programma (PIB) op de Roemeense institutionele markt actief. Onder de naam Urban Landscapes Roemenië worden verschillende acti- viteiten georganiseerd, waaronder missies en promotieactiviteiten. Het cluster is met name op gemeenten en landschapsarchitecten gericht. Een van de doelen is in diverse Roemeense steden beplantingsprojecten te realiseren. Deze week is een delegatie van Roemeense architecten en beleidsambtenaren in Nederland om clusterdeelnemers en projecten te bezoeken. Via een PIB-programma stelt de Nederlandse overheid (Rijks- dienst voor Ondernemend Nederland, RVO) financiering beschikbaar.

Inspiratietour Anthos Executive Club

Afgelopen zomer hield de Anthos Executive Club de jaarlijk- se retail inspiratietour. De tour startte bij Koppert Cress in Monster, gevolgd door een presentatie van Wouter de Vries, auteur van boeken op het gebied van dienstenmarketing ma- nagement, waaronder de bestseller ‘Blauwe bananen’. Daarna ging de tour verder naar Hornbach Den Haag Ypenburg met tuincentrum en Drive-In, gevolgd door een bezoek aan het kennis- en innovatiecentrum van de glastuinbouwsector: het World Horti Center in Naaldwijk. Hierna ging de bus naar Nature’s Pride in Maasdijk; leverancier van 230 groente- en fruitsoorten uit 59 landen. De succesvolle dag werd afgesloten met een diner met daarin de producten van Koppert Cress. Doelstellingen waren onder meer inzicht krijgen in trends en retailconcepten en welke factoren van invloed zijn op een succesvolle marktpositie, met name wanneer marktomstan- digheden sterk veranderen. De Executive Club komt vier keer per jaar bij elkaar.

Perennial Power groeit verder

Perennial Power is het platform voor promotie van vaste planten. Sinds de oprichting in 2014 zet het vaste planten in de schijnwerpers door de inzet van sociale media en persberichten. Het doet dit in vier talen in diverse Europese landen en Noord-Amerika. Onlangs heeft Perennial Power zijn vijftigste deelnemer verwelkomd: vasteplantenkwekerij Het Eyssel uit het Belgische Meerle. De jaarlijkse deelnemersbijeenkomst is op donderdag 31 oktober bij boomkwekerij Ebben. Meer informatie over het Platform staat op www.perennialpower.nl.

Dahlia’s in de kantoortuin van Anthos, met dank aan Fred de Meulder BV.27 september 2019

Made with FlippingBook Ebook Creator