Greenity50

Schap wordt steeds duurzamer

Glanzende cappers met plastic zakjes vol bollen kijken de bezoeker van het tuincentrum aan. Gekocht willen ze worden, maar hoe duurzaam zijn de gebruikte materialen? Voor de serie over verpakkingen ging de redactie van Greenity op onderzoek uit. E igenlijk zijn er, naast de bollen trum of supermarkt: het hout van de stel- ling waar ze veelal kant-en-klaar in worden afgeleverd, het karton voor de mooie foto en het plastic zakje waarin de bollen zitten. Op alle drie de terreinen is de afgelopen jaren heel wat gebeurd. Om te beginnen bij het hout. De website van Bakker Kis- tenfabriek uit Lisse vermeldt dat vrijwel al het hout dat dit bedrijf gebruikt, afkom- stig is uit Scandinavische productiebossen. Voor elke boom dat in die bossen wordt gekapt, worden er vier teruggeplant. Op die manier voldoet de leverancier aan zijn opdracht om voldoende bos in stand te houden. Niet al het hout dat Bakker le- vert, heeft het Forest Stewardship Council (FSC)-keurmerk. Een woordvoerster van het bedrijf legt uit dat kopers wel hout met dit keurmerk kunnen bestellen bij Bakker, maar dat hier wel tijd voor nodig is. “Als klanten vrijdag bellen om FSC-hout dat ze maandag nodig hebben, dan moe- ten we ze helaas teleurstellen. Wie bijtijds belt, kan het hout wel geleverd krijgen.” Een van de gebruikers van dergelijk hout is Fred Moolenaar van exportbedrijf zelf, maar drie producten die wel of niet duurzaam kunnen zijn in het bloembollenschap van tuincen- Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas27 september 2019

Made with FlippingBook Ebook Creator