Greenity50

P.van Slogterenweg 2, 2161 DW Lisse Postbus 6, 2160 AA Lisse T 0252 434777 F 0252 434677 www.hobaho.nl | info@hobaho.nl

Het bollenvak wordt ook dit seizoen weer geconfronteerd met zuur in tulpen. Een steeds terugkerend probleem dat ondernemers in de sector veel hoofdbrekens kost en bovendien ten koste gaat van het rendement. Onderzoeker Caitlyn Vries en veredelaar Floris Slob van Hobaho richten hun pijlen op gerichte resistentieveredeling. ‘We willen de claim ‘hij zuurt niet’ stevig onderbouwen.’ Floris Slob is gespecialiseerd in de vere- deling van tulp, zijn collega Caitlyn Vries onderzoekt ziektes en plagen in bolgewas- sen. Samen buigen zij zich over gerichte resistentieveredeling in tulp. Een breed en uitgebreid onderzoek waarbij honderden tulpensoorten onder de loep worden ge- nomen. “Je hoort wel eens zeggen dat een soort ‘niet zuurt’, maar bij nader inzien blijkt dat dan toch tegen te vallen. Wij hopen, door gestandaardiseerd onderzoek, tot nieuwe tulpenrassen te komen die de claim ‘zuurt niet’ daadwerkelijk waarmak- en.” Het onderzoek richt zich ook op an- ders ziektes en plagen, zoals TVX en TBV. BOLLEN BESMETTEN Het onderzoek begint met het creëren van een infectie bij tulpenbollen. “We besmet- ten de bollen met een virus of schimmel. Om tot standaardisatie te komen, geven we elke bol precies dezelfde behandeling. Op die manier kunnen we uitsluiten dat de ziekte uit de omstandigheden voortkomt en weten we dus dat de resistentie in de genet- ica van de bol aanwezig is. Vervolgens gaan

Caitlyn Vries en Floris Slob: “We zijn samen een puzzel aan het oplossen.”

Resistente tulp in de maak

we ‘blind’ scoren, zodat onze eventuele vooroordelen niet van invloed zijn. Daarna evalueren we de resultaten. De bollen die goed scoren qua resistentie, gaan door naar de volgende veredelingsronde.” De collega’s werken nu zo’n drie jaar aan dit onderzoek en blijven komende jaren nog druk bezig om de toetsen verder te op- timaliseren.Het doel is alle nieuw veredelde soorten te testen voor resistenties. We kun- nen nu al zien dat er mooie producten in de pijplijn zitten. Veredeling van tulp kost echter veel tijd, als je ze ook nog eens resis- tent wilt maken, kost dat nog meer tijd.” Gelukkig heeft het onderzoek een f linke impuls gekregen op het moment dat Hoba- ho onderdeel ging uitmaken van Dümmen Orange. “Daardoor zijn het budget en de onderzoekscapaciteit uitgebreid, en is het onderzoek in een versnelling gekomen.” INVLOEDEN De grootste uitdaging in het onderzoek is de juiste onderzoeksomstandigheden te creëren. “Fusarium is erg gevoelig voor al- lerlei invloeden, van licht tot het klimaat.

27 september 2019 Hobaho is de initiatiefnemer van het onder- zoek, maar uiteindelijk gaat het hele vak ervan profiteren. “De resistente soorten die uiteindelijk op de markt komen, zijn voor het hele vak beschikbaar.” De winst van het onderzoek is helder: “Resistentie leidt tot minder uitval, minder middelen en daar- mee een hoger rendement. Win-win dus.” Om die voor elke toets helemaal hetzelfde te krijgen, is best lastig. Toch is dat nodig om tot standaardisering te komen en even- tuele andere infecties uit te sluiten. Tegeli- jkertijd moet het wel werkbaar blijven.” Het onderzoek levert soms verrassingen op. “Sommige soorten die niet zouden zuren, vallen tijdens dit onderzoek door de mand. Dan is het wel eens zoeken naar de oor- zaak. We zijn een ingewikkelde puzzel aan het oplossen.” Dat ze gestandaardiseerd werken en zich richten op de genetica, maakt het onder- zoek ‘vernieuwend’, vertellen de colle- ga’s. “Voor zover wij weten is een ge- standaardiseerde toets zoals wij die hebben ontwikkeld, nog niet voorhanden in het bollenvak.”27 september 2019

Made with FlippingBook Ebook Creator