Greenity50

S T E L L I NG

Driftarm spuiten? Ik heb de juiste doppen al in huis.

Tot 1 januari 2020 hebben bollentelers de tijd om te voldoen aan de eisen voor drukregistra- tievoorziening. Andere maatregelen om drift te beperken mogen ook. Centraal daarin staat de keuze voor andere spuitdoppen.

52 % E E N S

Op www.greenity.nl kunt u reageren op de nieuwe stelling: ‘Extra controle van NVWA op verboden middelen blijft nodig’

LEZERSONDERZOEK Doen we het goed?

Is Greenity echt uw vakblad? Dat wil de redactie graag weten. Daarom hebben we u maandag 16 september per e-mail een vragenlijst gestuurd om erachter te komen wat u van het magazine vindt. Neemt u alstublieft even de tijd voor ons. Dat kost ongeveer zes minuten. Heeft u de enquête niet ontvangen? Kijk dan voor de zekerheid in de map ‘ongewenste e-mail’. Er is wel het een en ander veranderd sinds BloembollenVisie in 2017 plaatsmaakte voor Greenity. Behalve de naam, ging het magazine inhoudelijk ook op de schop. Hoogste tijd om te vragen of het u bevalt. Met uw antwoorden gaan wij aan de slag om Greenity nog beter te laten aansluiten op de praktijk van uw bedrijf. Valt er voor de deelnemers nog iets te winnen? Zeker wel: bij een van de deelnemers komt onze fotograaf René Faas een reportage maken van het bedrijf, het product of het personeel. Fraai voor aan de kantinewand, maar misschien heeft u liever nieuwe capperfoto’s bijvoorbeeld. Kan ook. Kortom, help uzelf en ons en vul de enquête in.

A G E ND A

30 september t/m 2 oktober Agriflor 2019 30 september t/m 4 oktober Roadshow tuinbouwtechnologie Colombia 2 oktober Rondleiding Floriadeterrein Cursus Bemonstering BQ Support 2 t/m 4 oktober GrootGroenPlus 3 oktober FloriDay-event 4 oktober Leliebijeenkomst Syngenta Westland Event 6 oktober Rondleiding Floriadeterrein 9 oktober ‘Samen bouwen aan een circulaire toekomst’

Redactie Greenity

C O L O F ON

27 september 2019 De redactie werkt op basis van een redactiestatuut. Aan alle artikelen en rubrieken wordt de meest mogelijke zorg besteed. Uitgevers, redactie en medewerkers aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die direct en/of indirect kunnen voortvloeien uit de inhoud van artikelenen/ofadvertenties.Deredactiehoudtzichhetrechtvoorom ingezondenbrievenenmededelingen niet te plaatsen dan wel te wijzigen of in te korten. Overname van artikelen, berichten of fotografie is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie. Greenity iseenvoortzettingvanhettijdschriftBloembollenVisie(2003-2017).BloembollenVisieontstonduit een samenvoeging vanMarktVisie (CNB) en Bloembollencultuur (KAVB). REDACTIE Hans van der Lee (hoofdredacteur), Lilian Braakman, Arie Dwarswaard, Ellis Langen en Monique Ooms (vakredacteuren), André Leegwater (eind- en webredacteur) FOTOGRAFIE René Faas VORMGEVING Filie Nicola en Lianne van ’t Ende WEBSITE www.greenity.nl CONTACT Postbus 31 | 2160 AA Lisse | tel. 0252-431 431 | info@greenity.nl ADMINISTRATIE tel. 0252-431 200 | naw@cnb.nl REDACTIEADRES Heereweg 347 | 2161 CA Lisse ABONNEMENTEN Excl.btwper jaar:Nederland€275,–,Europa€295,–,buitenEuropa€325,– ADVERTENTIES Bureau Van Vliet bv | Postbus 20 | 2040 AA Zandvoort | tel. 023-5714745 | zandvoort@bureauvanvliet.com UITGEVERS KAVB en CNB ISSN 2589-4099

14 t/m 16 oktober World Tulip Summit 16 oktober Cursus Nederlands op het werk

Kijk voor de volledige agenda op www.greenity.nl

5

27 september 2019

Made with FlippingBook Ebook Creator