Greenity50

VA S T E P L A N T E N

‘Interessante nieuwkomers’

Tekst Emiel van den Berg Fotografie: Visions

Epimedium, ofwel elfenbloem, is een vaste plant die bescheiden meedraait in het sortiment vaste planten. Kwe- ker Theo Villier noemt het een oppervlakteplant. “Een dicht bladerdek van Epimedium houdt de grond vochtig en koel. Zo beschermt de plant zich tegen uitdroging.” De opkweek van Epimedium is met name in warme zomers lastig. ”Wij kweken hier in de volle zon en op zand, dus met veel beregening. Die combinatie is voor Epimedium niet even prettig, liever staat deze beschaduwd en met zijn wortels in vochtige humusrijke grond.” Epimedium behoort tot de Berberidaceae, de berberisach- tigen. Het overgrote deel van deze familie bestaat uit het geslacht Berberis, leden met een meer bescheiden omvang zijn onder andere de heesters Mahonia en Nandina en de vaste planten Podophyllum en Epimedium. Epimedium telt circa 21 soorten die van nature voorkomen in Europa, Noord-Afrika, Noord-Amerika en Azië. E. alpinum bijvoor- beeld komt voor op schaduwrijke, rotsachtige heuvels in Zuidoost-Europa en E. grandiflorum komt van oorsprong uit Japan. Voor de tuin zijn vooral de kruisingsvormen en hybriden belangrijk. Enkele voorbeelden zijn E. x cantabri- giense, die E. pubigerum en E. alpinum als ouders heeft, en E. x youngianum, die voortkomt uit E. diphyllum en E. grandiflorum. DRIETALLIG BLAD Overeenkomsten tussen al die Epimedium zijn de wat gril- lig gevormde, in de verte op kleine orchideeën lijkende bloemen die elk voorjaar verschijnen. Ook het bijna altijd drietallige blad heeft sierwaarde. “Bij sommige, met name oude selecties kan dat blad in de winter bruin kleuren, maar andere zijn ook goed bladhoudend, zeker als ze al wat jaren vast staan.” Villier noemt als voorbeeld E. x ver- sicolor waarvan E. grandiflorum en E. pinnatum subsp. colchicum de ouders zijn. ‘Sulphureum’ en ‘Cupreum’ vindt hij goede cultivars. Ook E. pubigerum vormt mooie groenblijvende pollen. “Bijvoorbeeld E. x youngianum en de bekende E. grandiflorum ‘Lilafee’ zijn minder mooi gedurende de wintermaanden.” Een cultivar die hij zeker wil benoemen is de geelbloeiende E. x perralchicum ‘Froh- nleiten’. “Al jaren een sterke plant in tuinen en parken.” Recentelijk zijn er heel wat hybriden bijgekomen, selec- ties met grotere bloemen en decoratiever blad. “Ook hoger wordend, zoals de nauwelijks kruipende E. ‘Domino’ die boven de 40 cm uitkomt.” Diverse nieuwkomers krijgen ook forsere takken, van die selecties heb je er minder per m² nodig. “Goedkoper dus voor de eindgebruiker.” Ame- rikaanse hybriden als E. ‘Pretty in Pink’ en E. ‘Sunny and Share’ zijn goede bladhouders die heel de winter mooi blijven. “Als je weer mooi nieuw blad wilt, knip dan eind maart het oude blad weg.” Deze genoemde hybriden, maar ook andere nieuwkomers, vindt Villier selecties voor de toekomst; goed bodembedekkend en onderhoudsarm. “Daar kun je in de tuin tien tot vijftien jaar mee vooruit.”

Geslacht: Epimedium Soorten: circa 21 Bloeitijd: april-juni Blad: soms decoratief en wintergroen Extra: verdraagt schaduw 27 september 2019 27 september 2019

27 september 2019

51

27 september 2019

Made with FlippingBook Ebook Creator