Greenity50

T E E LT V E R B E T E R I NG

Vanaf deze periode verslapt de aandacht voor het onkruid bij de meeste telers. De eerste vroege gewasjes worden gerooid en de tijd gaat ontbreken om de percelen echt schoon te houden. Toch is nu percelen onkruidvrij houden de grootste kostenbesparing voor de toekomst.

Onkruid nu aanpakken

te maken. Nu een extra inspanning leveren om de tuin tot het eind toe schoon te houden, bespaart in de volgende jaren vele uren arbeid, die alleen nog maar duurder wordt. Het komt niet vanzelf dat de ene teler altijd schoon is en de andere nooit. De discipline die nodig is om dit ten uitvoer te brengen is vrij groot, maar altijd de moeite waard. WORTELONKRUID Wortelonkruiden beginnen nu on- dergronds een groeispurt te maken. Als er nu niet nog een laatste spuit- ronde tegen deze onkruiden, zoals kiek, wordt gemaakt, dan zal het probleem volgend jaar extreem zijn vergroot. Ook hier wordt de arbeid die er nu aan wordt besteed straks ruimschoots terugbetaald. Omdat de arbeid steeds duurder wordt, is werk dat je kunt voorkomen de eerste winst.

de ruimte hebben om te groeien. Het zaad dat ze geven is extreem sterk, omdat de gewassen waar ze in staan erg goed bemest zijn. Sommi- ge telers zien deze onkruiden zaaien en halen ze alsnog weg, maar laten de uitgetrokken onkruiden in het pad liggen. Dit is ongeveer de beste manier om zo veel mogelijk zaad te laten afrijpen. Vroeger werd het ko- ren op schoven gezet om af te rijpen voordat het gedorst kon worden. Het zou een gemakkelijk klusje zijn geweest om deze onkruiden weg te halen toen ze nog klein waren, zonder het risico van zaaien. Op dat moment was het ook helemaal niet zo moeilijk om de onkruiden die wel zouden kunnen gaan zaaien even mee te nemen, omdat ze nog zo klein waren. Natuurlijk is dit nu mosterd na de maaltijd. Arbeid wordt steeds duurder, dus is het belangrijk niet te veel uren

Tekst: Henk van den Berg, teelt- en bedrijfsadviseur Fotografie: René Faas

Vrijwel al het zaadonkruid komt van het eigen perceel. Een enkel kruiskruidplantje bijvoorbeeld geeft in het volgende jaar genoeg werk om een uur te wieden. Dit zaad wordt door de wind ook nog eens over het hele perceel verspreid. Ook wortelonkruid kan voor veel werk zorgen. Dit zijn net vaste planten en gaan ook vanaf dit moment onder- gronds pas echt aan de groei. Vanaf deze periode zie je veel perce- len bij vasteplantentelers vervuilen. Hoewel er vaak niet eens zo veel onkruiden staan, worden ze wel groot. Deze grote onkruiden geven extreem veel zaad, omdat ze mooi

27 september 2019

53

27 september 2019

Made with FlippingBook Ebook Creator