Greenity50

D E N A AM I S CROCUS VERNUS ‘Pickwick’

vader voort, met als resultaat onder meer ‘Pickwick’. Deze gestreepte krokus krijgt in 1950 een Getuig- schrift voor Verdienste en wordt in 1958 vermeld in het eerste Bijgoed- boekje van de KAVB. ‘Pickwick’ is nog steeds volop in cultuur. Al jaren staat er zo’n 10 ha van. Na de introductie ontstond er nog discussie over mogelijke partijver- schillen. Er zouden lichter en don- kerder gestreepte partijen zijn. De KAVB liet een fors aantal monsters opplanten en stelde vast dat variatie in de streperigheid een eigenschap is die bij deze cultivar hoort.

W.J. Eldering & Zonen tegen. Lang- durig actief in Overveen, vanaf 1938 opererend vanuit Sassenheim. Het bedrijf maakt midden jaren twin- tig indruk met een flink sortiment nieuwe cultivars van Crocus vernus, ontwikkeld door Frans Eldering. In 1924 kwamen ze voor het eerst in beeld, een jaar later waren ze de blikvanger op de Flora van Heemste- de. Twee cultivars die toen werden geïntroduceerd zijn ‘Jeanne d’Arc’ en ‘Remembrance’, allebei nog in cultuur. In 1926 en in 1928 veilt het bedrijf een flink deel van de collec- tie. Zoon Han zet het werk van zijn

Tekst: Arie Dwarswaard Fotografie: Visions

Planttijd. We vertrouwen nu de bol- len en knollen aan de aarde toe om volgend voorjaar een explosie aan kleur te verwachten. Krokussen hel- pen prima om al vroeg die explosie vorm te geven. Vooral de selecties van de grootbloemige Crocus vernus maken indruk. Wie kijkt welke bedrijven in die groep voor nieuw sortiment hebben gezorgd, komt regelmatig de firma27 september 2019

Made with FlippingBook Ebook Creator