Greenity50

‘Geef teler zijn vakmanschap terug’

Telers moeten hun gewas zelf kunnen beschermen tegen ziekten en plagen, zonder dat ze daarbij aan de leiband van de toeleverancier of van de afhankelijke wetenschap lopen. Dat betoogt Klaas Meijaard, onafhankelijk specialist spuittechniek en opleider. “Geef de telers hun vakmanschap terug. Ze lijden nu onder de dictatuur van de handel en van het onderzoek.” Uw kritiek op de huidige wet- en regelgeving rond gewasbe- scherming is niet mals en u schroomt grote woorden niet. Waarom bent u zo fel? “Boeren en tuinders worden gekleineerd. De handel en de we- tenschappers bepalen welke technieken en middelen ze moe- ten gebruiken. Het interesseert die partijen geen zier dat telers, milieu en gewas daar niet bij gebaat zijn. Ik noem het de dicta- tuur van handel en onderzoek en het is onrechtvaardig. Leer de boeren en tuinders hoe het werkt, leer ze hun machines goed af te stellen, zodat ze zelf kunnen beredeneren wat goed is voor het gewas. Ze zijn er tenslotte verantwoordelijk voor en het gaat om hun kapitaal. Als het misgaat, is de middelenleveran- cier niet thuis en de wetenschapper die de techniek onderzocht en goedkeurde ook niet. De machineverkoper zegt dat zijn merk het beste getest is, maar over de test en de gebruikte afstelling wordt geen informatie gegeven. Zo worden de telers gemanipuleerd, dat is oneerlijk. Daarom ben ik zo fel.” En waar komt die felheid vandaan? “Ik ben zelf zo’n vertegenwoordiger geweest die middelen aan boeren en tuinders moest verkopen. Ik heb zelf ook verkooptrainingen gehad die gericht waren op zoveel mogelijk verkopen, ofwel hoe draai je de boer een poot uit. Maar ik ben zelf ook boer geweest en weet dus hoe het is om aan de andere kant te staan. Nu heb ik geen baas meer, ik ben onafhankelijk. Daarom kan ik dit doen en zeggen. Tijdens mijn lezingen en cursussen ben ik ook fel. Het leidt wel eens tot boze reacties uit de zaal, als ik zeg dat ze het anders moeten aanpakken. Zo Tekst: Hans van der Lee | Fotografie: René Faas

Klaas Meijaard ONAFHANKELIJK OPLEIDER

Cursusleider Klaas Meijaard geeft les in spuittechniek en andere vormen van gewasbescherming, geeft lezingen voor onder meer studiegroepen om de spuitlicentie te behalen en te verlengen en doet zelf onderzoek naar effecten van spuittechnieken en -doppen op het gewas. Hij is botanisch analist, verkocht eerder zelf ook gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest en is thuis in de bio- logische bestrijding. Hij volgt het onderzoek en de wet- en regel- geving zeer kritisch en geeft gevraagd en ongevraagd commentaar op politici en wetenschappers.

vertelde een boer met bollen in de Beemster, de Wieringermeer en op Wieringen mij tijdens een lezing over spuitmoment en middelkeuze dat hij alles met dezelfde spuit deed, met dezelfde afstelling op de verschillende gronden in de verschillende ge- wassen. Toen ik zei dat het totale onzin was om het zo te doen, kwam de stoom uit zijn oren. Toen hij begreep hoe het zat, kwam hij tot de conclusie dat hij meer machines nodig had. Het deed zeer, maar achteraf was hij dankbaar. Die bijeenkomst motiveert mij om zaken scherp te stellen. Wie van mij leren wil, doet het. Niet? Ook goed.” De huidige manier van spuiten deugt dus niet? “Er gaat heel veel mis op het perceel. Als ik een rondje rij in de bloembollengebieden, zie ik veel vieze veldspuiten. Oorzaak is meestal de verkeerde afstelling. Daar begrijp ik niets van. Koop je een spuit van zo’n drie ton en dan weet je niet hoe je ‘m het best kunt gebruiken. Dat is deels de verantwoordelijkheid van de teler, maar die moet zich aan alle regels houden. Juist dan gaat het mis. Het wordt tijd dat de vertegenwoordigers van de middelen- en machinefabrikanten verantwoordelijk worden voor juist gebruik van het verkochte middel of van de spuit. Neem nu de driftreductie, heel belangrijk nu. Bij een middel hoort een driftreductieklasse, die op het etiket staat. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden zegt daar iets over, dus staat het op de verpak- king. Wie verantwoordelijk is voor die tekst is mij niet geheel duidelijk, maar een teler wordt er wel op afgerekend. Tachtig procent van de boeren en tuinders spuit niet goed, omdat ze

27 september 2019

7

27 september 2019

Made with FlippingBook Ebook Creator