Greenity50

C O L UMN

Stagiair m/v Jennie Veninga Tulpen- en lelieteelt Hijken, Drenthe jennie@veningahijken.nl

Ieder schooljaar hebben we één of meer stagiairs op ons bedrijf. Het zijn altijd jongens. Jongens die ervoor kiezen om uiteindelijk een baan te vinden bij een loonwerker, akkerbouwer of bij een bloembollenteeltbedrijf. Jongens die willen tractor rijden en werken op het land. Ze streven ernaar om met grote machines de landerijen te bewerken en de gewassen te zaaien en te oog- sten. Ze zijn drie of vier dagen per week bij ons op het bedrijf, daarnaast moeten ze wekelijks nog één of twee dagen naar school. Meestal gaan ze niet echt met plezier naar school, maar wat moet, dat moet. Onze stagiairs volgen een opleiding op het vmbo of op het mbo. Vooral de jongens van het vmbo zien we groeien in een schooljaar. En dan niet alleen in centimeters, maar zeker in wat ze kun- nen. Wanneer ze voor het eerst komen, zo vlak na de zomervakantie, kunnen ze nog weinig. Maar voordat het weer zomervakantie is, rijden ze met een tractor in het rond alsof het nooit anders is geweest. Dit schooljaar hebben we voor het eerst een sta- giaire. Een meisje dat ook op de tractor rijdt. Er werken wel vrouwen binnen ons bedrijf, maar die doen kantoorwerk. Deze dame doet hetzelfde als de jongens. Ze komt één dag per week bij ons stagelopen, de andere dagen volgt ze haar oplei- ding op het mbo. Ik vind het dapper als vrouwen ervoor kiezen te werken in een mannenwereld en hetzelfde willen doen als de jongens. Bij bloembollentelers kunnen we toch nog wel spreken van een man- nenwereld. Ik wil zeker de vrouwen die bij een bloembollenteeltbedrijf werken niet tekortdoen, want ze zijn allemaal, stuk voor stuk, superbe- langrijk voor het bedrijf. Voor het buitenwerk zijn de mannen echter nog steeds in de meerder- heid. We kijken verbaasd op als we een vrouw op een tractor tegenkomen. Ik verwacht hierin de komende jaren ook geen schokkende veran- deringen. Ik ben er blij mee, dat één van onze vier stagiairs een meisje is. Voor haar hoop ik dat ze stand houdt in deze mannenwereld en dat ze uiteindelijk werk vindt dat ze met plezier doet.

27 september 2019

27 september 2019

27 september 201927 september 2019

Made with FlippingBook Ebook Creator