Greenity49

(Advertorial)

‘Hoe heb jij het in je bol’? Het Crehumus-concept

Ondernemer of werknemer, je bent altijd op zoek naar de beste manier van duurzaam telen. Goed boeren is een hele uitdaging. Het weer en vele andere omstandigheden heb je niet in hand. En duur- zaam telen is een goede zaak, maar waar moet je als teler je grens leggen? Er moet omzet gehaald worden om de continuïteit van je bedrijf te waarborgen en toekomstperspectief te houden. Daarom is het belangrijk dat jij als teler vertelt waar jij voor staat én welke doelen jij wilt behalen.

“Het is niet de makkelijkste weg. Je moet anders gaan denken, meer in termen van organisch en minder in chemisch”.

Onze ervaring is dat telers, in zowel de biologische als gangbare teelt, de meer- waarde van deze brede en unieke mix zelf zien. Te beginnen bij een verbeterde bodemstructuur, zichtbaar op de korte termijn. Een sterk ontwikkeld wortelsys- teem, waardoor de wortels, maar ook de plant zelf, minder aantrekkelijk zijn voor schadelijke organismen. En daar profiteert het gewas ten volste van, als het op volle kracht moet presteren. Het belangrijkste effect van Bactériosol is de snelle omzetting naar humus in de bodem, waardoor het kleihumuscomplex wordt vergroot. Hierdoor verbeteren de structuur, de vochthuishouding van de grond en wordt de benutting van mest- stoffen verhoogd. Uiteraard krijg je met uitdagingen te maken in de groeifase van de plant. De plant kan door weersomstandighe- den meer moeite hebben om vocht en voedingsstoffen tot zijn kern te brengen. Daarvoor zetten wij naast Bactériosol onze eCeres in: het Crehumus concept. eCeres zijn biostimulanten die belangrijk zijn in verschillende stadia van de groei. Dit is maatwerk omdat niet elk gewas hetzelfde nodig heeft. Wij vergroten de weerstand én verhogen de opname van voedingsstoffen en wij zien daardoor minder schimmels, bacteriën en aaltjes. In de groeifase gaat er veel energie naar de plant. De verbetering van de vocht- huishouding in de bodem zorgt voor een goede vochttoevoer naar groeiende wor- tels en verbetert/behoudt de microflora.

Dit draagt bij aan de kwaliteit, houdbaar- heid en opbrengst van het gewas. “Wij maken het verschil met Bactério- sol én eCeres. En toch… je moet het eerst zelf zien”! De resultaten van proeven bij verschillen- de officiële instanties laten het zien. Wij hebben goede resultaten van meerdere vuurproeven en wij doen daarnaast al voor het 4de jaar mee aan het Regio- naal Onderzoek Lelieteelt. Wij hebben meerdere positieve resultaten in verschil- lende gewassen. De verbeterde bodem- processen geven een hogere opbrengst. Daarnaast staat het product sterk in de afzetmarkt door de kwaliteit die wordt geleverd. Vraag naar onze resultaten en start dit najaar nog met het Crehumus concept. Bel 088-188 0600 of kijk op www.crehumus.nl . Crehumus B.V. Postbus 1117 • 8300 BC Emmeloord info@crehumus.nl • www.crehumus.nl

Proef tulpen – Crehumus concept - zonder chemie.

Als je duurzaam wilt (moet) telen, zul je voor jezelf moeten bepalen welke doelen je wilt behalen. En welke obstakels je daarbij moet passeren. De start zit in de bodem. Want uit die bodem haal jij de omzet van je bedrijf. Bactériosol is bodemleven. De reden dat Bactériosol een goed en betrouwbaar product is, komt voort uit de samenstel- ling. Bactériosol bestaat uit een unieke samenstelling van bacteriën, positieve schimmels, algen en gisten. Een levend en veelzijdig product, dat al meer dan 6 jaar op verschillende Nederlandse bodems zijn werking heeft bewezen.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online