Telefonnøgle Næstved 1942

IMS

*41, U tswh ^,

ir.t 14

Bilerudiejes Peter Jensen '

!>«« o.

N at

FREDE LUND Itotitk«. Fjendomtramgle*. A»eltorv 11, 1. Sal.

Telefon 782

Telefon y^VWi/WWWWWWWVVWW^WWWM^PVrtftftWS/VWPWWVWWWWVrfWvw! H. JUUL HANSEN %»||. MrklPW'lnalulliler, Jrrnbanegaitr 6 . AH elektrisk Iristallatior.sarbejrio udføres. <

W E Hi FSM FARVERI- RENS 4 V .t- f FW T£l£FOff tSf -

H. O. BIRKSTED % Træla** • Bygningsartikler Korn - Foderstoffer - Kunstgødning

I elefon: 1600

Telefon: 1600

Bedste Arbejde til rimelig Pils. Avl WltOaå Forh«n»tirr. 9

t III. 12Å

III. 1727

FRUGTKÆLDEREN NY ØSTERGADE NÆSTVED TELEFON 1123 Frugt og Grentsager Slwrele l'(fvul| •############## Benzin i. | Olie Gummi Rlll^fele Prlerr dfNr % (hgiMlt mm Rescrvedeli ftutomobil udstyr

NÆSTVED KUL- i

KOKS K0MP16M

i *N * *0 j 3 * 3

(FORM H. O. ■IRKSTKDt KULFORNtTMINØ) [Il 1420 telefow 1420

e - t c* ? S1 K* ? ir? O

«»’

P* Autorisere« Forhandler lor Svd*J»Uard.

1. Kl • AutomobU- vwrketed

f* O X *

KUL

NÆSTVED KULIMPORT

jftouti Person- og Lastvogne - Votva Lastvogne MTOIIT I 1> V % I,I n i II A III o W.Juul Andersen SC9. Ringstedgade II, Næslred. r^Zt.'toM

Brdv. Jansens Benzindepot Telt. lOl* v. II. CAI j FH • S^HrlmnfNve) tO Telt. 101 ft

3 3

#////##//#»«#/#,’/*<#/»## m » % DANSK SHELL | Hi \ / s / / / /» Distrikt v. A t *1 .S tarsen

t

en gros - Benzin — Petroleum — en detail.

rreklæder :• «:'.

v-.‘ w .

\ 4

Bentin • Petroleum

^ Kontor og Lager: Brotorv

I

Telefon 270 Postkonto 7006

Solarolie Smøreolie

N ft S,T V E D TELE F 04« 640 Nu.. ..'.IX j i >2 T.É_ /

Kontorartikler Lædervarer

...__ __ Papirhandel III 189 Protokoller

/ //.. /»»» »

o//««//#,

»###»##»»*#*»*

Made with FlippingBook - Online magazine maker