trendbaHRometer 2021

opinie

de manier waarop leiders met medewerkers en data omgaan, wordt een deel van de bedrijfscultuur // hans mangelschots technologiereuzen mee in het verhaal is gestapt. HR-technologie is natuurlijk niet alleen big business, de tools helpen bedrijven ook om zich op de menselijke factor te focussen. Meer dan ooit is het opvolgen en stimuleren van het welzijn van medewerkers echt noodzakelijk. mensen en welzijn Het voorbije jaar heeft de doorbraak van heel wat HR-technologie aanzienlijk versneld. En we mogen intussen wel stellen dat die beweging niet meer zal omkeren. Zeker nu met Google for Jobs een van de laatste grote

Uiteindelijk zal de manier waarop leiders met medewerkers (en hun data) omgaan een onderdeel worden van de bedrijfscultuur. De digitale oplossingen die ze gebruiken en hoe ze die gebruiken, zijn een verlengstuk van het leiderschap dat mensen als employer brand ervaren.

Zo vocht de ene thuis tegen de eenzaamheid door een gebrek aan interactie met collega’s, terwijl de andere alle moeite van de wereld had om de kinderen stil te houden tijdens een call. Het was vaak niet gemakkelijk om een goede balans tussen werk en privé te vinden. Deze nieuwe context zorgt ervoor dat het welzijn van medewerkers de ‘feel good’-factor overstijgt en je als organisatie dieper moet ingaan op onderliggende factoren zoals de erkenning en ondersteuning

trends in 2021

Het komende jaar zet de golf van fusies en overnames bij HR-

van personen en/of van hun competenties en drijfveren.

technologiebedrijven zich door. Veel spelers zijn er zich intussen van bewust dat ze niet alle uitdagingen alleen kunnen aanpakken. Het marktaanbod is bovendien zo groot en vernieuwend dat bedrijven beter samenwerken. In 2021 is er een hoofdrol weggelegd voor HR-technologie die zich richt op het verwerven van skills en het verhogen van de betrokkenheid en productiviteit (nabij en vanop afstand). Het potentieel om via verbanden en inzichten genuanceerde processen te optimaliseren en voorspellende simulaties te maken, is iets waar in 2021 verder naar toegewerkt wordt. Artificiële intelligentie en machine learning zullen verder ontplooid worden en aan maturiteit winnen. Deze doorgedreven digitalisering vraagt echter ook om nieuwe skills en competenties voor HR. Als we in 2020 één ding geleerd hebben, dan is het dat de status quo nu echt wel passé is en nooit meer terugkeert. het opvolgen en stimuleren van welzijn bij medewerkers is nu echt noodzakelijk // hans mangelschots

leiderschap en data Een andere uitdaging waarvoor bedrijven zich tot technologie

wenden, heeft te maken met kennis en bedrijfscultuur. Hiervoor is de dagelijkse dosis smalltalk in de koffiecorner van een bedrijf eigenlijk essentieel. In sommige gevallen kan je de koffiemachine bijna als een hoeksteen van de organisatie beschouwen. Het is bewezen dat we bij telewerk veel minder informele gesprekken uitwisselen. Hierdoor werken mensen steeds meer in de silo van hun eigen team, zonder informele uitwisseling met andere afdelingen. Wat op termijn leidt tot een afname van de efficiëntie en productiviteit. Die productiviteit is iets waar bedrijven in 2021 zwaar op moeten inzetten. Het is vijf voor twaalf om een geïnformeerd, verbonden en productief personeelsbestand voor de toekomst te vormen. De grens tussen observeren en spioneren is echter flinterdun. Microsoft ontwikkelde onlangs een analytics dashboard waarmee de werkgever de prestaties van een medewerker kan opvolgen. Je kan die data dan wel gebruiken om het welzijn van die persoon te stimuleren, maar uit recent onderzoek blijkt dat de meerderheid van het personeel zich toch eerder gecontroleerd voelt. Daarom besliste Microsoft om het gebruik van het dashboard aan te passen.

hans mangelschots Hans Mangelschots is businessmanager bij HR

15

Tech Valley , de organisatie die HR Tech-stakeholders samenbrengt rond de visie dat HR-technologie een middel is voor organisaties om zich meer te focussen op hun mensen. Hans richt zich op het versnellen van de digitalisering in HR ten voordele van een positieve werkbeleving.

Made with FlippingBook Learn more on our blog