Maluch 2021-2022. Nowa Szkoła

klasyczna

XL

X

L

M

S

Pełna oferta pojemników na str. 118 i skrzyń na str. 119

szafki 84 cm – z półkami – z półkami i na skrzynie Do wszystkich szafek 84 cm istnieje możliwość domon - towania nadstawki (str. 112). Podany koszt szafek nie uwzględniawyposażeniaw po - staci drzwi i skrzyń. Drzwi nie pasują do szafki NW0811

XL

X

Przy zakupie drzwi do sza - fek NW 0812-0815 nale- żywybrać rozmiar o jeden mniejszszy np. do szafki L drzwi M

L

M

S

106

Made with FlippingBook Proposal Creator