Maluch 2021-2022. Nowa Szkoła

klasyczna

jak działa nadstawka

nadstawka

Wszystkie dodatki: drzwi, pojemniki, skrzynie, aplikacje i nadstawki sprzedawane są osobno.

• nadstawkapasujedo wszystkich szafek84cm.

Mebel niesamodzielny. Do prawidłowego funkcjo - nowania potrzebuje bazy w postaci innego mebla

mebel bazowy 84 cm

Drzwi do nadstawki • wym. 39,5 x 65,5 cm, cena za parę

NW 0463 NW 0461 NW 0464 NW 0462 NW 0526

zielone

czerwone

żółte

129 zł

niebieskie

buk

Ideą nadstawki jest zwięk - szenie przestrzeni użytko - wej mebli serii klasycznej. Pasuje ona do wszystkich szafek o szerokości 84 cm. Dzięki bogatej palecie mebli bazowych i dodat - ków można opracować wiele funkcjonalnych kom - binacji– od małych szafek z półkami aż po wysokie szafy

baza z nadstawką i dodatkami

Nadstawka NW 0001 199 zł • wym. 84 x 39 x 68 cm • drzwi sprzedawane osobno

Drzwi do nadstawki • 39,5 x 65,5 cm, cena za parę, z zamkiem

NW 0463Z NW 0461Z NW 0464Z NW 0462Z NW 0526Z

zielone

czerwone

żółte

137 zł

niebieskie

buk

112

Made with FlippingBook Proposal Creator