Maluch 2021-2022. Nowa Szkoła

klasyczna

Szafa z półkami 2

przykłady

+ + +

Pasują drzwi S, M, L, X w 5 kolorach z lub bez zamka Pasują wylacznie drzwi do nadstawki w 5 kolo - rach z lub bez zamka

M

579 zł

M

L

NW 8002

Szafa z półkami 1

+

+

Szafa ubraniowa

Pasują wylacznie drzwi do nadstawki w 5 kolo - rach z lub bez zamka

Pasują wylacznie drzwi do nadstawki w 5 kolo - rach z lub bez zamka

Pasują tylko drzwi XL w 5 kolorach z lub bez zamka

Pasują tylko drzwi XL w 5 kolorach z lub bez zamka

+

+

579 zł

610 zł

XL

XL

NW 0718U

NW 8004

+

+

+

+

N

N

N

N

+

+

+

+ M

S

X

L

114

Made with FlippingBook Proposal Creator