Maluch 2021-2022. Nowa Szkoła

regały eko

PLASTIK

CENA

TEKTURA

CENA

pojemniki

NS 2300 149 zł

3 szt. Głębokie Pomorańczowe

NS 2301 149 zł

3 szt. Głębokie Zielone

NS 2330 149 zł

3 szt. Głębokie Szare

NS 2331 149 zł

3 szt. Głębokie Białe

NS 2302 194 zł

NS 2478 55 zł

4 szt. Głębokie Pomorańczowe

NS 2303 194 zł

NS 2479 55 zł

4 szt. Głębokie Zielone

NS 2332 194 zł

4 szt. Głębokie Szare

NS 2333 194 zł

4 szt. Głębokie Białe

NS 2306 272 zł

NS 2473 75 zł

6 szt. Głębokie Pomorańczowe

NS 2307 272 zł

NS 2474 75 zł

6 szt. Głębokie Zielone

NS 2336 272 zł

ML 2473 75 zł

6 szt. Głębokie Szare

NS 2337 272 zł

6 szt. Głębokie Białe

mieszczą format A4

n

ML 2474 75 zł

6 szt. Głębokie Morskie

miejsce na tekst

NS 2304 195 zł

6 szt. Płytkie Pomorańczowe

NS 2305 195 zł

6 szt. Płytkie Zielone

NS 2334 195 zł

6 szt. Płytkie Szare

NS 2335 195 zł

6 szt. Płytkie Białe

NS 2308 257 zł

NS 2476 65 zł

8 szt. Płytkie Pomorańczowe

NS 2309 257 zł

NS 2477 65 zł

8 szt. Płytkie Zielone

NS 2338 257 zł

8 szt. Płytkie Szare

NS 2339 257 zł

8 szt. Płytkie Białe

NS 2471 85 zł

12 szt. Płytkie Pomorańczowe

NS 2472 85 zł

12 szt. Płytkie Zielone

ML 2471 85 zł

12 szt. Płytkie Szare

n

ML 2472 85 zł

12 szt. Płytkie Morskie

130

Made with FlippingBook Proposal Creator