Maluch 2021-2022. Nowa Szkoła

biblioteczki

siedziska piankowe do biblioteczek Fresh

Wąż piankowy został zaprojektowany jako element wzbogacający serię biblioteczek Fresh. Kolorowe pufy doskonale sprawdzą się jako niskie siedziska, na których dzieci mogą wygodnie odpocząć słuchając lub czytając ulubioną książkę. Zestawdziewię - ciu miękkich pufek może także stanowić element dekoracyjny każdego pomiesz - czenia. Ze względu na możliwość skład - nia elementów niczym puzzli może rów - nież inspirować do kreatywnych zabaw w przedszkolu i szkole. Wszystkie klocki cechuje ergonomiczność, co znacznie uła - twia dzieciom przenoszenie i układa - nie poszczególnych elementów według własnego po - mysłu. Wypełnie - nie pianką poliu -

retanową gwarantuje odpowiednią mięk - kość. Brak ostrych czy twardych krawędzi zapewnia bezpieczeństwo podczas zaba - wy. Obszycie klocków zostało wykonane z materiału PCW o przyjemnej w doty - ku powierzchni, łatwym do utrzymania w czystości. • wym.: 4 kształtki 58cm x 58cm x 35cmw kolorze poma - rańczowym, niebieskim, zielonym, czerwonym; 4kształtki 67cmx 67cmx 35 cmw kolorze pomarańczowym, niebie - skim, zielonym, czerwonym; głowa węża 35cm x 35cm x 35 cm w kolorze żółtym. Z poszczególnych elementówwężamożna ułożyć pufy z kontenerkiem do bibliotecz - ki Fresh (NM9500). Istnieje również mo - zliwość zakupienia puf wykonanych tylko z czterech elementóww kształcie: sześcia - nu ( (NM0010), koła (NM0020).

399 zł

Siedzisko piankowe Głowa węża

NM 0001 169 zł • wym.: 1kształtka35x35x35 cmw kolorze żółtym

NM 9401 NM 9402 NM 9404 NM 9405

pomarańczowy

Siedzisko ze skrytkami • wym.: 92 x 45 x 38 cm; dwustronne: po obu stronach po 3 skrytki; stelaż z płyty meblowej laminowanej w kolorze brzozy, wypełnienie: pianka poliuretanowa, obszycie: PCW.

zielony

białe szare

Siedziska piankowe Wąż NM 0100 2 450 zł • wym.: 4 kształtki 58 x 58 x 35 cm w kolorze pomarańczowym, niebieskim, zielonym, czer - wonym; 4 kształtki 67 x 67 x 35 cm w kolorze pomarańczowym, niebieskim, zielonym, czer - wonym; głowa węża 35 x 35 x 35 cm w ko - lorze żółtym.

Kółeczka NJ 0904 105 zł • 4 szt., 2 z hamulcami • wys. 10 cm

138

Made with FlippingBook Proposal Creator