Maluch 2021-2022. Nowa Szkoła

meble

Szafka plastyczna Cubo NC 4000

wygodny dostęp po obydwu stronach szafki

miejsce na duże arkusze oraz bibuły

635 zł Dwustronnamobilna szafka na materiały pla - styczne posiada 3 poziomy oraz 4 rodzaje półek. Szafka została zaprojektowana jako element wzbogacający serię mebli Cubo. Jej stelaż wykonano z płyty wiórowej w odcie - niu brzozy. Separatory półek z płyty wióro - wej dostępne są w kolorze niebieskim, żółtym i kobaltowym. • półka otwarta duża, wym.: 77 x 38 x 10 cm • półka otwarta mała: wym.: 36 x 38 x 10 cm • dziewięć półek przedzielonych kolorowymi separatorami, wym.: 36 x 17 x 36 cm

• dwie półki regałowe, wym.: 36 x 35 x 36 cm • wym. całego mebla: 114 x 38 x 96,5 cm

miejsce na duże butelki z farbą i klejem

Pędzel NS 0782

Składa się z: • półki otwartej, wym.: 92 x 42 x 10 cm, podzielonej na trzy przegro - dy wym.: 58,5 x 64 x 7,2 cm; 33 x 58,5 x 10 cm; 32 x 42 x 10 cm; • 2 półek regałowych, wym.: 58 x 33 x 20 cm; 58 x 33 x 30 cm; • 3 szuflad niskich w kolorze zielonym, wym.: 31 x 7 x 42 cm; • 1 szuflady głębokiej w kolorze zielonym, wym.: 31 x 15 x 42 cm ; • 2 pojemników w kolorze czerwonym, wym.: 60 x 12 x 8 cm; • szafka wykonana z płyty wiórowej o gr. 18 mm w odcieniu brzozy, kolorowe elementy z MDF; szuflady i pojemniki z tworzywa sztucznego; • wym. całego mebla (bez wyposaże - nia): 98 x 57 x 76 cm

639 zł Połączenie wygody i funk - cjonalności. Zapewnia wiele możliwości przechowywa - nia artykułów plastycznych. Umożliwia segregowanie materiałów na półkach otwartych, ułożenie ich na półkach regałowych czy przechowywanie w plasti - kowych szufladach i pojem - nikach. Posiada specjalnie zaprojektowany pojemnik do gromadzenia kartonów i arkuszy w formacie A3. Zastosowany system kółek umożliwia wygodne prze - mieszczanie.

www.nowaszkola.com

143

Made with FlippingBook Proposal Creator