Maluch 2021-2022. Nowa Szkoła

fantazja

W seriach Fantazja wystepują meble zarówno z cokołami jak i z nóżkami

aplikacje wykonane metodą druku cyfrowego

1 półka

wys.207 cm

wys.195 cm

wysokości mebli z aplikacjami

wys.147 cm

wys.150 cm

9 skrytek 25 x 35 x 22 cm

wys.136 cm

wys.127 cm

wys.125 cm

Wybierz sięw egzotyczną po - dróż na sawannę i poznaj we - sołych przyjaciół z najnowszej serii Dżungla.Wśród dziewiąt - ki zabawnych zwierząt zna - leźli się tu mieszkańcy stepów, rzek i lasów deszczowych. Ciepłe, pastelowe odcienie błękitu i zieleni wprowadzą przyjemny klimat do każde - go wnętrza. Dodatkowe ele - mentywyposażenia jak biurko i krążki do siedzenia utrzyma - ne są w tej samej konwencji i zapewnią spójność w aran - żacji pomieszczenia.

wys.115 cm

wys.66 cm

2 półki drzwi przesuwne

1 półka

2 półki

1 półka

przestronna skrzynia na kółeczkach

wys. 230 cm

wys. 185 cm

Szafka dostępna rów - nież w wersji z drzwiami przesuwnymi (NS 2875)

9 skrytek o wym. 25 x 35 x 22 cm

wys. 145 cm

wys. 123 cm

wysokości mebli z aplikacjami

wys. 91 cm wys. 95 cm

Błękity i turkusowe kolorymo - rza oraz ławice ryb i muszelki to motywy przewodnie kolek - cji Fala. Wyrusz w podmor - ską żeglugę żółtą łodzią pod - wodną lub usiądź na dywanie i posłuchaj tajemniczychmor - skich opowieści.

w środku 1 półka pojemna skrzynia na kółkach

w środku 1 półka

w środku 2 półki

18

Made with FlippingBook Proposal Creator