Maluch 2021-2022. Nowa Szkoła

meble

drewniany, okrągły uchwyt

Doklejenie identyfi - katorów lub naklejek z obrazkami pomoże dzieciom zidentyfiko - wać swoją skrytkę

Drzwiczki szafek można mon - tować według potrzeb na lewą bądź prawą stronę.

W każdej skrytce półka HDF

wym. skrytki 30 x 32 x 30 cm

www.nowaszkola.com

45

Made with FlippingBook Proposal Creator