Maluch 2021-2022. Nowa Szkoła

cubo

n

przewijaki

Schody z bocznymi poręczami zaprojektowane do prze - wijaka Cubo (NC0300). Umożliwiają samodzielne wcho - dzenie dziecka. Rozwiązanie to ułatwia pracę opiekunom, a maluszkom pozwala trenować umiejętność wspinania się na stopnie. schody do przewijaka Cubo

• wym.: 50 x 70 x 85 cm; 4 stopnie; ma - teriał: płyta MDF o gr. 12 mm w kolo - rze białym, płyta wiórowa o gr. 18 mm w kolorze morskim

– morskie NC 0303

miejsce na dostawkę

450 zł • schody płytawiórowa o gr. 18mmwko - lorze morskim

Przewijak Cubo NC 0300 599 zł Wolnostojący przewijak o solid - nej konstrukcji powstały z trwa - łych i wysokogatunkowych materiałów. Funkcjonalność przewijaka podkreśla dostaw - ka z poręcznymi półkami, na których można przechowywać akcesoria do pielęgnacji dziec - ka. Konstrukcjabazyprzewijaka składasięzprzestronnychotwar - tych półek, które zapewniają miejsce na zapasowe przybory.

Dodatkowym udogodnieniem meblasąschodyzbocznymi po - ręczami (NC0303lubNC0304) sprzedawaneosobno.Ułatwiają pracę opiekunom, a maluszkom pozwalają trenowaćumiejętność wspinania się na stopnie (sprze - dawane osobno). Praktyczny materacyk w 6 kolorach sprze - dawany osobno. • wym. 77 x 140 x 100 cm; materiał: pły - ta wiórowa o gr. 18 mm w kolorze brzo - za, płyta MDF o gr. 12 mm w kolorze białym

Dostawka do przewijaka Cubo NC 0302 139 zł Dostawka dedykowana do wolnostojącego prze - wijaka Cubo ze schodami. Wyposażona w półki umożliwiające przechowywanie pieluszek i kosme - tyków do pielęgnacji dzieci. • wym. 17 x 18,5 x 85 cm; materiał: płyta wiórowa o gr. 18 mm w ko - lorze brzozy

– brzozowe NC 0304 450 zł • schody płytawiórowa o gr. 18mmwko - lorze brzozy.

64

Made with FlippingBook Proposal Creator