Maluch 2021-2022. Nowa Szkoła

meble

Łączniki do parawanów

90° NS 0958 32 zł • 2 szt.

Proste NS 0956 28 zł • 2 szt.

60° NS 0957 30 zł • 2 szt.

Teatrzyk NS 1955

310 zł Posiada ruchomą kurtynę oraz duże kieszenie do przechowy - wania pacynek lub mniejszych rekwizytów. Długa, foliowa kieszeń pozwala odpowiednio wyeksponować tytuł przedsta - wienia i imionaaktorów.Wdole okienka teatrzyk posiada wy - trzymałe, dokręcane do stelaża wzmocnienie, które nadaje tka - ninie odpowiednią sztywność. • wym. 90 x 167 cm

Baloniki NS 1952

Żaglówki NS 1954

Gąsienica NS 1951

Chmurki NS 1953

310 zł Parawan z 5 balonami. Każdy balon posiada otwór, przez któ - ry można przerzucać piłeczki lub woreczki. • wym. 90 x 167 cm

310 zł Parawan z 5 kieszeniami w kształcie żaglówek. Każda kieszeń ma inną wielkość, inny kolor i inną ilość guzików. • wym. 90 x 167 cm

310 zł Gąsienica posiada dwa rodza - je zapięć: guziki oraz suwak. Różnej wielkości kieszonki służą jako schowki. • wym. 90 x 167 cm

310 zł Parawan z 3 kieszeniami-wo - reczkami. • wym. 90 x 167 cm

www.nowaszkola.com

95

Made with FlippingBook Proposal Creator