Greenity 81

Afgelopen voorjaar ontdekten thuiswerkende consumenten de tuin. Vooral online was de vraag enorm. Dit najaar is dat niet anders, zo blijkt uit gesprekken met enkele ondernemers die actief zijn in deze branche. Meer orders, meer klanten en vaak ook meer omzet per klant. ‘De groei is bij ons buitenproportioneel’ Z ou het een tijdelijk effect zijn of niet? Die vraag stelde menig droogverkoper zich na afgelopen voor- jaar, toen de vraag naar dahlia’s, lelies, gladiolen en andere zomerbloeiers bij sommigen van hen bijkans ontplofte. Tijdens een bijeenkomst van Hobaho in september meldde directeur Erwin van Cooth van Bakker.com dat zijn bedrijf ruim 400.000 nieuwe digitale klanten erbij had gekre- gen. Alleen door dag en nacht te werken en een extra locatie te huren was het gelukt om alle orders in te vullen. De lijn van afgelopen voorjaar zet zich duidelijk door, zo melden ondernemers die online bollen verkopen.

MEER DRUKTE Hein Meeuwissen van Meeuwissen Voorhout is half novem- ber tevreden met de omzet. “We hebben meer orders gehad dan vorig najaar. Dat leidde zelfs een tijdje tot het oplopen van de wachttijden tot bijna twee weken en dat is bij ons niet gebruikelijk. We hebben meer nieuwe klanten dan an- dere jaren gekregen. Normaal gesproken is dat rond de 10%, nu is dat meer dan 25%. Bovendien kochten de klanten ook voor een hoger bedrag dan anders.”

Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

10

4 december 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs