Greenity 81

Twee bedrijven, één naam Wilfred Janssen heeft samen met zijn broer Jack een snij-Amary- llis-kwekerij, Beaumonde. Ze bestieren ieder hun eigen locatie in Huissen, maar werken samen in handel, administratie en teelt- techniek. Samen oogsten ze jaarlijks een miljoen stelen en zijn ze 2,4 ha groot, naar eigen zeggen ‘een middenmoter’ in de teelt van snij-Amaryllis. Met ‘Maestro’ en ‘Himalaya’ hebben ze twee nieu- we troeven in hun assortiment. Een volgende stap is uitbreiding, maar het besluit daartoe is nog niet genomen.

Kwekerij Beaumonde is sinds 2004 de naam van het bedrijf dat de broers aan de rand van Huissen runnen. Met kassen van 1,4 en 1 hectare noemt Wilfred hun bedrijf een midden- moter. “Aanvankelijk teelden mijn vader en broer fresia’s. Om werk en aanvoer meer te spreiden kwamen de Amaryl- lissen erbij. Rond 2000 ben ik erbij gekomen en is mijn vader gestopt.” Er werd eerst een kas bij gehuurd en in 2006 kwam de hui- dige locatie van 1 hectare te koop. Achter deze kas ligt nog een lap grond van 1,5 hectare, voor een deel in gebruik voor de teelt van pioenrozen. “Misschien gaan we dat uitbreiden, want als de winterperiode voorbij is, vind ik het wel heel stil. Tijdens de oogst hebben we soms tientallen tijdelijke krach- ten aan het werk, vanaf 1 maart lopen we hier een halfjaar alleen.” CORONA EFFECT Toen 1 november in een aantal landen een tweede lockdown werd afgekondigd, was het schrikken voor de telers. Wilfred: “Niet omdat het om belangrijke Amaryllis-landen ging, maar vanwege het risico dat de lelies en rozen die daar normaal heengaan ons product in de weg gaan zitten.” Inmiddels blijkt dat de middenprijzen op peil blijven. Hij verklaart: “Mensen blijven meer thuis dan anders en gaan ook eerder ‘kerst maken’. Ze willen het extra gezellig maken thuis en daar helpt een bosje Amaryllissen bij. Dus ik verwacht een mooie maand december voor ons product.” Afwachten is het voor de broers ook hoe hun nieuwe culti- var ‘Maestro’ zal scoren. Dit is het eerste oogstjaar voor dit bicolor ras, dat Beaumonde samen met één ander bedrijf op licentie teelt. “Ten opzichte van de gangbare ‘Ferrari’ is het een klein product; we zullen er zo’n 500 à 600 stelen per dag van snijden. Maar voor de risicospreiding is een breed assortiment belangrijk.” Wat mooi is: de gevlekte rood-witte bloem heeft al bekendheid bij de handel verworven, merkt Wilfred. Ook niet onbelangrijk: het is een makkelijke soort om mee te werken, zowel tijdens het oogsten als sorteren en verpakken. “De bol levert veel dikke, lange stelen en het zijn vrijwel allemaal vierknoppers.” De cultivar komt pas tijdens de laatste twee weken voor kerst in volle productie. Eind november is de ‘Maestro’ nog niet oogstrijp en ogen de jonge stelen nog tamelijk iel. “Uit- zwaren doet ie pas op het laatst”, vertelt Wilfred.

4 december 2020

13

4 december 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs