Greenity 81

T E C H &M E C H

Inde rubriek Tech&Mech is er aandacht voor zowel nieuwe als vernieuwende producten uit de sector. Een plek waar techniek en mechanisatie structureel aandacht krijgen.

Zuurscheider voor broeierij

Op de website van Greenity is een filmpje te zien met de zuur- scheider van TVR Tools in werking.

Zuurscheider TVR Tools/Machinefabriek Akerboom BV Prijs: vanaf € 19.600

trerend bij het planten, dat je twee dingen tegelijk moet doen: planten en uitzoeken.” De machine wordt nog volop getest op het ouderlijk bedrijf. “Dat is wel handig, want ik krijg meteen feed- back.” Van Rijssel is er nu een jaar mee bezig. De zuurscheider haalt 60% van de zure bollen eruit. “Dat moet na de testfase 80% worden. Dan is hij klaar voor de praktijk.” Daaarna wil Van Rijssel ook kijken of er een versie te maken is voor de bollenteelt. “Die zal groter moeten zijn voor de verwerkingscapaciteit. Bovendien moeten we dan kijken of ontsmetting van het water met bij- voorbeeld chloor mogelijk is.” Van Rijssel maakte zelf de teke- ningen voor het ontwerp van de machine. Voor de bouw en straks de verkoop werkt hij samen met Machinefabriek Akerboom. “Ik kan dat niet allemaal zelf doen. Als alles straks goed werkt, geef ik het stokje over aan Akerboom. Ik wil me con- centreren op onze broeierij en af en toe wat met mijn technische vaar- digheden doen.”

op is aangevraagd – bestaat uit een vakkenband die onder een hoek door een bad met stromend water loopt. Zure bollen gaan drijven en worden door de stroming afgevoerd, gezonde bollen blijven in de vakjes liggen en worden getransporteerd naar een leesbandje. Het water wordt opgevan- gen en hergebruikt. “Het is geen pro- bleem dat het water vervuild raakt. De bollen zijn maar kort in het water, worden opgeplant en gaan daarna meteen de cel in.” DIVERSE VOORDELEN Het apparaat heeft volgens Van Rijssel diverse voordelen. Om te beginnen is het een compacte ma- chine, ongeveer 1,70 m lang, die eenvoudig tussen een aanvoerband en een leeslijn geplaatst kan wor- den. “Een grote schuur is dus niet nodig.” Maar het belangrijkste vindt Van Rijssel de verbetering van de capaciteit. “De grote winst zit in het opprikken/opplanten van de bollen. Je hoeft minder goed op te letten of er nog zure exemplaren tussen zitten. Dat vind ik zelf altijd frus-

Tekst: André Leegwater | Fotografie: TVR Tools

Toen de zuurmachine op broeierij Fa. P. van Rijssel & Zn in Hillegom het begaf, had Thom van Rijssel – de zoon in de firma – een mooie gelegenheid om zijn technische talenten in te schakelen. Als zzp’er werkt hij onder de naam TVR Tools aan techniekpro- jecten. Van Rijssel bedacht een nieu- we, kleinere machine om zure bollen te scheiden van de goede met het bekende principe van de drijf/zink- methode. “Ik wilde die techniek naar ander een niveau brengen”, aldus Van Rijssel. “Ik heb gebruikgemaakt van het snellere drijfvermogen van zure bollen. Een zure bol komt eerder bo- ven drijven dan een gezonde bol. Een gezonde bol is altijd zwaarder, ook als die een stuk kleiner is.” De machine – waar overigens patent

4 december 2020

19

4 december 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs