Greenity 81

5 M I NUT EN

Pieter Lucassen is mede-eigenaar van vasteplantenkwekerij Maatschap Lucassen in Afferden, Noord-Limburg. Hij runt het bedrijf samen met zijn broer Marcel. Innovatie, kwaliteit en duurzaamheid staan bij de broers hoog in het vaandel. ‘De consument moet worden ontzorgd’

Duurzaamheid is… “Bij alles wat je doet als ondernemer en als privé- persoon proberen een positieve bijdrage te leveren aan de kringloop in de wereld, zodat degenen die na ons komen niet kunnen zeggen: ‘Wat hebben ze ons met een probleem opgezadeld.’” Wat mij drijft, is… “Aan de groeiende vraag naar planten te blijven voldoen en dit mogelijk te maken met innovatieve technieken, zonder extra milieubelasting.” Kwaliteit is… “Afspraken nakomen en aan verwachtingen voldoen. De basis daarvoor is een gezonde bodem, zodat we een plant kweken waar alle mineralen en benodigdheden in de juiste verhouding in zitten. Dat is positief voor alle schakels in de keten. Verder houden we het hele productieproces van teelt tot en met verwerking in eigen hand, zodat we eenvou- dig kunnen bijsturen waar nodig en aan de vraag van onze klanten kunnen voldoen.” Ik zie nog kansen in… “Het samenstellen van een krachtig assortiment planten dat bestand is tegen de weersextremen van nu. De consument moet worden ontzorgd en lang van zijn vaste planten kunnen genieten. Als hij tevreden is en dit doorvertelt in zijn netwerk, is dat de best denkbare reclame.” Vaste planten zijn… “De sieraden in iedere tuin. Ze hebben een positieve invloed op de gezondheid en het welzijn van de mens en kunnen een bijdrage leveren aan de biodiversiteit, die wereldwijd onder druk staat.”

Pieter Lucassen 53 jaar Mede-eigenaar Vasteplantenkwekerij MTS Lucassen

Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

In deze coronatijd… “Hebben we er als ondernemers weer een paar uitdagingen bij. Hoe houden we corona buiten de deur, welke maatregelen kunnen we nemen om ons personeel gezond te houden en hoe zorgen we dat de bedrijfsactiviteiten kunnen doorgaan? Een uitda- ging die we een jaar geleden niet hadden voorzien en nu het gesprek van de dag is.” Milieu-/duurzaamheidscertificaten zijn… “Een goede zaak. Je wordt als ondernemer verplicht om na te denken of processen anders kunnen, zodat ze minder belastend voor de omgeving zijn. Nadeel ervan is dat de eisen wel eens voorlopen op de oplossingen voor de problemen waarmee wij te maken hebben in de sector.” Ik word gelukkig van… “Een teelt die technisch goed geslaagd is. Het is echt een beleving om door een veld goed groeiende planten te lopen.” Ik word boos … “Als de sector weer eens onterecht in een verkeerd daglicht wordt gezet, waardoor het maatschappe- lijk sentiment verkeerd wordt beïnvloed.”

Volgende keer

GERARD VAN VEEN

“De volgende kandidaat is

Gerard van Veen uit Noorden. Hij is mede-eigenaar van Maatschap Van Veen- Timmerman en zeer begaan met de teelt en handel van Astilbe.”

4 december 2020

21

4 december 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs